Lecturi de weekend: Tigrul și steaua. Violenţă și exil în proza latino-americană a secolului XX

Share

Doctor în filologie și conferențiar de literatură comparată la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Rodica Grigore este o cunoscătoare a literaturii sud-americane, la rândul ei foarte cunoscută în mediile universitare pentru studiile ei. A publicat mai multe cărți pe teme de literatură sud-americană, iar recent, la New York, a apărut un numar special al revistei universitare „Theory in Action”, sub coordonarea dumneaei, numit „Mirrors and Labyrinths in Literature” (aceeași revistă americana al cărei număr special din 2019, dedicat literaturii latino-americane, fusese coordonat tot de Rodica Grigore).

Cartea pe care o semnalăm astăzi, apărută la începutul acestui an, se ocupă mai ales de probleme violenței. Scrie Rodica Grigore în prefață: „În America Latină, problema violenței apare aproape întotdeauna alături

de sentimentul de nesiguranță pe care întregi comunități umane îl trăiesc

atunci când sunt confruntate cu realitățile unui univers în care se pare că doar forța brută își mai poate spune cuvântul. Căci violența a devenit, din păcate, unul dintre semnele caracteristice ale noii identități latino-americane, un soi de <<simbolică cetățenie>> (așa cum a numit-o Susana Rotker), câtă vreme atitudinile crude ori dure au modificat profund, mai cu seamă în ultimul secol, relațiile dintre oameni pe tot continentul, violența devenind și o veritabilă <<obsesie omniprezentă>> în această lume, dominând totul și putând caracteriza orice și aproape pe oricine. Fenomenul a fost explicat, parțial, (și) prin situația dificilă cu care s-au confruntat multe state latino-americane la sfârșitul dictaturilor care au marcat continentul, din Columbia sau Argentina și până în Brazilia și Peru, dar și prin relațiile interumane și interstatale viciate, determinate de

războaiele care s-au desfășurat în America Latină încă de la câștigarea independenței țărilor de aici față de puterile europene. Viața cotidiană a oamenilor s-a modificat treptat, starea de urgență devenind regula, nu excepția, penuria de alimente sau de combustibil fiind norma, astfel încât supraviețuirea în condiții vitrege a devenit cea mai importantă preocupare. Dar ce determină, oare, fascinația publicului pentru o temă precum violența?”

Rodica Grigore analizează operele mai multor scriitori, nu dintre cei foarte cunsocuți la noi - Clarice Lispector, Guillermo Cabrera Infante,

José Donoso, Roberto Bolaño dar și Mario Vargas Llosa - și ajunge la o seamă de concluzii care dau și tilul cărții: „Dacă tigrul întruchipează,

alegoric, imaginile cruzimii și ale puterii, ale forței uneori greu de controlat, ale violenței atotstăpânitoare, steaua trimite la un univers diferit, îndepărtat, către care ființa umană se îndreaptă cu speranță sau, după caz, cu teamă, așa cum s-a întâmplat cu mulți dintre exilații (latino-americani sau nu) ai ultimului secol, fie ei scriitori sau personaje literare, plecați de acasă spre țări ale făgăduinței pe care, de multe ori, nu le promisese nimeni, dar care au fost (ori cel puțin au părut pentru ei), la un moment dat, unica șansă de salvare. Violență și exil, amenințare și speranță, pierdere și mult dorită regăsire de sine ori redescoperire a lumii sunt câteva dintre coordonatele care domină o însemnată parte a literaturii latino-americane a secolului XX.”

Mai precizează Rodica Grigore: „Preferând în această carte o analiză tematică și simbolică, nu ne-am oprit decât în treacăt asupra aspectelor legate de estetica realismului magic, fie el numit și <<real miraculos>>,

Cartografierea exilului și a violenței devine, așadar, pentru scriitorii care au abordat aceste teme sau care au fost afectați de aceste experiențe (ce se reflectă adesea asupra evoluției personajelor pe care le-au creat), un sinonim al nevoii irepresibile de a spune o poveste, de a istorisi, de a mărturisi, iar pentru cititorul aflat în fața unor asemenea texte, un imbold spre meditație și un îndemn de a încerca să se cunoască mai bine.”

Cartea se bazează pe o enormă bibliografie.

Rodica Grigore - Tigrul și steaua. Violenţă și exil în proza latino-americană a secolului XX. Casa Cărţii de Știinţă. 376 pag