Scrisoare deschisă privind sprijinirea şi relansarea cercetării din România

Share

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Vă adresăm prezenta scrisoare cu motivul principal de a sprijini relansarea cercetării din Romania, cercetare care până în acest moment nu a beneficiat de o predictibilitate a finanţării. Lipsa cronică a competiţiilor care să finanţeze cercetătorii competenţi a dus fie la demotivarea acestora, fie la orientarea spre un cadru mai ofertant din străinătate. În ciuda unor investiţii importante în infrastructură, performanţele cercetării fundamentale şi aplicative (inclusiv de transfer tehnologic) din România au evoluat mult mai lent în comparaţie cu entităţi similare din alte state cu statut de dezvoltare comparabil. Acest lucru a dus din păcate la înregistrarea în domeniul cercetării şi inovării a unor decalaje importante faţă de marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene. Asociaţia Ad Astra a propus de-a lungul anilor numeroase măsuri şi obiective strategice de stimulare a cercetării pe termen mediu şi lung. Printre acestea se numără şi Pactul Naţional pentru Cercetare, pact asumat recent de majoritatea universităţilor de prestigiu din Romania, de anumite organizaţii importante, cât şi de o serie de partide politice.

Pentru a răspunde provocărilor actuale în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), considerăm că este nevoie de o organizare a cercetării la nivel de minister astfel încât cercetarea sa beneficieze de o sursă de finanţare ampla, variată şi predictibilă. În acest fel atingerea obiectivelor viitoarei strategii de specializare inteligentă, cercetare şi inovare (2021-2027) poate deveni un proces fezabil. Prin acest comunicat asociaţia Ad Astra propune ministerelor şi factorilor decidenţi implicaţi în dezvoltarea şi managementul resurselor umane, a activităţii de CDI, în primul rând ME şi MCID, următoarele:

Asumarea unui buget şi a unui calendar anual de competiţii de granturi pentru cercetarea fundamentală, inclusiv: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD), Tinere echipe (TE), Proiect de cercetare exploratorie (PCE), Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PCCF) şi Proiecte de cercetare "ERC-like";

Bugetarea corespunzătoare (mai consistentă decât în prezent, inclusiv la nivelul necesar salarizării echipelor de cercetare cu normă întreagă conform legislaţiei existente, ceea ce bugetele actuale nu asigură) a fiecărui proiect (în funcţie de nivelul de performanţă al competiţiei) pentru a deveni ofertante pentru producerea de rezultate de CDI performante la nivel internaţional, precum şi pentru crearea de echipe de cercetare performante, stabile şi sustenabile în timp;

Asumarea unor mecanisme care să pună Şcoala Doctorală şi doctorandul în postura reală de a putea livra rezultate în cercetare, crescând competitivitatea absolvenţilor în competiţiile internaţionale (de exemplu de tip ERC Starting Grants);

Lansarea anuală de competiţii pentru consorţii de cercetare formate din universităţi, institute de cercetare şi companii private, pentru dezvoltarea ecosistemului de cercetare public-privat, stimularea inovaţiei, transferului tehnologic şi dezvoltării de produse de înaltă tehnologie, inclusiv de tip: Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la operatorul economic (BG), Proiect experimental demonstrativ (PED), Transfer la operatorul economic (PTE), Parteneriate (PCCA);

Sponsorizarea start-up-urilor tehnologice prin astfel de proiecte; deducerea de impozit pentru firme care cofinanţează astfel de proiecte; deducerea de impozit pentru firme care realizează activităţi de cercetare şi de cercetare-dezvoltare.

Prin implementarea celor 5 puncte considerăm ca cercetătorii performanţi (inclusiv din diaspora) vor fi cu siguranţă atraşi de instituţiile de cercetare româneşti. Anul 2021 reprezintă pentru cercetare un an de vârf, în care atât Strategia Naţională de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligentă, cât şi viitorul Plan Naţional CDI vor fi finalizate şi adoptate şi, mai mult, pentru prima dată se va face o evaluare a politicilor naţionale în domeniul CDI, a guvernanţei şi arhitecturii instituţionale, în vederea unei mai bune integrări în Spaţiul European al Cercetării. Din aceste considerente sperăm că pentru actuala coaliţie de guvernare va reprezenta o prioritate întreprinderea unor măsuri urgente in vederea creării unui program de finanţare predictibil si suficient de amplu pentru a se putea ajunge la ponderea de 1% din PIB pentru activitatea de CDI.

Asociaţia Ad Astra

Tag-uri Institutii: