Învăţământul online prin ochii studenţilor

Share

Luând în calcul necesitatea adaptării metodelor de predare la nevoile specifice ale studenţilor în educaţia online în vederea asigurării unui învăţământ centrat pe student, ANOSR lansează o serie de recomandări adresate instituţiilor de învăţământ superior şi cadrelor didactice!

În cel de-al doilea semestru al anului universitar 2019 - 2020, când, în plin context pandemic, a fost decisă sistarea cursurilor faţă-în-faţă şi transferarea lor în mediul online, ANOSR a realizat un chestionar privind activitatea didactică în noul format. Astfel, studenţii din majoritatea centrelor universitare din ţară au răspuns acestui apel, comunicându-ne dificultăţile întâlnite.

În urma analizării răspunsurilor acestui chestionar ponderate cu numărul de studenţi de la fiecare universitate inclusă în chestionar, precum şi a răspunsurilor cadrelor didactice, am realizat o radiografie a situaţiei învăţământului online ca punct de pornire pentru recomandările propuse în vederea îmbunătăţirii acestuia.

Demersul ANOSR vine în continuarea propunerilor privind organizarea sistemului de învăţământ superior, facilităţile şi drepturile studenţilor în această perioadă, serviciile auxiliare şi măsurile de intervenţie propuse de federaţie pentru Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi universităţi în luna iulie.

Pentru început, s-a dovedit necesară realizarea unor sesiuni de formare continuă prin webinarii şi schimb de bune practici privind educaţia online pentru cadrele didactice. Simultan, considerăm prioritară realizarea de materiale informative în format text şi/sau video, alături de un ghid de utilizare a instrumentelor accesibile online pentru a fi distribuite către comunitatea universitară. De asemenea, o măsură recomandată este iniţierea de parteneriate externe pentru transferul de cunoştinţe vizavi de învăţământul online.

Instrumentele online oferă şansa de menţinere a unui canal constant de comunicare între studenţi, cadre didactice, personalul administrativ, conducerea facultăţii şi a universităţii. Cu toate acestea, este necesară utilizarea unui număr limitat de platforme funcţionale şi uşor accesibile la nivel instituţional şi monitorizarea eficientă a desfăşurării activităţilor didactice online pentru a interveni punctual şi în timp util.

Universităţile trebuie să înţeleagă importanţa sprijinirii studenţilor pentru a depăşi obstacolele psihologice ale acestei perioade şi să investească în Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră astfel încât acestea să ofere servicii de consiliere psihologică online gratuite şi accesibile.

Pentru a facilita procesul de învăţare la studenţilor, în special al studenţilor cu o conexiune deficitară la internet, la celor cu dizabilităţi şi cu dificultăţi de învăţare recomandăm înregistrarea activităţilor didactice.

În vederea instituirii unei culturi a calităţii şi pentru situaţia educaţiei online la nivel de universitate, solicităm universităţilor elaborarea unei strategii de acţiune pentru a aborda sistemic adaptarea serviciilor proprii astfel încât acestea să servească în mod real nevoilor studenţilor specifice contextului.

Rezultatele chestionarului aduc în atenţia noastră o serie de probleme recurente în cadrul procesului de predare online.

Astfel, peste 60.5% dintre studenţi au raportat dificultăţi în organizarea eficientă a facilitării interacţiunii dintre studenţi de cadrele didactice. În timp ce 75.6% au considerat că mutarea în mediul online a afectat negativ seminarele şi laboratoarele, 60.6% consideră că au fost afectate şi orele de curs. De asemenea, printre altele, doar 35.1% dintre studenţi consideră că pot învăţa la fel în contextul educaţiei online.

"Educaţia online pare să nu mai reprezinte o măsură <>, pe termen scurt, în contextul evoluţiilor actuale, iar implicit aşteptările tuturor de la universităţi sunt altele. Nu mai vorbim strict de măsuri punctuale care să asigure o continuitate a procesului educaţional, ci de necesitatea unei strategii de ansamblu a universităţilor despre cum pot oferi educaţie online de calitate, cu resurse adaptate şi utilizate eficient şi personal format în această direcţie. ANOSR preia astfel concluziile chestionarului aplicat studenţilor şi cadrelor didactice în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Academică la Universităţii de Vest din Timişoara şi transmite universităţilor recomandările formulate în baza acestora" a declarat Horia-Şerban Oniţa, preşedintele ANOSR.

Tag-uri Nume: