25 iunie 2022

„Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanţa”, în consultare publică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 294/2021 privind „Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanţa”, în consultare publică

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 294/2021 privind „Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanţa”

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituţiei la adresa www.primaria-constanta.ro, secţiunea „De interes public – Transparenţă decizională pe Legea 52/2003 – Informare şi consultare publică”, începând cu data de 13.12.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, până la data de 24.12.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise:
-prin poştă, la sediul din Str. Ştefan Mihăileanu, nr. 10, sau electronic, la una din următoarele adrese de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro, permise.acceszp@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 294/2021 privind „Aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanţa”.