Structura anului şcolar 2021-2022

Share

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educaţiei nr. 3243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.

Potrivit aceluiaşi document, anul şcolar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 şi se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I

- 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021

Semestrul al II-lea

- 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Şcoala Altfel'', în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

- 25 - 31 octombrie 2021, vacanţă pentru învăţământ preşcolar şi primar;

- 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanţa de iarnă;

- 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanţa de primăvară;

- 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului şcolar 2022 - 2023, vacanţa de vară.

Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral şi frecvenţă redusă), anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menţionate), respectiv pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al şcolii nu
se dispun pe durata vacanţelor şcolare.

Calendarele examenelor naţionale, inclusiv calendarul admiterii în învăţământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului şcolar s-a ţinut cont de propunerile Consiliului Naţional al Elevilor.

II. Pentru pregătirea examenelor naţionale (Evaluare Naţională 2021 şi Bacalaureat 2021) vor fi publicate pe site-ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.

III. Simulările examenelor naţionale se vor organiza, după cum urmează:

A. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

B. Simularea examenului naţional de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a

22 martie 2021: Limba şi literatura română - proba E.a)

23 martie 2021: proba obligatorie a profilului - proba E.c)

24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)

25 martie 2021: Limba şi literatura maternă - proba E.b)

BIROUL DE PRESĂ
Ministerul Educaţiei

Tag-uri Institutii: