În atenţia contribuabililor din municipiul Alba Iulia

Share

Direcţia Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în spiritul transparenţei decizionale, informează publicul interesat cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre privind suspendarea plăţii taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021, iniţiat de către consilierii locali: Tudoraşcu Raul Sebastian, Marean Claudiu Vasile, Oltean Sabina Larisa, Vîlcan Marcela, Rotar Corina, Fulea Ionuţ şi Lupea Ioan Gabriel.

Etapa de consultare a populaţiei se desfăşoară în perioada 24.02.2021 - 07.04.2021. Propunerile, sugestiile sau opiniile dumneavoastră cu privire la acest proiect de hotărâre se pot depune în scris, specificându-se articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionându-se data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, pe email office@apulum.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţiilor, nr. 5A, judeţul Alba, camera 8 - Registratură în perioada 01.03.2021 - 15.03.2021.

Şedinţa de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind suspendarea plăţii taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021 va avea loc în data de 08.04.2021, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia - Sala de şedinţe.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, la sediul Direcţiei Venituri sau pe site-ul instituţiei www.apulum.ro, secţiunea Consultare publică.