Sorin Mihai Câmpeanu a avut o serie de 4 întâlniri succesive cu partenerii de dialog social

Share

Joi, 07 ianuarie, pentru continuarea şi completarea consultărilor din cadrul Proiectului "România Educată", ministrul Educaţiei Sorin Mihai Câmpeanu a avut o serie de 4 întâlniri succesive cu partenerii de dialog social: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", apoi cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, apoi cu Consiliul Naţional al Elevilor, apoi cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Uniunea Studenţilor din România şi Uniunea Naţională a Studenţilor din România.

În cadrul reuniunii s-au definit şi validat 3 abordări comune (Ministerul Educaţiei - Sindicate - Elevi - Părinţi - Studenţi), pe următoarele teme de interes general:

1. S-a reiterat dorinţa de deschidere în format clasic a semestrului II, pe 8 februarie, sub rezerva evoluţiei epidemiologice şi a evoluţiei campaniei de vaccinare, înţelegându-se importanta prioritizării stării de sănătate a elevilor şi profesorilor prin diminuarea riscurilor, fără a neglija importanta procesului educaţional, inclusiv necesitatea imperativă a organizării unor acţiuni remediale. Nu se va exclude niciun scenariu care va rezulta în urma unei analize responsabile realizate în ultima decadă a lunii Ianuarie, de către factorii decizionali îndreptăţiţi, referitor la modalitatea de derulare a activităţilor didactice în semestrul II.

2. Susţinerea creşterii în valoare absolută a bugetului educaţiei, astfel încât să se poată susţine măsurile existente în Programul de Guvernare 2021-2024/ Buget Naţional 2021, în concordanţă cu principiile Proiectului "România Educată"

3. Susţinerea unei informări corecte şi complete asupra necesităţii şi importanţei actului de vaccinare, fără a exista obligativitatea vaccinării.

Alături de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi de Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", s-au validat prin consens următoarele:

1. Continuarea şi dezvoltarea proiectului strategiei de digitalizare a educaţiei din România - SMART-Edu.

2. Necesitatea iniţierii urgente a unor consultări în vederea adoptării celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităţilor de învăţământ şi a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar, în conformitate cu principiile "România Educată".

3. Susţinerea examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată şi susţinerea unor evaluări premergătoare examenelor, astfel încât să existe suficient timp pentru acţiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor. Identificarea surselor de finanţare a acţiunilor remediale. Sindicatele din învăţământul preuniversitar au solicitat ME elaborarea unor seturi de subiecte pentru a veni în sprijinul elevilor care vor susţine examenele naţionale.

4. Susţinerea finanţării instituţionale a cercetării din universităţi şi asigurarea resurselor financiare pentru investiţii în infrastructura din sistemul de educaţie.

5. Identificarea resurselor financiare pentru motivarea personalului din învăţământ.

6. Îmbunătăţirea proiectului planurilor-cadru pentru liceu prin receptivitatea ME în raport cu propunerile care se vor primi în perioada de consultare publică (extinsă de la minim legal de 10 zile la 25 zile).

Alături de Consiliul Naţional al Elevilor, s-au validat prin consens următoarele:

1. Susţinerea examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/ corelate cu materia predată şi susţinerea unor evaluări premergătoare examenelor astfel încât să existe suficient timp pentru acţiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/ evaluărilor/ simulărilor din care să rezulte nivelul cunoştinţelor asimilate de către elevi. Identificarea surselor de finanţare a acţiunilor remediale.

2.Susţinerea suplimentării bugetului dedicat educaţiei în anul 2021, în vederea creşterii cuantumului minim obligatoriu al burselor elevilor (conform HG 1064/ 2020).

3. Operaţionalizarea Legii 226/ 2020 decontării transportului prin reglementarea tarifelor maximale prin ANRSC (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare).

4. Îmbunătăţirea proiectului planurilor-cadru pentru liceu prin receptivitatea ME în raport cu propunerile care se vor primi în perioada de consultare publică (extinsă de la minim legal de 10 zile la 25 zile). Se doreşte astfel obţinerea/ aprobarea unor variante finale adecvate din perspectiva educaţiei, dar şi a aşteptărilor societăţii şi a nevoilor pieţei muncii. În mod special CNE a solicitat flexibilizarea/ particularizarea cât mai pronunţată posibil, îndeosebi pentru ciclul liceal superior.

5. CNE a solicitat identificarea unui "numitor comun" pentru metodologia de feedback semestrial /evaluarea profesorilor de către elevi.

Alături de Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi s-au validat prin consens următoarele:

1. Susţinerea prioritară a unei creşteri semnificative a costului standard/ elev - componentă destinată cheltuielilor materiale.

2. Consolidarea cadrului legal care să faciliteze dialogul între şcoală şi societatea civilă.

3. Susţinerea examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată şi susţinerea unor evaluări premergătoare examenelor astfel încât să existe suficient timp pentru acţiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor din care să rezulte nivelul cunoştinţelor asimilate de către elevi. Identificarea surselor de finanţare a acţiunilor remediale. Necesitatea iniţierii urgente a unor consultări în vederea adoptării celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităţilor de învăţământ şi a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar,în vederea privilegierii competenţei şi eliminarea politizării sistemului de educaţie.

Alături de asociaţiile studenţilor (ANOSR, UNSR şi USR), s-au validat prin consens următoarele:

1. Susţinerea şi urgentarea înfiinţării Registrului Unic Naţional Integrat al Diplomelor şi Actelor de Studii (RUNIDAS).

2. Susţinerea financiară a accesului studenţilor la publicaţii de specialitate necesare pregătirii universitare.

3. Asigurarea resurselor financiare pentru susţinerea investiţiilor în infrastructura socială, de educaţie şi cercetare din sistemul de învăţământ superior, precum şi susţinerea finanţării instituţionale a cercetării din universităţi.

4. Dezvoltarea unei platforme unice la nivel naţional pentru înscrierea şi admiterea în facultate.

5. Operaţionalizarea şi consolidarea accesului studenţilor la asigurări de sănătate.

Tag-uri Institutii: