Remember 21 ianuarie 1991 - Presa acum 30 de ani

Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

RĂZBOIUL DIN GOLF

A SLĂBIT CADENŢA!
— De la blitz-krieg la război de uzură?—
RĂSPUNSURILE IRAKIENE "ÎN FORȚĂ" SE LASĂ AŞTEPTATE
ISRAELUL SE ABŢINE (încă) DE LA REPLICĂ 
DEŞI SPECTACULOS, ASALTUL INIŢIAL NU PARE SĂ FI ANIHILAT CAPACITATEA DE REACŢIE A IRAKULUI
ARMA SECRETĂ A LUI SADDAM: TERORISMUL?
ZIARIŞTII STRĂINI EVACUAŢI DIN IRAK Şl ALGERIA
INTRAREA (probabilă) A ISRAELULUI IN CONFLICT VA "RUPE" FRONTUL  ARAB ANTl-SADDAM ?
- Ultimele ştiri şi comentarii de pe frontul din Golf in pagina a patra a ziarului nostru -

Ziarul Libertatea din 21 ianuarie 1991 pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

DE SÎMBĂTĂ PÎNA LUNI

• GUVERNUL IA HOTARÎRI DURE. Profitind de războiul din Golf, sau - cine ştie - chiar ca o consecinţă a acestuia, guvernul a luat măsuri în plus pentru limitarea consumului de hidrocarburi. Se pare, dacă am înţeles bine, că se pune o "frînă“ turismului automobilistic individual peste hotare, in favoarea celui colectiv şi organizat. Cel mai mult va avea de suferit de pe urma acestei măsuri, bişniţa naţională • CONCLUZIE. Mai repede decît ne aşteptam (după numai 6 zile) comisia de anchetă a ajuns la o concluzie în legătură cu accidentul Boeingulul 707 ex-prezidential, din preajma turneului asiatic. La originea sa stă o banală eroare de pilotaj din partea comandantului aeronavei. N-a fost nici prăbuşire, nici sabotaj şi nici Doamne fereşte, o intenţie de a sparge greva TAROM-ului (care, de altfel, s-a spart singură), ci o aterizare pe o roată, cu lovirea aripii stingi si a motoarelor de pe ea de pistă. Se pare că avionul nu va mai fi bun decît ca exponat de muzeu • LUPTE INTENSIVE IN SÎNUL ALIATEI CIVICE? Deşi la finele Conferinţei Naţionale a Alianţei Civice, în funcţia de preşedinte a fost ales Marian Munteanu, la televiziune a apărut în această calitate domnul Mihai Sora! Să fie vorba de declanşarea unor lupte pentru putere în sînul Alianţei, soldate cu victoria, pentru moment a "aripii bătrîne“? Sîntem realmente îngrijoraţi pentru că ştim ce rezultate strălucite a obtinut domnul Sora în răstimpul cit a stat la cârma învătămîntului şi credem că ar fi realmente pacat să imprime un asemenea curs evoluţiei Alianţei. Domnia sa a dat citire unul sever rechizitoriu la adresa Televiziunii şi modului cum aceasta a reflectat acţiunile Alianţei, socotind, în concluzie, că TV rămine datoare Alianţei cu un "drept la antenă“ periodic. Ne întrebăm însă în ce formulă, acest drept fiind acordat pînă acum doar formaţiunilor politice. Or Alianţa se consideră apolitică prin excelentă • MINISTERUL DE INTERNE DA ORDINE. Are, de altfel, acest drept prin lege. Ultimul său ordin a fost determinat de implicaţiile posibile ale războiului din Golf şi nu face altceva decît să readucă în actualitate un act normativ datînd din 1909, despre a cărui "popularitate" nu trebuie să vă mai convingem. Este vorba despre reactualizarea prevederilor legii 25, al cărei articol 16 spune că cei care găzduiesc în locuinţele lor străinii trebuie să anunţe organul M.I. în cel mult 24 de ore despre acest lucru. S-a ordonat unităţilor şi formaţiunilor de politie să treacă la verificarea modului în care se respectă această lege care, deşi n-a fost abrogată, a fost din plin ignorată în ultima vreme. Spectrul terorismului şi implicaţiile unei extrem de intense circulaţii mai mult sau mai puţin turistice prin ţara noastră a unor cetăţeni par să justifice măsura adoptată • ALIAŢII NE RAMÎN DIN NOU DATORI. Ultima şedinţă a Consiliului Suprem al Apărării a repus pe tapet problema asistentei internaţionale datorate României care, deşi avea interese majore în păstrarea bunelor relaţii cu Irakul (o datorie de 1,7 miliarde dolari, ce se plătea în petrol) a subscris rezoluţiilor Naţiunilor Unite. Odată "hopul" unităţii trecut, aliaţii şi-au cam uitat promisiunile. Cu chiu cu vai, grupele de experţi s-au reunit făcînd abia recomandări în acest sens, în
timp ce balanţa energetică a României cunoaşte un dezechilibru dramatic. O undă de speranţă vine dinspre sauditi şi kuweitienii din exil, care au promis că ne vor trimite trei tancuri petroliere. Le aşteptăm. Pînă atunci însă, parcă ne vine să dăm dreptate "gurilor rele" care afirmă că politica probabilă a odiosului ar fi dus la păstrarea bunelor relaţii. cu ambele tabere, în folosul comunităţii internaţionale si spre binele caloriferelor noastre • ClT MAI COSTĂ UN COPIL? Intre 50 000 şi 150 000 lei. In cuantumul sumei putînd intra şi un televizor color. Incredibil dar adevărat, acesta este răspunsul dat de o stupefiantă emisiune TV, prezentată simbătă seara. Echipa de reportaj s-a oprit la Laslea - Sibiu, unde se vînd curent copii, pe baza unor negocieri tipice mecanismelor economiei de piaţă. N-am aflat prea exact cine sînt cumpărătorii - în general turişti occidentali - dar am aflat că marfa, de culoare ciocolatie, este bine pretuită. Iată, deci, o posibilă soluţie de echilibrare a balanţei de plăti: exportul de copil! Dar ca în orice ramură a economiei socialiste, şi aici tehnologia rudimentară şi lipsa de cointeresare si-au spus cuvîntul conducînd la incredibile cantităţii de rebuturi şi de nefericire -,,produse“ pentru care nu vom găsi niciodată parteneri de afaceri. "Fabrica de copii ciocolatii" este, deocamdată, singura care produce la parametri ce sfidează orice alte norme de rentabilitate...

Octavian ANDRONIC 

 

K.O. 

Dl. prefect de Timiş, face un amplu proces de intenţii (calomnioase) la adresa "Libertăţii". Numai că cel care îi "traduce" cu sîrg articolele noastre, luat de ape, ne pune în sarcină si lucruri neadevărate. Asigurăm pe această cale pe dl. prefect că n-am fost împiedicaţi să luăm legătura cu dinsul. Nici nu am scris aşa ceva. Deci, ne alăturăm si noi dezminţirii date. Totuşi, interzicînd apariţia "Renaşterii bănăţene", domnia sa se numără printre campionii libertăţii presei. Vrind-nevrînd. Aici, nu mai dezmintim nimic!

EVRIKA! 

Aflăm, din surse strict confidenţiale, că filmul "Tarzan în Manhattan", pe care ni l-a oferit Televiziunea sîmbătă seara a fost subvenţionat de către grupul parlamentar ecologist (MER şi PER).

Chipul "uman" al fiarei din om

Bestialitatea răbufneşte in om, cu forţa primară pe care a generat-o lungul drum parcurs pe scara evoluţiei, în momentul în care raţiunea se retrage în cochilia sa, lăsînd cale liberă instinctului. Specialiştii în criminalistică n-au reuşit încă să detecteze compoziţia substanţei care, în momentul cinci inundă celulele nervoase, declanşează comportamentul violent şi instinctele criminale. Sperăm însă că acest lucru va fi pus în evidenţă intr-o bună zi şi atunci principiul "Portocalei Mecanice" îşi va găsi o aplicabilitate practică benefică, în folosul societăţii. 
Pînă atunci nu ne rămîne decît să recomandăm cercetătorilor vizionarea re-petată, pînă la saturaţie, a secvenţelor înregistrate de operatorii televiziunii la Tg. Mureş, in martie trecut. Aceea a omului in pulovăr verde, aflat la pămint, inert, lovit iarăşi şi iarăşi, în cele mai incredibile moduri, de cei din jur. O manieră ce depăşeşte pînă şi comportamentul fiarei care, odată ce şi-a doborît prada, nu mai găseşte nici un sens de a o brutaliza. Sfişierea ei ulterioară făcind parte din banalul ritual alimentar...
Dintre cei care-l lovesc pe cel căzut cu beţe, fiare, pancarte, se detaşează unul: cel care se apropie şi, cu incredibilă cruzime, izbeşte sec cu călcîiul în vintrele acestuia. Singura reacţie a victimei este o obsedantă mişcare spasmodică a mîinii stingi. Stop-cadrul pe care ni l-a înfăţişat televiziunea vineri seara, poate rămîne ca o mostră în antologia ororii şi bestialităţii. Întimplarea a făcut să avem parte de-al privi în faţă pe autorul acestui gest: Cseretnes Pal, şofer din Tg. Mureş. Fugit in Ungaria după evenimente şi revenit in ţară de sărbători, cind a şi fost reţinut de procuratura din Tg. Mureş. Aparent un om ca oricare altul. Dincolo însă de înfăţişarea umană - fiara. Ii rezervăm acest colţ de pagină unde a fost găzduită, şi fotografia victimei sale - Mihăilă Cofariu. "Maghiarul martirizat de români" - cum a sunat legenda documentatului lansat de un operator irlandez pentru a face înconjurul lumii, în numele celei mai grosolane minciuni. (Octavian ANDRONIC).

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

Televiziunea la datorie

Revoluţia de la Gugeşti - indirect

Asistăm de câteva zite, încremeniţi, la senzaţionalul reportaj efectuat de către un commando al TV.R. la Gugeşti. Fapte incredibile, pe măsura timpului pe care-l trăim. Frămintatul sol vrincean suportă multe...
Miting la Gugeşti. În strada mare, Revoluţionarii locali poartă pancarte antipoliţiste, antiadministrative. "Jos clanul Arghiroiu!“ scrie pe una dintre ele. Fruntaşii revoluţiei sînt - firesc - în primele rinduri. Plămînii le sînt suficienţi, n-au nevoie de portavoci. La Gugeşti, pumnul puterii a fost adinc băgat în gura larg deschisă a democraţiei. Pe buzele tuturor un singur nume: Sava Bombonel. Pe buzele unora, alt nume: Ionel Diniţă. Doi poli ai societăţii gugeştene, măcinate de contradicţii şi antagonisme. Revolta nu este însă zadarnică. Televiziunea, e cu ei. Ea demască curajos încrengătura de malversaţiuni în mai multe episoade tensionate care electrizează, seară de seară, asistenţa. Vestea a trecut deja hotarele. Super Channel şi France International se bat pentru exclusivitatea mondială a reportajului.
Story-ul: Sava Bombonel a fost un duşman neîmpăcat al dictaturii. Pentru asta dictatura l-a băgat în repetate rinduri la pirnaie punîndu-i în circă fapte de drept comun (furturi, speculă, scandaluri) pentru a nu face din el un deţinut de conştiinţă. Sava Bombonel are nişte conturi de reglat cu nomenclatura locală - clanul Arghiroiu. Îi înfruntă deschis, cu arma Iui albă, cuţitul, în bîrlogul propriu - circiuma de stat din comună. Clanul, văzîndu-şi interesele periclitate, ripostează dur, atacîndu-l cu piciorul de scaun. Copleşit, Bombonel este înlănţuit ca un nou Prometeu cu sirmă de balot şi dus "pachet" la poliţia locală. Reprezentanţii puterii nu par impresionaţi de halul în care se află luptătorul pentru drepturile omului, ba-i mai dresează şi proces-verbal. Bombonel pleacă acasă, apoi ajunge la spital tinde decedează în urma rănilor căpătate. Poliţia, de conivenţă cu clanul, nu ia măsurile necesare. Brambureala atinge si procuratura locală. Este arestat, în cele din urmă, doar unul din agresori. Şi aici intervine Diniţă!

​Ziarul Libertatea din 21 ianuarie 1991 pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

​Ziarul Libertatea din 21 ianuarie 1991 pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• "PROCESUL GĂRZII DE FIER" (martie 1934): este conferinţa ţinută Ia radio de generalul Const. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne • "TANASE TOT TANASE", noua premieră la Cărăbuş • "M. S. REGELE MlHAl ŞI REGINA MAMA DIN NOU LA PREDEAL"; "pentru a treia oară in anul acesta", arătind o "deosebită preferinţă pentru frumuseţile naturale ale acestor locuri" • MlNISTERUL JUSTIŢIEI publică al treilea raport despre activitatea Comisiilor de anchetă instituite pe lingă preşedinţia Consiliului de Miniştri şi acest minister. Comisiunea specială: pentru controlul fondurilor secrete şi de ordine publică a întocmit următorul tablou de nunele demnitarilor care, avind la dispoziţie fonduri secrete şi de ordine publică, neputînd justifica in total întrebuinţarea lor, au fost trimişi înaintea comisiunii de judecată: C. Argetoianu, prim ministru - 2.358.867; Mihail Moruzov, şef serv. secret - 308.418.886; General Argeşeanu, Min. Ap. Naţionale 2.600,000; General N. Uică, Min. Ap. Naţionale - 4.250.000; General N. Condeescu, Min. Ap. Naţionale - 4.503.331; Inginer Radu Irimescu, Min. Ap. Naţionale -  450.000; Armand Călinescu, Min. Ap. Naţionale - 3.600 000; Armand Călinescu, Min. de Interne - 31.193.000; Armand Călinescu, subsecret. Interne - 11.022.302; Ion Inculeţ, Min. de Interne - 37.136.000; Rihard Franasovici, Min. de Interne - 9.760.000; C. Argetoianu, Min. de Interne -  60.343.720; General Gabriel Marinescu, Min. Ord. Publice - 7.300.000; General Gabriel Marinescu, prefect Pol. Capitalei - 12.400.000; General Const. Dumitrescu, Insp. Gen. Jandarmi- 3.500.000; Inginer Radu Irimescu, Min. Aerului şi Marinei - 1.350.000; Alex. Radian, Min. Propag. Naţ. - 6.669.813; Teofil Sidorovici, Min. Propag. Naţ. - 035.222; Mihail Ralea, Min. Muncii - 2.625.595; Mihail Ghelmegeanu, Min. de Interne - 5.688.671 (sumă insuficient justificată) • OFICIOSUL "PRAVDA" a dat o "drastică desminţire alegaţiilor britanice", susţinînd că "Durabilitatea şi definitivarea raporturilor germano-sovietice asigură pacea in răsăritul Europei" • SE ÎNFIINŢEAZĂ in fiecare judeţ oficii de monopol pentru distribuirea spirtului • MIOARA CRISTESCU şi PETRE GUSTI cîntă la restaurantul Kiseleff • PRIMUL MINISTRU BULGAR d. Filoff, a declarat la Buscluk: "Am fost întotdeauna pentru Revizuire, dar pe cale paşnică", arătind rezultatele acestei politici "graţie mediaţiei amicale a puterilor Axei şi a aprobării şi sprijinului moral al Uniunii Sovietelor, care a acţionat totdeauna, in asemenea împrejurări, de acord cu Germania"  

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

Ziarul Libertatea din 21 ianuarie 1991 pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire