Solicitările studenţilor ajung pe masa Ministerului Educaţiei Naţionale

Share

În data de 12 decembrie 2018, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a avut o primă întâlnire cu ministrul educaţiei naţionale, doamna Ecaterina Andronescu, având ca scop iniţierea unui dialog constructiv privitor la temele de interes pentru învăţământul superior românesc şi în contextul elaborării unui nou proiect de Lege a educaţiei.

Pornind de la ultimele solicitări ale ANOSR, primul subiect abordat a fost Legea bugetului de stat pentru anul 2019. În acest sens, dat fiind faptul că urmează să fie adoptată o metodologie de alocare a subvenţiei pentru cămine-cantine, care va face ca acest proces să fie mai transparent şi mai organizat, ANOSR a reiterat necesitatea majorării fondului destinat acestei subvenţii, pentru a acoperi costurile reale, care au avut o creştere semnificativă în ultimii ani. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea creşterii finanţării de bază, care reprezintă principala sursă de venit a instituţiilor de învăţământ superior. Dată fiind subfinanţarea cronică de care suferă sistemul de învăţământ din România, majorarea cu 15% a bugetului pentru educaţie, care a fost anunţată în timpul discuţiei de către doamna ministru, este una binevenită, dar nu reprezintă decât un mic pas înainte spre obiectivul de 6% din P.I.B. stabilit în Legea educaţiei naţionale. O altă temă abordată în acest context a fost cea a creşterii fondului de burse, care s-ar îndrepta spre o creştere a cuantumului burselor pentru studenţii români de pretutindeni, nemodificat din anul 2008.

Privitor la legislaţia de resort în vigoare la acest moment, s-au discutat o serie de interpretări ale unor acte normative de către diferite universităţi din ţară, care vin în dezavantajul studenţilor şi se rezumă la încălcarea acestora. Un exemplu este considerarea bursei ca fiind venit de către unele universităţi, deşi acest lucru contravine Codului fiscal.

În contextul discuţiilor privind noul proiect de Lege a educaţiei, ANOSR a primit asigurările necesare din partea doamnei ministru că va fi parte a întregului proces. Printre subiectele tratate în acest sens au fost creşterea reprezentativităţii studenţilor prin prezenţa acestora în toate structurile decizionale din universitate şi respectiv participarea într-un procent de 25% a studenţilor în procesul de alegere a rectorului. Totodată, am căzut de comun acord asupra faptului că este suficient şi rezonabil ca o persoană să poată deţine funcţia de rector pentru maximum opt ani. S-au dezbătut şi o serie de aspecte ce privesc inducţia accelerată în sistemul de învăţământ a celor care urmăresc o carieră didactică sau operaţionalizarea masteratului didactic.

Mai multe propuneri referitoare la noua Lege a educaţiei vor fi înaintate către Ministerul Educaţiei Naţionale la începutul anului 2019, odată cu finalizarea rapoartelor în urma dezbaterilor derulate de către ANOSR în campania 'Centenar prin EDUCAŢIE'.

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre o posibilă colaborare între ANOSR şi MEN în cadrul organizării European Students' Convention din primăvara anului viitor, în contextul în care România deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Acest eveniment constă în întâlnirea reprezentanţilor studenţilor din 40 de ţări din Spaţiul European al Învăţământului Superior, membre ale Organizaţiei Europeane a Studenţilor (European Students' Union - ESU), singura structură reprezentativă a studenţilor la nivel european, în care ANOSR este membru cu drepturi depline încă din 2003.

'În condiţiile în care educaţia din România este în continuare subfinanţată, dar şi având în vedere că se doresc a se aduce noi modificări la legislaţia din domeniul educaţiei, am solicitat să fim consultaţi în elaborarea tuturor actelor normative ce vizează învăţământul superior. Considerăm că orice modificări ale legislaţiei în domeniul educaţiei, dar şi ale metodologiilor secundare trebuie făcute consultând studenţii şi integrând viziunea acestora.' - Petrişor-Laurenţiu ŢUCĂ, preşedinte ANOSR.