Remember 18 ianuarie 1991 - Presa acum 30 de ani

Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

DE LA O ZI LA ALTA

• ŞEDINŢA GUVERNULUI. In şedinţa de ieri Guvernul a luat o serie de ho-tărîri între care aceea a coordonării serviciilor de la punctele de trecere a frontierei si opririi scoaterii din ţară a alimentelor şi combustibililor pînă la 30 aprilie. A fost nevoie de un război — fie el şi în Golf — pentru a se recurge la o măsură firească, de stopare a acestei veritabila hemoragii. Tot ieri s-a hotărît alocarea a 5 milioane de lei pentru întreţinerea refugiaţilor, somalezi. • PROTEST. Primul protest oficial împotriva "Raportului N.S. Dumitru", relativ la evenimentele de la Tg. Mureş, vine din partea Vetrei Româneşti în termeni foarte asemănători celor pe care i-am folosit noi ieri pentru a caracteriza acest document de-a dreptul istoric. 
"Este o mistificare grosolană" — au mai adăugat cei de la Vatră • PRIMIRE. Preşedintele Ion Iliescu a primit ieri, fără prea mult chef — după cum lăsau să se vadă imaginile TV — o delegaţie de prelaţi catolici şi greco-catolici din ţara noastră. La mijloc sînt revendicări mari, mari de tot din partea purtătorilor de tichii stacojii • CONFERINŢA DE PRESA. Luaţi "pe sus" de război în ziarul de ieri n-am mai apucat să consemnăm conferinţa de presă de la Ministerul de Interne de miercuri în care gazetarii agresaţi în Piaţa Universităţii au supus unui sever rechizitoriu conducerile Ministerului de Interne şi a Departamentului Poliţiei, cerînd garanţii că astfel de lucruri nu se vor mai întimpla.

Ziarul Libertatea din 18 ianuarie 1991 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire

EŞECUL STRATEGIEI "BLITZ"?

Război în GoIf!

"FURTUNA ÎN DEŞERT" A SUFLAT ÎNTR-O SINGURĂ DIRECŢIE: BAGDAD! 

SADDAM S-A TINUT DE CUVINT: ATAC ÎMPOTRIVA ISRAELULUI!

La miezul nopţii celei de-a doua zile au căzut... trei stele! • Rubicond a fost trecut prin spaţiu: în primele 24 de ore - peste o mie de raiduri aeriene distrugătoare • SPECTRUL TERORISMULUI INTERNAŢIONAL - preţ al succesului de pe cîmpul de bătaie? • Obiectivul american este eliberarea Kuweitului • Cei mai important raid aerian din istorie: 18.800 tone de bombe lansate ieri asupra Irakului • 1.220.060 militari din 20 de ţări angajaţi în conflict • "Bagdadul arată ca un pom de Crăciun!" • Bush: "Ne aflăm într-un moment istoric!" • După 24 de ore de surpriză sau imobilitate Irakul s-a ţinut de cuvînt, declanşînd primul atac cu rachete împotriva Israelului. Bilanţ provizoriu - 8 răniţi • Sateliţii - spioni au detectat amplasamentele rampelor de lansare a rachetelor irakiene • Războiul continuă

Declanşarea operaţiunilor miliare în Golf este justificată!

— Declaraţia Guvernului României cu privire la declanşarea operaţiunilor militare in zona Golfului —

La 17 ianuarie 1991, ora 2,00 (ora Bucureşti), Departamentul de Stat a informat telefonic pe ambasadorul României la Washington că preşedintele Bush a ordonat forţelor americane să iniţieze operaţiuni de luptă împreună cu aliaţii săi împotriva forţelor irakiene şi că forţele americane au ordin să atace obiective atît in Irak, cit şi in Kuweit. S-a precizat că scopul acţiunii este aplicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al O.N.U. şi eliberarea Kuweitului.     
La ora 4.15, Ambasada S.U.A. la Bucureşti a prezentat ministrului afacerilor, externe o serie de considerente în legătură cu iniţierea operaţiunilor de luptă in zona Golfului. Intre altele, se precizează că preşedintele S.U.A. a ordonat iniţierea acestor operaţiuni in consultare cu principalii membri ai coaliţiei internaţionale şi că, deşi vor fi lovite obiective militare şi strategice din Irak, scopul lor este eliberarea Kuweitului. Se aminteşte că toate eforturile diplomatice de pînă acum au fost respinse de Irak, subliniindu-şe că Irakul poate încă evita noi distrugeri prin retragerea, necondiţionată, imediată şi completă din Kuweit. Se exprimă dorinţa continuării consultării cu guvernul român pe măsura evoluţiei situaţiei.
Este un fapt că invadarea Kuweitului de către trupele irakiene, la 2 august 1990, a constituit o încălcare gravă a dreptului internaţional, a creat o situaţie, deosebit de încordată în zona Golfului, ameninţind, în acelaşi timp, pacea şi securitatea internaţională.
În acest context, Guvernul României consideră că, declanşarea operaţiunilor militare în Golf este justificată şi este conformă rezoluţiei 678 a Consiliului de Securitate, care autorizează statele ce cooperează cu guvernul Kuweitului ca, în cazul în care Irakul nu îndeplineşte rezoluţiile Consiliului pînă la 15 ianuarie 1991 să folosească toate mijloacele pentru a pune în aplicare aceste rezoluţii.        
Pe măsura posibilităţilor sale, România s-a străduit în mod constant, în cele cinci luni şi jumătate care au trecut de la invadarea Kuweitului, să-şi aducă propria sa contribuţie la aceste eforturi, atît in cadrul Consiliului de Securitate, cît şi in contactele sale bilaterale cu părţile în conflict. În acelaşi spirit, a salutat iniţiativa S.U.A. pentru angajarea unui dialog direct cu Irakul şi, atunci cînd acest dialog a eşuat, a adoptat o atitudine pozitivă faţă de iniţiativele de reglementare paşnică ale Secretarului general al O.N.U. şi Franţei, ca si faţă de orice altă iniţiativă de natură să evite confruntarea militară.
Guvernul Irakului poate şi trebuie, fie şi acum, după ce ostilităţile militare s-au declanşat, să adopte măsurile necesare pentru a-şi retrage trupele din Kuweit, ceea ce ar fi de natură să conducă la încetarea luptelor, evitînd astfel noi pierderi umane şi materiale.
Viitorul, care nu poate fi gîndit în afara păcii, aparţine tuturor popoarelor, Iar poporul irakian este vital Interesat în construirea unei ordini de drept, a unei ordini a legii în regiune.

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a ţării

Ieri s-a întrunit, sub conducerea preşedintelui României, dl. Ion Iliescu, Consiliul Suprem de Apărare a ţării. La şedinţă au luat parte, ca invitaţi, domnii Alexandru Bîrlădeanu şi Dan Marţian, preşedinţii celor două camere ale Parlamentului.
Pe baza informărilor prezentate, Consiliul a evaluat consecinţele declanşării operaţiunilor militare în zona Golfului şi a aprobat măsurile prezentate de şefii departamentelor ce fac parte din acest organism, în vederea desfăşurării normale a activităţii economice şi sociale.
Consiliul a luat notă de Declaraţia Guvernului României cu privire la declanşarea operaţiunilor militare în Golf. Totodată, Consiliul a cerut Guvernului să adopte măsuri suplimentare, de control al traficului la frontieră, precum si pentru oprirea scoaterii din ţară a alimentelor, combustibililor şi a altor resurse strategice. De asemenea, s-a solicitat Guvernului adoptarea unor măsuri de întărire a pazei obiectivelor de importanţă vitală de pe teritoriu, precum şi a reprezentanţelor străine din România.
Populaţia este chemată să sprijine măsurile întreprinse de Guvern pentru asigurarea desfăşurării normale a vieţii în ţară.

ULTIMA ORĂ!

O veste îndelung aşteptată: ieri, Comitetul reprezentanţilor permanenţi ai "Celor 12" a aprobat aplicarea programului de ajutor PHARE şi pentru România!

    

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MlNA IN FOC)

• FARA OBICEIURI!

Va avea loc, în curînd, un mare spectacol de cîntece, dansuri şi obiceiuri ţigăneşti. Am fi preferat un spectacol doar de cîntece si dansuri...

• CALOMNII ŞI CALOMNII 

"Dacă aceste calomnii se dovedesc adevărate, trebuie ca justiţia să intervină" — a spus ritos, la emisiunea opoziţiei domnul parlamentar U.D.M.R.-ist Baraniy Ferencz în legătură cu celebrul articol din "Renaşterea bănăţeană". Dar dacă sînt... neadevărate calomniile?

• TOLERANŢA ECONOMICA

"Astăzi nu mai există nici un motiv să fii refugiat politic. Poţi doar să fii tolerat din motive economice". Şi o spune domnul Radu Câmpeanu!

• ÎNTRE LOGICA ŞI SPEOLOGIE

"Venirea regelui şi expulzarea lui a fost considerat un act nedemocratic" — afirmă domnul senator Marcian Bleahu, mai priceput la speologie decît la logică şi gramatică.

• VlNDUŢII    

Se vorbeşte cu mînie proletară despre "vînduți". Iar vinovătia stă în faptul că, de regulă, sînt vînduţi altcuiva!

• PICĂTURA CHINEZEASCA 

"Iarna trecută a fost a lor; iarna aceasta va fi a noastră!" —a proclamat dl. Braia. A dat si soluţia tehnică: "Cu tenacitatea picăturii chinezeşti — vom reuşi!"...
Ce-ar fi, domnilor care răspundeţi de respectarea legii şi ordinii în România, să mai întăriţi garniturile de la robineti?

• BUNA CREDINŢĂ    

"Orice om de bună credinţă poate constata că e mai rău ca pe vremea lui Ceauşescu!" — decretează dl. Ion Cristoiu, apologetul poetesei Zoe, în "Expres magazin". Asa să fie, oare? Păi, pe vremea lui Ceauşescu, dl. Cristoiu era doar redactor şef, în vreme ce acum e gogeamite "director literar-artistic". Cum o să-i fie mai rău?

AMBIDEXTRU    

 

​Ziarul Libertatea din 18 ianuarie 1991 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire

​​Ziarul Libertatea din 18 ianuarie 1991 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire

 

​Ziarul Libertatea din 18 ianuarie 1991 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire

Delegaţia română la Consiliul Europei

O delegaţie a Parlamentului României condusă de domnul Oliviu Gherman, vicepreşedinte al Senatului, din care fac parte senatori şi deputaţi ai FSN, PNL, PSDR — o parte din ei fiind membri ai Comisiei parlamentare de anchetă a evenimentelor din 13—15 iunie 1990 din Bucureşti — au avut ieri întrevederi cu domnul Anders Bjorck, preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi cu doamna Chaterine Lalumiere, secretar general al Consiliului Europei.
Delegaţia Parlamentului României a prezentat concluziile preliminare ale comisiei de anchetă, a evenimentelor din 13—15 iunie a.c., însărcinată cu elaborarea unui raport complet în această problemă. A fost prezentat, de asemenea, raportul integral al Comisiei de anchtă a evenimentelor de la Tg. Mureş din martie 1990.    
După întrevedere preşedintele Bjorck a declarat: "A fost o întîlnire deosebit de utilă cu delegaţia română cu care am discutat despre viitorul relaţiilor dintre România şi Consiliul Europei.
Sper foarte mult că România va primi statutul de invitat special la Consiliul Europei, ceea ce înseamnă că Parlamentul României va lua parte la lucrările parlamentului nostru". In încheiere, domnul Bjork şi-a exprimat, de asemeni, speranţa că domnul prim ministru Petre Roman se va adresa adunării parlamentare şi va avea un dialog cu adunarea chiar în aceast lună.
Domnul senator Oliviu Gherman a declarat: "Am constatat o disponibilitate a forumului european faţă de România. Unele probleme sînt de natură procedurală, dar interlocutorii noştri şi-au exprimat speranţa că ele vor fi depăşite". 
De la Paris delegaţia Parlamentului României a plecat la Bruxelles unde vineri va avea întrevederi cu preşedintele Parlamentului European şi cu conducători ai diferitelor grupări politice importante ale Parlamentului European.