24 ianuarie 2022

ARACIS extinde colaborarea cu agenţiile de asigurare a calităţii din ţările învecinate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi Comitetul Maghiar de Acreditare (MAB) vor colabora, sub egida unui Memorandum, semnat la data de 15 decembrie 2021, cu scopul promovării învăţământului superior de calitate din România şi Ungaria şi al dezvoltării relaţiilor de cooperare existente între cele două agenţii de asigurare a calităţii.

Memorandum-ul a fost semnat de către prof. dr. ing. Iordan Petrescu, preşedintele ARACIS şi prof. dr. Valeria Csepe, preşedintele MAB, în cadrul unei ceremonii organizate online.

Conform prevederilor memorandum-ului, activităţile de cooperare ARACIS – MAB vizează: consolidarea şi extinderea cooperării şi asistenţei reciproce în asigurarea calităţii învăţământului superior din ţările lor, prin activităţi desfăşurate în conformitate cu principiile egalităţii, beneficiului şi interacţiunii reciproce, precum şi schimbul de experienţă în asigurarea calităţii.

Acest Memorandum prevede domeniile de cooperare pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor comune, evenimentelor şi a altor forme de cooperare. Pentru a atinge obiective şi rezultate comune, părţile iau în considerare următoarele modalităţi de acţiune (fără a se limita la acestea):

i. Proiectarea şi implementarea procedurilor comune de asigurare a calităţii (la nivel instituţional şi de programe de studii), activităţi de formare a personalului, activităţi de consultanţă, proiecte de inovare şi cercetare;

ii. Participarea la evenimente, seminarii sau conferinţe organizate de oricare dintre părţi;

iii. Schimbul de personal şi consolidarea capacităţilor organismelor naţionale de experţi din ambele organizaţii, în special propunerea de articole ştiinţifice pentru publicarea în revistele celor două agenţii; în plus, recomandă experţilor să se alăture corpului experţilor internaţionali din ambele agenţii.

Anterior semnării acordului de parteneriat, ARACIS şi MAB au desfăşurat o serie de activităţi de colaborare, cea mai recentă fiind vizita de studiu la sediul ARACIS a unui reprezentant al MAB (Bucureşti, iulie 2021), pentru un schimb de bune practici referitoare la evaluările instituţionale realizate cu componentă online.

ARACIS
Bucureşti, 20 decembrie 2021