Remember 23 ianuarie 1991 - Presa acum 30 de ani

Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

K.O.

MINISTRUL STOLOJAN ACUZAT DE PROVINCIALISM! Mai mulţi telespectatori ne-au telefonat, revoltaţi de spiritul provinciei al domnului ministru de finanţe Stolojan care în lămuririle date aseară asupra problematicii impozitelor s-a referit invariabil şi exclusiv la Ţara Românească. Dar Moldova? Dar Transilvania? Ca să nu mai vorbim de Banat!

OFSAID 

DISCREŢIE ŞI DELICATEŢE

Spre finele memorabilei emisiuni dedicate rebeliunii legionare din 1941, Vartan Arachelian a îndrăznit să-l întrerupă pe interlocutorul său, domnul istoric liberal Dan Lăzărescu, sugerindu-i cu timiditate: "Aş vrea să discutăm puţin şi despre scăderile mişcării legionare."

Ziarul Libertatea din 23 ianuarie 1991 pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire 

 

Republică sau monarhie?

Sondaj IRSOP

■ Republică sau monarhie

După părerea dvs., in fruntea statului român ar trebui să fie un preşedinte sau un rege?

                     Procente
Un preşedinte    80
Un rege            13
Nu ştiu               7

Indiferent de opinia dvs., consideraţi că majoritatea oamenilor vor in fruntea statului român un preşedinte sau un rege?
                                          Procente

Majoritatea vor un preşedinte     76
Majoritatea vor un rege               6
Nu ştiu                                    18

• Revenirea ex-regelui Mihai în fruntea statului român

Dumneavoastră personal sinteţi de acord sau nu sînteţi de acord cu revenirea fostului rege Mihai în fruntea statului român?

                             Procente

Sint de acord               16
Nu sint de acord          76
Nu ştiu                      

Indiferent de opinia dvs., consideraţi că majoritatea oamenilor sînt de acord sau nu sînt de acord cu revenirea fostului rege Mihai în fruntea statului român?

                                         Procente

Majoritatea sînt de acord              7
Majoritatea nu sînt de acord       70
Nu ştiu                                     23

•    Părerea despre ex-regele Mihai

In prezent, dumneavoastră personal aveţi o părere mai degrabă favorabilă sau mai degrabă nefavorabilă despre fostul rege Mihai?

                                              Procente

Mai degrabă favorabilă                  21
Mai degrabă nefavorabilă              57
Nu stiu                                        22

•    Părerea despre actvitatea actualului guvern

Cit de mulţumit sînteţi de activitatea actualului guvern?

                         Procente
Foarte mulţumit          9
Mulţumit                   51
Nemultumit               26    
Foarte nemulţumit      9
Nu ştiu                      5

Sondaj naţional realizat de IRSOP in intervalul 12-18 ianuarie 1091 pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia României în vîrsta de peste 17 ani. La întrebările sondajului au răspuns 4190 de persoane din toate judeţele ţării. Eşantionul a fost stabilit prin metoda cotelor pentru criteriile: sex, vîrstă, ocupaţie, nivel de instruire, zonă geografică şi cea de rezidenţa (urban/rural), mărimea localitaţii şi naţionalitatea persoanelor investigate.

La mărimea eşantionului utilizat, marja de eroare (proprie tuturor sondajelor) este de cel mult 1,5 procente în plus sau în minus.

  

Ultima oră

DEMISIE LA LIBERALI!

Ieri, 22 ianuarie, domnul Eugen Mailat, secretar executiv al P.N.L. i-a înaintat d-lui Radu Câmpeanu demisia sa din funcţia deţinută, şi din calitatea de membru al PNL, demisia devenind efectiva de la data înaintării ei. "Am venit lingă dvs în momente grele (...) cînd se punea problema existentei dumneavoastră în viata politică a României. Mi-am pus multă speranţă în fermitatea şi intuiţia politică a dumneavoastră. M-am înşelat" - se spune în scrisoarea d-lui Mailat. I se imputa d-lui Câmpeamu şi unor apropiaţi colaboratori ai săi, lipsa de fermitate în problemele majore ale ţării şi politica confuză dusă, atitudinea de sfidare şi minimalizare faţă de P.N.Ţ.-c.d., atitudinea ambiguă faţă de Alianţa Civică şi Forumul Antitotalitar. Toate acestea sint considerate de către dl. Mailat ca greşeli, faţă de ţară, faţă de istoria inaintaşilor de la conducerea partidului. Amănunte de la demisionat - într-un interviu pe care ni l-a promis pentru mîine. (Ion MOISESCU)

Ziarul Libertatea din 23 ianuarie 1991 pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 23 ianuarie 1991 pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 23 ianuarie 1991 pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire 

Presa acum 50 de ani

• APELUL D-LUI GENERAL ANTONESCU CĂTRE TARA: "Români, vă înfăţişez tututor sbuciumul adânc al conştiinţei mele şi hotărirea mea nestrămutată (...). Am primit povara sdrobitoare a conducerii ca să opresc prăbuşirea Ţării şi să scap onoarea Neamului în cel mai crâncen ceas de încercare (...) M-am străduit să reînalţ mândria Ţării şi să dau siguranţa graniţiIor în ceasuri de primejdie (...) Am luptat clipă de clipă, fără răgaz, fără alt gînd decât binele Neamului, ca să salvezi ce era de salvat (...). Am făcut totul ca să ajut pribegii să restabilesc finanţele, să sporesc salariile, să sprijin agricultura, pe ţăran şi muncitor. In faţa lui Dumnezeu, în faţa Neamului şi a Istoriei, jur că aceste 4 luni de guvernare au fost cel mai îndârjit, mai cumplit si mai mistuite sbucium pe care un om putea să-l trăiască pentru Ţara lui. Am întemeiat Regimul National Legionar pe tineretul neamului, tineretul fiind tot ce un neam are mai curat şi mai nobil. Am râvnit în acelaşi timp să aduc în jurul lui toate generaţiile, elita şi toate clasele. Neamului, ca să astup prăpastia dintre ele şi să ridic viitorul (...). Oameni neînţelegători, elemente răzvrătite sau unelte străine încearcă acum să tulbure ordinea, fără de care Statul, familia şi avutul nu pot trăi (...). Toţi simţiţi aceleaşi porunci. De aceea, toţi să fim laolaltă.In 24 de ore trebuie să restabilim liniştea şi ordinea (...). Chem pe toţi românii la datorie şi la luptă (...) Strângeţi-vă cu toată încrederea în jurul autorităţilor Statului. Voinţa mea este nezdruncinată. Credinţa voastră să fie tot asa. Înainte!• GENERALUL SANATESCU a luat în primire comandamentul militar al Capitalei de la dl. general Dimitrie Popescu care a fost numit ministru al afacerilor interne • "UN ALT RĂZBOI MONDIAL?" se întreabă R. Seisanu, în ziarul "Universul", comentînd declaraţiile ministrului japonez de externe, d. Matsuoka, asupra situaţiei internaţionale: "Dacă Statele Unite vor fi implicate în războiul european şi Japonia va fi constrânsă să ia parte la conflict. UN ALT RĂZBOI MONDIAL VA ISBUCNI CARE VA ÎNSEMNA RUINA CIVlLlZAŢlEI MODERNE" • PREŢUL untului vegetal a fost redus • AU LOC CONSFĂTUIRI ale comercianţilor: restauratori, cafegii şi debitanţi de băuturi spirtoase; a comercianţilor şi industriaşilor din ramura tipografii, edituri şi librării; a fabricanţilor de ape gazoase; a comerciantilor de coloniale; a reprezentanţilor de comerţ • "BlRMlNGHAM, centru de falsificări de monede" • PREŞEDINTELE ROOSEVELT: "Războiul e ultimul lucru la care mă gândesc", subliniind că flota americană nu va fi pusă la dispoziţia Angliei • UN CURS RAPID de conversaţie uzuală româno-germană, alcătuit de Profesorul Virgil Tempeanu, se află sub tipar la editura ziarului "Universul"

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

Ultima oră • Ultima oră

Remaniere guvernamentala

Primul ministru al guvernului, domnul Petre Roman, a semnat o serie de hotărîri privind numiri şi eliberări din funcţii: Domnul Andrei Pintilie se eliberează din funcţia de secretar de stat, şefi al Departamentului Industriei Construcţiilor de Maşini.
- Dl. Gheorghe Bădica se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, începînd cu data de 22 ianuarie 1991, domnul Mitriş Marian se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.