Remember 28 decembrie 1990 - Presa acum 30 de ani

Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

DE PE O ZI PE ALTA

• TAROM MILITARIZAT? Probabil că aceasta este ultima soluţie de contracarare a lăcomiei celor care au dus-o bine sub dictatură şi doresc s-o ducă excelent acum • DORU BRAIA LA CURTEA DE ARGEŞ. Vîrful de Iance al democraţiei internaţionale s-a aflat de miercuri la Curtea de Argeş, în aşteptarea Măriei Sale. Nu era singur! •​ GHEORGHE POPILEAN VICTIMA UNUI ATENTAT? Din fericire pentru el, cunoscutul escroc, şef de partid (republican creştin!) s-a ales doar cu cîteva cucuie în urma unei corecţii aplicate, se pare, de o serie de persoane pe care Ie trăsese pe sfoară, după ce lebrul său obicei • COADĂ LA BENZINĂ. Deşi calităţile de benzină livrate sint superioare - după cum ne asigură domnul Apostol - cozile persistă. Să fie nostalgia revelioanelor pe patru roti din anii trecuţi? • CRIZA DE HÎRTIE. Luna decembrie se va dovedi, probabil, hotărâtoare, in rezolvarea crizei de hîrtie: mai bine de 10 zile n-au apărut şi nu apar ziare! 

EVRIKA!

Aflăm cu emoţie, dintr-un comunicat al Partidului Liber Republican - adevăratul partid republican din România - că această formaţiune are la activ 11 ani de luptă ilegală. Se pare că ilegalitatea a fost atit de perfectă, incit n-a transpirat nimic pînă la acest comunicat!

Ziarul Libertatea din 28 decembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Bine ați venit

Caricatură de ANDO

Ora de religie

Virajul ideologic de Ia 22 decembrie 1989 pare sa fi dezechilibrat oarecum societatea românească. Altfel nu se explică graba şi ostentaţia cu care pe locul lăsat liber de Marx, Engels şi Lenin este împinsă, din răsputeri, religia. Naţiunea românească nu s-a remarcat, in istorie, prin fervoare religioasă. Biserica a avut întotdeauna rostul ei, moral şi cultural, şi ea însăşi şi l-a respectat cu demnitate. Cele aproape cinci decenii de ateism ştiinţific au lăsat în majoritatea conştiinţelor doar amintiri ale ritului. Astfel încit excesul de apel la religie - mai ales în această ultimă parte a anului - riscă să aibă efecte inverse. Pentru a redobîndi o conştiinţă religioasă avem nevoie de timp, răbdare şi tact. Altfel, nu vom face altceva decît să repetăm "lecţia" marxistă golind perceptele vehiculate cu atîta osirdie (în special pe micul ecran) de încărcătura lor de înţelepciune şi semnificaţii etice.
Un posibil argument al acestui demers îI constituie vizionarismul cu care marele nostru poet Ioan Alexandru îşi agrementează discursul politic, componenta creştină fiind, în cazul său, deplin justificată de o disidenţă de factură religioasă care n-a trecut neobservată sub dictatură. Iată-l astăzi, pe Ioan Alexandru, propovăduind în numele crucii şi dind soluţii organizatoric care credem că ar trebui privite mai puţin in proiecţia sensului lor direct şi mai mult în acela al metaforicului care-i este propriu. Să ne despărţim, deci de 90, an în care nu mai sîntem siguri că - aşa cum    a făcut-o în decembrie 89 - Dumnezeu este cu noi, cu nădejdea că ne vom putea elibera de intoleranţa atit da puţin creştinească ce ne-a marcat această parte a existenţei. Şi să-l rugăm pe Cel de Sus, odată cu Ioan Alexandru, să ne ajute pentru a ne putea ajuta singuri...

Octavian ANDRONIC

O.K.

Astăzi, preşedintele Iliescu invită la Cotroceni, la o revedere amicală, pe toţi membrii primului Consiliu al Frontului Salvării Naţionale. Vom fi curioşi să-i vedem, în decorul vechiul castel regal pe Doina Cornea, Dumitru Mazilu, Mihai Lupoi şi alţii...

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

Fals tratat de democraţie

(cîteva principii)

- Profesorii de democraţie vor plăti cursanţilor cu sume substanţiale in lei sau valută;

- Noua deviză electorală: "Banul - ochiul democraţiei";

- Gradul de scandal, gălăgie şi provocare a minorităţii poate să supună majoritatea?

- Drepturile cerute de către demonstrant trebuie să fie invers proporţionale cu cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii;

- Un şef va ocupa o funcţie de conducere pînă cind va apărea o opinie contra lui.

- Conducătorul nu se mai alege şi nici nu se mai numeşte; se autopune în fruntea maselor;

- Toţi oamenii sînt capabili de şefie pină la proba contrarie;

- Grevele, demonstraţiile şi mitingurile se fac de cîte ori este nevoie şi de către oricine;

- Animalele pot participa şi ele la acţiuni protestatare şi revendicative însă cu condiţia ca să fi trecut prin greva foamei;

- Greva foamei reprezintă un dezechilibru apărut între organism şi psihic. Dacă psihicul este bolnav, organismul, trebuie să-i suporte chinurile;

- Lozincile, chemările şi îndemnurile nu se mai scriu fiindcă ele se cunosc dinainte;

- Aplauzele au loc înainte de demonstraţie;

- Calitatea vorbitorului determină cantitatea ovaţiilor, strigăturilor şi fluierăturilor pe secundă şi metru pătrat;    

- Dreptul de a răcni mai tare se poate realiza pe două căi: prin mijloace tehnice sonore şi prin intervenţia chirurgicală asupra coardelor vocale;

- Argumentul cel mai puternic este dat de cel care urlă mai tare;

-Dreptul de a trăncăni în numele poporului (al unei organizaţii, ligi, asociaţii etc.), se poate realiza fără confirmarea sau aprobarea acestuia;

- Instituţiile democratice trebuie să se schimbe conform alternanţei zi-noapte;

- Capcana disertaţiei: starea de a fi inconştient - asupra a ceea ce spui;

- După orice miting treceţi pe la biroul de centralizare a gafelor, bîlbîielilor, poticnelilor şi grimaselor oratorice (B.C.G.B.P.G.O).

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 28 decembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 28 decembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 28 decembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Preşedintele Ion Iliescu va efectua o vizită în China

Preşedintele României, Ion Iliescu, va efectua o vizită oficială în China în perioada 14-19 ianuarie, a anunţat la 25 decembrie agenţia China Nouă. Ion Iliescu răspunde unei invitaţii a preşedintelui Yang Shangkun, a adăugat agenţia chineză, care nu a oferit nici un detaliu cu privire la această vizită.
În cadrul unei vizite pe care ministrul român de externe, Adrian Năstase, a efectuat-o în luna octombrie în China, a fost exprimată dorinţa Beijingului şi a BucureştiuIui de a promova "relaţii amicale pe termen lung" şi cooperare bilaterală. Vizita lui Adrian Năstase, primul membru al guvernului român care a sosit în China după răsturnarea în decembrie 1989 a lui Nicolae Ceauşescu - cel mai fidel aliat al Beijjngului din Europa de est - a constituit o reluare a contactelor între China şi noii conducători de la Bucureşti, la zece luni după Revoluţia din decembrie.    
Acest prim contact a fost urmat de vizita pe care a efectuat-o ministrul apărării, generalul Victor Stănculescu, la Beijing, la sfirşitul lunii octombrie.
China şi România au semnat in noiembrie un protocol privind un acord de cooperare ştiinţifică şi tehnică, în special in domeniile chimiei şi metalelor neferoase. 

Presa acum 50 de ani

• "CINE A ÎNTEMEIAT ORAŞELE DIN TRANSILVANIA ROMANEASCA? INCA O LEGENDA MAGHIARĂ SPULBERATA, se intitulează articolul semnat de R. Şeişanu, in ziarul Universul: "Între legendele şi falsurile istorice exploatate in timpul din urmă de amatorii de expansiuni teritoriale din Budapesta, sub pretextul lărgirii spaţiului vital de care ar avea nevoie poporul maghiar, este şi acea privitoare la străvechile aşezări maghiare in Transilvania şi îndeosebi la întemeierea oraşelor din acest ţinut românesc" (...). Ungurii n-au contribuit la aceasta, pentru că le-a lipsit atât burghezimea cât şi populaţia rurală necesară existenţei şi dezvoltării lor. De aceea nici un oraş sau târg din Transilvania n’a fost întemeiat şi dezvoltat de maghiari. Aşa, de ex., oraşul Arad a avut ca origine un sat românesc cu acelaş nume în jurul căruia s'au aşezat germanii şi sârbii (...). Alt mare oraş din Transilvania, Oradea, a fost în aceeaşi epocă format din trei cartiere (...), întemeiate şi locuite de români (...). Un cartier maghiar n’a existat până în secolul al XlX-lea în Oradea Mare, deoarcce elementul etnic maghiar a fost absent şi aici (...). Careii Mari a fost şi el întemeiat de români, după cum reiese din cărţile vechi funduare (...). Numai când maghiarii au început să se infiltreze în oraşele din Transilvania, ei au luat măsuri pentru izgonirea (românilor) dintr’insele. Astfel, Congregaţia nobililor maghiari din oraşul Turda a hotărît la 15 Iulie 1711 expulzarea forţată a Românilor (...). Aceleaşi măsuri s’au aplicat şi Românilor din celelalte oraşe: Bistriţa, Dej, Cluj, Sighişoara, Sibiu, Mediaş ş.a. Nu numai în Transilvania, ci şl în Ungaria propriu zisă maghiarii n’au fost întemeietori de oraşe deoarece n’au avut până la jumătatea secolului al XlX-lea burghezie şi nici proprietarii rurali nu voiau să se stabilească in oraşele locuite de alte neamuri: germani, slovaci, români, iugoslavi. (...). Apoi, dacă până la mijlocul secolului al XlX-lea, Budapesta, capitala Ungariei, era un oraş german, cu aproape 2.000 de locuitori unguri, iar în celelalte oraşe din pustă de asemenea elementul etnic maghiar era neînsemnat, cum ar fi fost ..posibil maghiarilor să întemeieze oraşe în Transilvania românească unde ei erau o infimă minoritate?" • SAPTAMÎNA SOCIALĂ. "Desfiinţarea breslelor si apusul socialismului". • "MOLDOVA LUI ŞTEFAN CEL MARE" este conferinţa ţinută de generalul G. Dabija în sala Dalles, în cadrul programului de activitate al Asociaţiei scriitorilor militari românia BARONUL MANFRED VON KILLINGER a fost numit ministru al Germaniei la Bucureşti • GENERALUL OSIMA este noul ambasador al Japoniei în Reich • "REPRIMAREA ACTIVITĂŢII COMUNISTE CONTINUA IN FRANŢA NEOCUPATA". Agenţia Havas relatează că, in ultimul trimestru, au avut loc 60 de arestări şi întemniţări • EXPOZIŢIA MUNCII LEGIONARE. "Avem în faţa noastră poate cea mai bună şi mai interesantă - prin reflexiile ce provoacă - expoziţie din anul acesta", scrie prof. G. Oprescu • GUVERNUL AMERICAN e acuzat de senatorul Wheeler că a violat legea neutralităţii acordind "ajutoare excesive" Marii Britanii • "Deutsche Algemaine Zeitung" a publicat articolul "România exportă 70 la sută spre Germania", cu subtitlurile "Nouă conducte de petrol necesare". "Credite germane şi livrare de maşini" • CELEBRUL TABLOU "CONCEPŢIA IMACULATA" de Murillo a fost restituit Spaniei. El fusese "dus“ la Paris de Napoleon si stătuse la Luvru mai bine de un secol • SEZONUL DE HOCHEY a fost inaugurat cu antrenamentul Venusului, "merituasa grupare care a pierdut titlul naţional şi la hochey in anul trecut, in acea finală dramatică cu H. C. Rapid" • NOUL REGIM AL RESTAURANTELOR. S’au stabilit patru categorii și s’au fixat următoarele preţuri pentru meniu fix: Lux - 90 lei; CI. I - 70 lei; CI. IX - 50 lei; CI. III - 35 lei.

Rubrică realizată de Ion BUTNARU