Publicat: 18 Iunie, 2020 - 10:00
Share

Publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) informează toţi titularii/deţinătorii de autorizaţii de mediu despre publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr.495/11.VI.2020 a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului sus-menţionat (30 zile de la publicare), operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu au obligaţia de a solicita vizarea actului de reglementare cu maxim 90 de zile şi minim 60 de zile înainte de data corespunzătoare celei de emitere.

În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizaţie de mediu deţinută de titular. Pentru autorizaţia de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul următor revizuirii.

Important!

Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel prevăzut de prezentul Ordin, titularul va fi notificat cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi i se va suspenda actul de reglementare pe o perioadă de întârziere faţă de termenul de 60 de zile.

Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei de mediu şi se va informa Garda Naţională de Mediu.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizaţia de mediu. Tariful se achită în avans, prin ordin de plată la Trezorerie în contul ARBDD Tulcea, RO TREZ6415032XXX000263, Cod Fiscal 3722040 sau la sediul ARBDD Tulcea.

Solicitarea vizei anuale se poate face la biroul Relaţii cu Publicul, dar se poate transmite şi prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail [email protected] sau prin poştă la adresa instituţiei: str. Portului, nr. 34A, Tulcea, România.

Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii va depune la ARBDD Tulcea o documentaţie care să cuprindă următoarele:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr.1 din Ordinul nr. 1150/2020;

b) raportul anual de mediu şi /sau raportările menţionate în autorizaţia de mediu, după caz;

c) declaraţie pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 din Ordinul nr.1150/2020;

d) dovada achitării tarifului de 100 de lei.

Vă rugăm să vă informaţi din surse oficiale şi să respectaţi măsurile generale de prevenire a răspândirii COVID-19!