Asociația Presei Române (ASOP) sesizează Avocatul Poporului

Share
În privința abuzurilor din procedura contravențională în cauzele referitoare la circulația rutieră

Asociația Presei Române (ASOP)  a adresat Avocatului Poporului o sesizare însoțită de o analiză a  procedurii contravenționale în cauzele referitoare la circulația rutieră.

Către

Avocatul Poporului

În distinsa atenție a dnei Avocat RENATE WEBER

Cu îngăduința Dvs., vă supunem atenției o analiză a procedurii contravenționale în cauzele referitoare la circulația rutieră.

Subiectul este abordat din perspectiva apărării drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, responsabilitate care - potrivit art.58, al.1 din Constituție și art.1 din Legea nr.35/1997 -  se află în centrul atribuțiilor instituției pe care cu onoare o conduceți.

Criteriul analizei l-a constituit  modul în care prevederile din „ARTICOLUL 6 - Dreptul la un proces echitabil” al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (pe scurt, Convenția), se regăsesc în procedura contravențională  - prin raportare la Art.20, art.(2) din Constituția României cu privire la supremația reglementărilor internaționale asupra celor interne în materia drepturilor omului.

În partea finală a documentarului de față se află o amplă trecere în revistă a semnificațiilor obligatorii pe care jurisprudența CEDO și CCR ar trebui să le aibă asupra practicii judiciare a instanțelor. Am avut în vedere, în acest sens, lucrarea „Ghid privind Art. 6 din Convenţie. Dreptul la un proces  echitabil”, editat de CEDO – 2014. (http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/Ghid-art.-6-pen-2013.pdf

Motivația  prezentului demers are în vedere nemulțumirile în continuă creștere provocate de poziția supraordonată a polițiștilor de circulație în raport cu cetățeanul. Instanțele sunt supraaglomerate cu contestații la procesele verbale de contravenții, iar practica neunitară în aplicarea Art. 6 din Convenție întreține deruta justițiabililor.

Deși CEDO și, mai recent, CCR, au încadrat  contravențiile la circulația rutieră în noțiunea de „acuzație în materie penală”, instanțele românești continuă să judece cauzele respective după regula din dreptul civil. Impresia de „facultativ” sau „opțional”, care domină opinia instanțelor cu privire la jurisprudența CEDO, CCR și ÎCCJ amplifică frustrările celor sancționați.

O cauză importantă  a acestei stări de lucruri constă în faptul că O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor nu cuprinde un standard probatoriu care să pună în acord textul acestei legi cu toate reglementările referitoare la contravențiile la circulația rutieră survenite în timp (jurisprudența CEDO,  prevederile Constituției, deciziile CCR și deciziile ÎCCJ). De aceea, pledoaria prezentei analize este pentru stabilirea unui standard probatoriu în procedura contravențională relativă la circulația rutieră.

Desigur, Avocatul Poporului nu are drept la inițiativă legislativă. Dar credem că, folosind instrumentele conferite de lege (sesizarea CCR, recursul în interesul legii, acțiune în contencios, recomandări făcute celor care au drept la inițiativă legislativă, reacții publice, comunicate de presă etc),  această instituție are capacitatea de a determina autoritățile responsabile  să transpună  în materia cu largi implicații sociale a contravențiilor la circulație rutieră preceptele europene ale raporturilor dintre cetățean și autorități. Am formulat în această privință, cu titlu de sugestie, o propunere de lege ferenda. De asemenea, am semnalat un caz flagrant de încălcare a dreptului la apărare printr-o prevedere inclusă într-o HGR, care, desigur, nu poate fi atacată la CCR, dar poate fi sesizată printr-o acțiune în contencios.

Implicarea în acest subiect a instituțiilor naționale cu atribuții legate de Convenție – cum este și Avocatul Poporului -  este vizată și de o hotărâre a CEDO (cauza Lukenda împotriva Sloveniei, pct.98), care cere  statelor  să examineze situația legislației contravenționale privind circulația rutieră din perspectiva jurisprudenței CEDO și să ia măsuri efective pentru transpunerea acestei jurisprudențe în legislația și/sau practica judiciară internă, inclusiv pentru a evita sesizarea Curții cu situații similare.

În acest spirit se cere înțeles și prezentul demers pe care-l facem la instituția Avocatului Poporului.

Cu mulțumiri pentru atenția acordată și încredere în receptivitatea Dvs,

Președintele ASOP,

 Conf. Univ.dr. Ștefan Ciochinaru, RRA

Octavian Andronic,                                       Lucian Avramescu

Director AmosNews                                        Director AMPress

Florin Goldstein                                             Octavian Ştireanu

Director general „Bursa”                               Director fondator „AZI”

 

 

Tag-uri Institutii: