Remember 17 decembrie 1990 - Presa acum 30 de ani

Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

EVRIKA

"PRINCIPIUL COMPROMISULUI". La (de acum) celebra audiere parlamentară in chestiunea Televiziunii, domnul Mihai Tatulici a lansat un nou concept etic: "Principiul compromisului". Adică: "Tu eşti mai compromis decît mine, el e mai compromis decît noi; noi sîntem mai puţin compromişi decît voi, iar ei sînt total compromişi".

DE SÎMBĂTĂ PÎNĂ LUNI

• SALUTĂRI DIN WASHINGTON!

Fără îndoială că evenimentul cu cea mai mare rezonanţă din intervalul acestui sfârşit de săptămînă rămîne declaraţia Departamentului de Stat al SUA, cuprilejul aniversarii Revoluţiei Române. Textul reprezintă un document, unic pină in prezent, in raport cu, poziţiile anterioare ale executivului american şi de aceea il vom reproduce integral:
"Cu ocazia aniversării Revoluţiei Române din decembrie 1989, SUA iau act de înfăptuirile pozitive ale naţiunii şi poporului român de-a lungul anului ce se incheie. ÎN ACELAŞI TIMP SUA RECUNOSC FAPTUL CA ŢARA SE AFLA ÎN CURSUL PROCESULUI DE DEPĂŞIRE A MOŞTENIRILOR LASATE DE VECHIUL REGIM, în calitate de state semnatare ala Cartei de la Paris, adoptată luna trecută, cu prilejul intilnirii la cel mai înalt nivel din capitala Franţei, SUA şi România, ca şi celelalte 32 de ţări membre ale procesului de la Helsinki şi au reafirmat datoria lor de a se abţine de la utilizarea forţei şi ameninţarea cu forţa, de a onora suveranitatea legii, de a promova toleranţa şi de a respecta principiul reglementării paşnice a disputelor. Avem încredinţarea că un sistem democratic, cu deplină asigurare a protejării drepturilor civice şi omeneşti, inclusiv libertatea de credinţă, libertatea de asociere şi de adunare, împreuna cu sistemul bazat pe economia de piaţă constituie temeliile durabile pentru o Românie paşnică şi prosperă.
Continuam sa încurajam conducerea si poporul României la acţiunea ce duce SPRE ACESTE TELURI. ÎNTR-O ATMOSFERA DE PACE PE PLAN INTERN, LIBERA DE ORICE FORMA DE VIOLENŢA. Statele Unite şi-au arătat preocuparea faţă de binele poporului român, furnizind în acest sens ajutor umanitar şi alimente, asistenţă copiilor, precum şi asistenţă tehnică pentru promovarea mass-mediei independente şi nepărtinitoare şi pentru promovarea sectorului privat în economie. Sîntem pregătiţi să furnizăm in continuare asistenţă României în acest domeniu". 
Sîmbătă, domnul ambasador ALLAN GREEN JR, a fost primit de către ministrul nostru de externe, domnul Adrian Năstase; prilej cu care a declarat: "Statele Unite vă doresc un Crăciun paşnic, un An Nou fericit! Declaraţia îi are in vedere pe toţi cei 23 de milioane de români!".
La rindul său, domnul ADRIAN NASTASE a spus: "Am dori să discutăm împreună despre Declaraţia Departamentului de Stat care, după părerea mea, reprezintă un pas extrem de important in ceea ce priveşte relaţiile romîno-americane, modul in care Administraţia americană ia în considerare; in acest moment, situaţia din ţara noastră". 

• O ENIGMĂ DEZLEGATA: G.U.N.!

Primirea, joi, la Cotroceni, a domnului Radu Câmpeanu, de către preşedintele Iliescu, a stîrnit multe comentarii. Amplificate şi de relativul mister pe care cei doi l-au întreţinut înprivinţa conţinutului acestei discuţii, intr-un moment in care Partidul Naţional Liberal se vede ţintă a criticilor venind din stingă şi — mai ales — din dreapta. Acuzat direct de către Alianţa Civică şi indirect de confraţii ţărănişti, partidul domnului Câmpeanu mai are de făcut faţă şi unei eroziuni interne crescinde şi unor dezertări spectaculoase spre aripa tinără. Era, se pare, momentul unei iniţiative politice de remontare şi ea s-a produs. Explicaţiile date sîmbătă seara, la televiziune, de către domnul Câmpeanu sînt spectaculoase: "Am făcut acest demers (la Cotroceni — n. red.) pentru că situaţia din ţară e atît de gravă incit impune urgente măsuri politice. Noi considerăm că asemenea confruntări trebuie evitate. Revendicările trebuie luate în seamă. Nu trebuie să ignorăm cauzele şi este necesară o soluţie, in primul rînd politică. Am propus, de aceea, constituirea unui Guvern de Uniune Naţională, in anumite condiţii. Luni, la Cotroceni, se vor discuta propunerile noastre in fondul lor. Soluţii de forţă nu pot fi concepute. Sint convins că discuţiile care vor începe luni, dacă vor fi urmate de rezultate, vor împlini speranţa acestui popor in libertate." 
De la acest punct, noi comentarii se pot declanşa. Cum concepe domnul Câmpeanu noul guvern de uniune naţională? Tot cu Petre Roman prim-ministru? Sau cu... Câmpeanu? Avind în vedere faptul că Convenţia Naţională pentru Instaurarea Democraţiei, formată tot sîmbătă, din principalele partide de opoziţie, respinge din capul locului "soluţia Roman", rămîne de văzut cit de dispus va fi preşedintele Iliescu să-şi sacrifice "finul" politic într-un moment in care proiectul guvernamental, de reformă a primit "cale liberă", după Mitterand şi Kohl şi din partea lui Bush! Sau, cel puţin, aceasta este ideea ce s-ar putea desprinde din recentul mesaj al Departamentului de stat...

• DECLARAŢIA PRIMULUI MINISTRU PETRE ROMAN 

Aseară la televiziune, domnul Petre Roman, a luat cuvîntul expunînd cîteva dintre realizările obţinute de către guvernul său. In încheiere, domnia sa a spus: "îmi iubesc ţara, cu pămîntul şi oamenii ei, şi asta pentru că de cind am deschis ochii sub cer mi-a fost sădită în suflet şi în minte această iubire şi credinţă că fac parte dintr-un popor minunat. Să nu-şi facă nimeni iluzii. Am participat la Revoluţie, şi am învins cu ea, cu sufletul curat şi cu mînia împreunată cu a poporului. Şi nu mă clintesc din loc zgomotul fără raţiune, ambiţiile de putere! Să nu conteze nimeni niciodată pe laşitate! Pot fi partener numai cu înţelepciunea, cu inteligenţa, cu pasiunea creatoare şi a iubirii!"

• ALIANŢA CIVICĂ - VICTORIE A "ARIPII TINERE"!

S-au încheiat sîmbătă, cu o Conferinţă de presă, lucrările Conferinţei Alianţei Civice. Acestea au condus la definirea structurii organizatorice a Alianţei (un consiliu director compus din 27 de membri, preşedinţii filialelor judeţene şi cîte un reprezentant al secretariatului general, ales prin vot secret, care, la rindul său, a ales un comitet de coordonare compus din 11 membri; activităţile se vor desfăşura prim intermediul a trei departamente — unul funcţional, altul cetăţenesc şi o Academie Civică), la adoptarea Cartei şi a unui Apel. Problemele abordate la Conferinţa de presă au fost acelea ale organizării unui referendum naţional, atitudinea faţă de PSM şi posibilitatea, unor alegeri anticipate. De ce alegeri anticipate? Pentru că — se consideră la Alianţa Civică — prin faptul că preşedintele ţării devine şi comandant al Consiliului de apărare, contractul social propus în alegeri a fost călcat! Deloc intimplător, "cursa" pentru şefia Alianţei a dat ciştig de cauză "aripii tinere", reprezentată de către Marian Munteanu, în detrimentul celei "bătrine" (preşedintele provizoriu fiind septuagenarul Mihail Şora). Calculul care a stat la baza acestei opţiuni pare simplu: în ciuda calităţilor intelectuale personale domnul Sora rămine indestructibil legat de dezastrul invăţămintului românesc. Marian Munteanu este cel care încearcă să pună bazele unei contestaţii ordonate, avînd ca vîrf de lance masa mobilă de manevră a studenţilor. Şi, oricum, pare a fi cea mai puţin contestabilă figură a galeriei — redutabile, fără îndoială — "a "nomenclaturii" GDS-iste, aflate la originea acestei formule de opoziţie extra-parlamentare. Să mai notăm, în fine, momentul de referinţă al vizitei ambasadorului american la sediul Alianţei, prilej cu care a avut plăcerea să înmineze o copie a mesajului Departamentului de Stat care nu ne îndoim că a fost bine primit şi acolo.

• BÎLCIUL DEŞERTĂCIUNILOR?

A fost, cred, cea mai lungă emisiune a televiziunii dedicată unui singur subiect: televiziunea. Audierea comisiei parlamentare, difuzată sîmbătă, nu ne-a apărut deloc, aşa cum a caracterizat-o domnul Octavian Paler, la Conferinţa Alianţei-Civice, ca o "umilire a sindicatului liber de la TVR de către parlament". Ne-a apărut, mai degrabă, ca o umilire ai telespectatorului, obligat să asiste (din lipsa unei alte opţiuni) la o incredibilă paradă de vulgaritate si de intoleranţă. "Detaşamentul roşu de femei", completat, pentru reprezentare, cu cîteva persoane de celălalt sex, au acuzat conducerea televiziunii de violenţă (psihică), cenzură, şi partiprism. Conducerea televiziunii i-a acuzat, la rindul ei, de intoleranţă, şantaj şi oportunism. Pentru ambele părţi miza acestei autentice lupte pentru ciolan era greva foamei declarată de Dumitru Iuga. La rindul lor, parlamentarii au dat curs narcisismului propriu şi intoleranţei de partid, declanşind, in numele principiilor, veritabile atacuri la persoană. Am asistat ia un proces în care nimeni nu se considera vinovat de nimic în timp ce ceilalţi se făceau responsabili de toate păcatele posibile. Atmosfera "dialogului" acesta care ne-a amintit in multe dintre secvenţele sale de expiratul CPUN, a fost sistematic asezonată cu recuzita caragialescă la care au recurs, curat ca-n "D-ale carnavalului", noile Miţe, şi Zite ale micului ecran, prin pumni în cap, trageri de păr, mîini în şold şi irepresibile porniri de a părăsi sala. Rufele murdare ale televiziunii (şi vai, că murdare mai sint) au fost drapate cu nonşalanţă de către persoane pe care, altfel poate că am fi fost tentaţi să le stimăm. N-a fost, însă, să fie aşa şi singura consolare este că, dacă onorabila institutie reuşeşte să ne ofere săptămînal un astfel de show, problema audienţei este rezolvată, iar concurenţa oricărui canal privat, sfidată! Să nu încheiem înainte de a remarca prezenţa Ia această... audiere a unui străin — un oarecare olandez, pe nume Erasm din Rotterdam, din cite am înţeles...

• MONUMENT AL EROILOR

Sîmbătă dimineaţa pe o vreme închisă şi rece, în curtea Academiei Militare s-a desfăşurat solemnitatea dezvelirii unui monument închinat eroilor căzuţi la datorie în timpul Revoluţiei. La această manifestare au participat preşedintele Ion Iliescu, membri ai guvernului, sefi de partide politice, alte personalităţi. Au fost de faţă membri de familie al celor dispăruţi — ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Academiei Militare. După o alocuţiune rostită de către domnul general colonel Victor Stănculescu şi o alta a preşedintelui Ion Iliescu, un sobor de preoţi a sfinţit monumentul. Apoi au fost depuse coroane de flori.

• "NU MI-AM VĂZUT COPIII DE CINCI LUNI!"

Mihai Cofariu nu mai are nevoie de nici o prezentare. El este "ungurul" căzut la pămînt şi lovit cu bestialitate de "românii" din jur in primăvară, la Tg. Mureş. Viaţa lui a atirnat multă vreme de un fir. A fost internat şi tratat îndelung şi cu grijă. Ce n-au putut să facă medicii noştri, cu mijloacele pe care le au la îndemînă, au încercat cei germani. S-a întors de acolo de cîteva zile. E bine, dar binele ăsta nu-l doreşte nimănui, nici măcar celor care, văzîndu-l la pămînt, lipsit de cunoştintă, n-au ezitat să-l lovească iarăşi şi iarăşi... Mîna aceea, care tremura spasmodic, la fiecare şoc, acum nu se mai mişcă deloc. Pe timpla dreaptă, un gol adinc marchează semnele rănii celei mai grave. "Nu mi-am văzut copiii de cinci luni" spune el şi lacrimile-i curg parcă singure. "Mai am de stat pe-aici prin Bucureşti încă vreo zece zile. Pe urmă, dacă m-ajută Dumnezeu, o să ajung şi acasă". Cineva, nu se ştie cine, i-a trimis o mie de lei. Pentru sănătatea pierdută? Pentru suferinţa îndurată? Pentru inutilitatea şi absurditatea ei? Mihai Cofariu nu mai este, însă, în stare, de o ast-
fel de revoltă. Tot ceea ce mai poate să spună el este un simplu şi atît de omenesc "Să-i dea Dumnezeu sănătate!" Adică ceea ce el, Mihai Cofariu nu mai are şi nu va mai avea niciodată...

• "REGINA FRUMUSEŢII" A ŞI ABDICAT?

Cu multă amabilitate, Compania Autonomă de Turism pentru Tineret ne-a invitat vineri la Conferinţa de presă dedicată competiţiei dotate cu titlul de "Regina Frumuseţii" — un fel de "Miss" nenumit aşa din pricină de licenţă. Fotoreporterul nostru a aşteptat patru ore să se întimple ceva, să fie prezentate competitoarele, să aflăm cum se va desfăşura concursul ce era programat în aceeaşi zi la sala Polivalentă a hotelului "Bucureşti", unde presa urma să nu aibă acces. Sîmbătă la prinz era programată o nouă conferinţă de presă, la care trebuia să fie prezentate cîştigătoarele. Interesul — firesc — n-a putut fi, însă satisfăcut, pentru simplul motiv că regina desemnată — Bianca Brad - a avut alte treburi. Şi-a trimis în schimb, cîteva fotografii. Abia numită, iată că — prin grija organizatorilor — proaspăta regină a şi abdicat de la o elementară regulă de politeţe. Un obicei deloc regesc...

Grupaj realizat de Octavian ANDRONIC

 

Ziarul Libertatea din 17 decembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire

K.O.     

Studentul     Marian Munteanu este, pe linie de Alianţă Civică, şeful rectorului de la Medicină, precum şi al altor profesori universitari. Democraţie fără prejudecăţi!

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

• UN DOCUMENT SENZAŢIONAL, NOUL GUVERN AL ROMÂNIEI!

Am primit la redacţie un document de o excepţională însemnătate şi asupra căruia — pînă la proba contrarie, nu putem să ne exprimăm dubii. Şi asta pentru că semnătura care certifică documentul este — conform tipicului — indescifrabilă, iar pe stampilă se poate descifra inscripţia "NOUL GUVERN ROMAN". Poartă titlul "înştiinţare către întreaga naţiune si spune: "În conformitate cu articolul 31 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi avînd in vedere imposibilitatea vechiului guvern de a rezoIva problemele actuale, decretăm: Prin prezenta se numeşte Noul Guvern al României, în următoarea alcatuire:

PREŞEDINŢI (pe viaţă): DORU BRAIA şi DOINA CORNEA    

PRIM-MINISTRU (şi ministru al finanţelor): NICA LEON

Purtător de cuvînt al guvernului: Ilie Săftulescu,

Ministru al Apărării: Petre Liţiu

Ministru de Interne: Dumitru Dincă

Director SRI: Ticu Dumitrescu    

Director adjunct SRI: Octavian Rădulescu

Ministrul Sănătăţii: asistenta de la Hematologie din 12 ianuarie        

Ministrul Invăţămintului: Cătălin Croitoru

Ministrul Transporturilor: Miron Mitrea

Ministrul Culturii: Toader Steţca    

Ministru de Externe: Laszlo Tokes

Ministrul românilor din afară: Doru Popescu

Preşedinte al Radioteleviziunii: domnul Ţurcanu

Guvernul va fi completat, ulterior, cu noi portofolii, specifice necesităţilor perioadei pe care o traversăm. Prezenta hotărire va intra in vigoare la o dată ce se va anunţa ulterior"

Ne abţinem de la orice comentarii, lăsînd la latitudinea cititorilor noştri aprecierile de rigoare.    

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 17 decembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 17 decembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire

PRINCIPIUL DOMINOULUI?

— Interviu acordat de Radu Portocala ziarului "La Libre Belgique" nr. 317 din 13 noiembrie 1990

Radu Portocală, nepotul ministrului de interne (liberal), a fost un opozant sub domnia lui Ceauşescu. Inculpat de înaltă trădare în 1977, s-a exilat; trăieşte in Franţa de opt ani.

Corespondent al "Vocii Americii", colaborator al unor ziare franceze, el a publicat de curind o lucrare pasionantă — Autopsia loviturii de stat româneşti", care clarifică adevărul istoric travestit prin manipulări uimitoare. Evenimentele care au dus la eliminarea fizicii a lui Ceauşesou — două sau trei zile înainte ca execuţia să fi fost anunţată — regăsesc sub pana lui Portocală dimensiunea lor şi nu aceea pe care şi-a tăcut-o opinia publică urmărind, oră de oră, reportajele de neuitat televizate cu care a fost bombardată in urmă cu aproape un an.-

Întrebare: Una din tezele dv. principale avansează ideea că Ceauşescu a fost victima dorinţei sovietice de a-l răsturna: el întuneca peisajul pe care Gorbaciov voia să-l dea Europei de est. Pornind de la această idee, consideraţi că eliminarea lui Konecker, inainte de căderea zidului Berlinului şi îndepărtarea lui Jakes in Cehoslovacia au fost pregătite la Moscova?

Răspuns: Sint convins de aceasta. Pentru Praga, există de altfel o mărturie foarte importantă: pentru a stimula dezvoltarea manifestaţiei populare care a declanşat "revoluţia de catifea" a trebuit inventat un mort. El a fost găsit. Trecut la serviciile secrete engleze, acest "mort" a acordat un interviu postului de radio BBC: el a recunoscut că este agent al KGB, însărcinat să aţîţe opinia publică. Bulgaria este un alt exemplu al acestui scenariu. Este remarcabil să constatăm că el s-a petrecut — in cîteva variante — la fel ca in România. Cele două ţării iau, uneori în aceeaşi zi, măsuri identice, cum ar fi cele privind economia. Coincidenţa politicilor se explică fără îndoială printr-o coordonare externă. Alt element — şi aceasta este evident cel mai important: aparate total obscure, dependente de Securitate sau de STASI, care dirijau serviciile de spionaj şi de contraspionaj, au acţiona pentru a uzurpa puterile instalate de 10, 20    sau 30 de ani. Persoane care lucrau aici îşi continuă activităţile — in România, mulţi miniştri provin din cadrul serviciilor de spionaj — şi aceasta in pofida faptului că vechile structuri nu mai există în mod oficial. BDG a dispărut, dar există în continuare agenţi ai STASI care acţionează in Vest. Ghicim cu uşurinţă in contul cui...

I. : Scrieţi că revoluţia n-ar fi putut reuşi prin ea însăşi, fără un sprijin din exterior.

R. Intr-un regim care dispunea de un mecanism de represiune atât de violent ca acela al lui Ceauşescu era imposibil ca o mişcare de stradă să răstoarne puterea. De altfel la Timişoara, mărturii oficiale — 16 ore de înregistrare-pirat a comunicaţiilor între acest oraş şi capitală — permit să se constate că primele momente ale manifestaţiei, aceea care fusese organizată pentru a-i proteja, pe pastorul Tokes, erau rodul unei manipulări. Mai mult, dacă o comparăm cu trecutul şi cu alte manifestaţii mult mai violente trebuie să constatăm că acestea nu au dus la nimic nici chiar la schimbarea unui şef local. În sfîrşit, la Bucureşti revoluţia s-a desfăşurat într-un perimetru de trei hectare; şi de la 21 la 22 decembrie, adică în momentul decisiv, nu au fost mai mult de 2 300 de persoane pe străzi. Este de neconceput că aceşti oameni care nu aveau nici lider, nici organizaţie l-au putut răsturna pe Ceauşescu. Altădată, acest gen de manifestaţie ar fi fost măturată in 30 de minute.

I. : Faptul că Ceauşescu l-a incomodat pe Gorbaciov pare evident. Dar, in aceste condiţii, Kremlinul n-ar fi avut interesul să-l elimine în primul rind înainte de Honecker, inainte de Jakes?

R.: Cred că Ceauşescu a fost folositor URSS pînă in ultimul moment pentru reţelele de spionaj pe care le organizase in Occident. In vara Iui 1969, atitudinea Kremlinului faţa de el rămăsese binevoitoare într-atit incit i-a acordat premiul Lenin. Pe de altă parte, căderea lui Ceauşescu a conferit credibilitate scenariului. S-a început cu cel mai spectaculos, RDG, care preocupa cel mai mult Occidentul.

Î: Din punctul dv. de vedere, totul s-ar înscrie deci in procesul unei succesiuni logice, după acordul Kremlinului in favoarea constituirii unui guvern comunist în Polonia, în august 1989, pină la căderea lui Ceauşescu.

R.: Cred că această logică s-a instituit de foarte multă vreme. Se ştie de circa 15 ani de la agenţi sovietici trecuţi in Vest că gorbaciovismul este o invenţie a lui Andropov, sub domnia lui Brejnev. Această logică tinde spre crearea "casei comune" în Europă. In prezent începe să se înţeleagă despre ce este vorba: după părerea mea, acesta va fi procesul post-Helsinki.

I.: Pentru a ajunge la actuala perioadă, regimul a trebuit să facă faţă grevelor din septembrie. El le-a neutralizat, dar, n-ar trebui să ne aşteptăm la un nou val? 

R.: Perspectivele economice sînt foarte sumbre. S-a crezut că România va deveni o piaţă extraordinară. Ea dezamăgeşte astăzi pentru că producţia este foarte proastă - a scăzut cu 60% intr-un an. Ţara face datorii. Ea înregistrează trimestrial un deficit de 1,5 miliarde. Ceauşescu avea totuşi meritul de a fi lichidat toate datoriile şi de a fi lăsat în seifurile statului două miliarde de dolari... Roman s-a dus la Paris, unde a obţinut un miliard şi jumătate de franci. Tot ce a găsit de cumpărat au fost trei Alrbus-uriI În timp ce nu se găsesc becuri electrice, iar pîinea începe să lipsească.

Opoziţia este inexistentă. Singura şansă oare se profila in urmă cu cîteva săptămini era crearea unui Forum civic care să permită regruparea nenumăratelor tendinţe. Dar rivalităţile personale au ruinat proiectul, şi în prezent 105 partide militează în opoziţie... In sfirşlt, oamenii consideră că Frontul este un rău mai mic în raport cu Ceauşescu şi că dacă un partid de Opoziţie ar veni la putere, el ar fi Incapabil să conducă ţara. Trebuie să recunoaştem că este oarecum adevărat, cu atît mai mult cu cit în ochii străinului nimeni nu posedă o legitimitate in afară de Front.    

I.: În lucrarea dv. lăsaţi sa se înţeleagă că ministrul apărării, generalul Stănculescu, ar putea juca un rol de arbitru.

R.: De la redactarea epilogului meu, lucrurile s-au complicat. In Ianuarie, Stănculescu preluase conducerea unui organism format din tineri ofiţeri reuniţi intr-un comitet pentru democratizarea armatei. Mobilizarea lor a dus la înlăturarea generalului Militaru, cu convingerea că este agent sovietic. Tinerii ofiţeri au înţeles apoi că Stănculescu prezenta
acelaşi inconvenient. Ei l-au îndepărtat pentru a inlocui cu Nicolae Radu, ieşit foarte probabildin rîndurile Securităţii. De citeva săptămini, s-a creat un nou grup pentru a promova modernizarea armatei, format numai din generali, adică fosta gardă care şi-a făcut studiile in URSS... Acest grup are în spatele lui pe Militaru şi pe Brucan care revin astfel la suprafaţă. Stănculescu se găseşte puţin in afara lui; dar funcţiile lui ministeriale il fac să fie deasupra tuturor. Pe de altă parte, din punct de vedere administrativ, Stănculescu este şi şeful Securităţii. Ar fi deci logic că, dacă cineva ar urma să-i succeadă lui Iliescu acesta ar fi Stănculescu, mai ales că el a început o operaţiune fără precedent de a convinge Europa că este un liberal convins. Dar, dacă in spatele lui ii regăsim pe Militaru şi pe Brucan, ajungem din nou la logica dependenţei în raport cu Moscova. Pe de altă parte, este adevărat că o putere, militară in cazul in care ea este cinstită si tranzitorie, ar fi poate de dorit- Pentru moment, care om politic şi-ar asuma riscul de a spune românilor că a sosit timpul să se termine cu această revoluţie care de fapt nu există şi să înceapă din nou să muncească?

I.: In aceste condiţii, cum aţi caracteriza relaţiile dintre Stănculescu şi Iliescu, chiar Roman?

R.: Dacă inteleg bine ceea ce se petrece în România, Iliescu este deja puţin îndepărtat de la putere. Aparent, Roman este avantajat. Toate declaraţiile făcute din Luna mai subliniază importanţa rolului jucat de Securitate şi minimalizează rolul lui Iliescu, ceea ce te face să te gindeşti că se pregăteşte eliminarea lui.

Omul şi-a jucat rolul nu mai mult decit Egon Krenz, ei nu pare destinat să dureze. Observatorii au relevat în special o declaraţie a lui Brucan care ar trebui să-l îngrijoreze foarte mult. La sfîrşitul lunii august, această personalitate a afirmat: se ştie cine este vinovat de izolarea noastră în Europa", provocată de venirea minerilor în Bucureşti în luna iunie. Şi, adaugă el "dacă discuţiile pentru obţinerea statutului de observator în Consiliul Europei eşuează, capul acestei persoane vinovate trebuie să cadă". Evident, este de, domeniul logicii deoarece Brucan nu mai este nimic; dar o declaraţie atit de dură din partea lui demonstrează că acest nimic reprezintă ceva...

Astăzi, este cert că cineva l-a împins pe Ceauşescu să organizeze mitingul fatidic de la 21 decembrie. Ne întrebăm in momentul de fată dacă Iliescu n-a fost obligat să-i cheme pe mineri la Bucureşti pentru a se discredita în fata opiniei publice naţionale şi Internaţionale.

Ziarul Libertatea din 17 decembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

17 decembrie 1990

CAZURI GRAVE LA FRONTIERA ROMANO-BULGARIA. "Autorităţile bulgare izgonesc peste frontieră pe români cu forţa, contrar prevederilor tratatului de la Craiova" (...) Satul Aidemir de lingă Silistra, "locuit în majoritate de români a fost înconjurat de poliţişti bulgari, care, in frunte cu primarul bulgar al comunei, au fortat pe romînî să-şi încarce în grabă bagajele şi să plece la frontieră, spre a fi trecuţi în România. Luaţi pe neaşteptate, forţaţi şi ameninţaţi cu armele, locuitorii români, cu femei şi copii, au luat ce au putut, atât în căruţele lor, şi in alte căruţe închiriate şi au pornit pe frig şi ploaie sub baionetele bulgare, care-i străjuiau ameninţătoare spre frontieră. Aci bulgarii s-au lovit de vigilenţa autorităţilor româneşti cari, natural, nu puteau îngădui un asemenea procedeu (...). Primele căruţe au fost oprite şi aşezate de-a curmezişul şoselei de ofiţerul român (lt. Crivat), cari a împiedicat astfel reuşita unui plan pregătit de mai multe zile de bulgari. Poliţiştii şi soldaţii bulgari, văzînd că planul lor a eşuat, au dat încă o dovadă de ilegalitate. Urcându-se în căruţe, ei au început să arunce în noroi şi peste frontieră bagajele bieţilor români irosind avutul loc păstrat şi realizat cu trudă şi cu multă muncă: saci de făina, fasole, grâu, lăzi cu lucruri de casă şi obiecte strânse prin munci s-au distrus prin furia nemiloasă şi prin mânia duşmănoasă a poliţiştilor şi ostaşilor bulgari" X "ALŢI 400 de ROMANI DIN TURTUCAIA şi împrejurimi se afiă în şlepuri pe Dunăre" fiind alungaţi de la vetrele Ior X LA PRIMĂRIA CAPITALEI, "comisia de nomenclatură‘ verifică toate actualele denumiri de străzi ale orasului şi comunelor suburbane, şi lucrează la schimbare "acelor denumiri ce nu au rost sau nu corespund vremurilor de azi" X ŞEDINŢA SOCIETĂŢII DE GYNECOLOGIE s-a ţinut în amfiteatrul mare al Spitalului Colţea X PRINTR-UN DECRET LEGE semnat de Mihai Antonescu, ministrul justiţiei, se stabileşte "Reconstituirea actelor de stare civilă refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord" X  CARTIERUL EVREIESC DIN VARŞOVIA "a fost complet separat."

Rubrică realizată de Ion BUTNARU