CCR: Dispoziţii din Legea privind statutul funcţionarilor publici, neconstituţionale

Share

Curtea Constituţională a României a decis, joi, cu unanimitate de voturi, că sunt neconstituţionale dispoziţiile articolului 79 alineatul (5) din Legea privind statutul funcţionarilor publici.

"Dispoziţiile criticate, în prezent abrogate, dar care continuă să producă efecte juridice în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, au următorul conţinut: 'Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici'", se arată într-un comunicat al Curţii Constituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională, respectiv Tribunalul Gorj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal şi Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.