MIPE începe demersurile pentru eficientizarea MySMIS

Share

Una dintre priorităţile Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pe termen lung este debirocratizarea mecanismului de finanţare/ implementare, în vederea creşterii atractivităţii şi eficienţei fondurilor europene.

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea aplicaţiei informatice MySMIS, prin simplificarea procesului de depunere a proiectelor şi fluidizarea procedurilor de verificare în etapele de evaluare şi monitorizare. Pentru ca rezultatele să fie cât mai bune, apelăm şi la experienţa beneficiarilor în utilizarea acestei aplicaţii.

MIPE lansează chestionarul "Un MySMIS mai simplu!" şi invită toţi beneficiarii de fonduri europene să contribuie activ la îmbunătăţirea acestei aplicaţii informatice de gestiune a proiectelor europene.

Concret, chestionarul "Un MySMIS mai simplu!" va colecta informaţii despre problemele pe care beneficiarii le întâmpină în utilizarea MySMIS. Totodată, beneficiarii sunt invitaţi să propună soluţii pentru remedierea problemelor identificate. În baza informaţiilor colectate astfel, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va începe actualizarea aplicaţiei.

Beneficiarii sunt invitaţi să completeze chestionarul până la data de 14 martie 2021.