1,27% - rata şomajului înregistrat în evidenţele AMOFM Bucureşti în luna ianuarie 2021

Share

La sfârşitul lunii ianuarie, în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti erau înregistraţi 15074 şomeri (din care 8153 femei), rata şomajului fiind de 1.27%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 1.28%, în această lună, acest indicator s-a diminuat cu 0.78%.

Din totalul de 15074 persoane înregistrate în evidenţele AMOFM Bucureşti, 4706 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 10368 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 0 şomeri provin din mediul rural şi 15074 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 15074
< 25 ani 302
între 25-29 1354
între 30-39 3609
între 40-49 4356
între 50-55 3074
> 55 ani 2379

Şomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AMOFM Bucureşti (34.47%), urmat de cei cu studii superioare (27.78%), iar 18.34% au absolvit şcoala profesională/de arte şi meserii. Şomerii cu nivel de studii gimnaziale reprezintă 16.35% din totalul şomerilor înregistraţi, cei cu studii postliceale sunt 1.98%, iar cei cu studii primare şi fără studii, 1.08%.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1943 persoane foarte greu ocupabile, 4502 greu ocupabile, 4413 mediu ocupabile, iar 4216 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul municipiului Bucureşti sunt afişate pe pagina de internet a AMOFM Bucureşti, la adresa www.bucuresti.anofm.ro.

AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI

Tag-uri Institutii: