Studenţii susţin introducerea incompatibilităţii între funcţia de cadru didactic şi condamnaţii penal

Share

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) susţine instituirea incompatibilităţii dintre persoanele condamnate penal şi funcţia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi cel universitar prin Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, înregistrată în Senatul României cu nr. L244/2020.

Proiectul de lege propune interzicerea persoanelor condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, de a ocupa o funcţie didactică, didactică auxiliară sau o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.

Acesta a fost adoptat de către Camera deputaţilor şi înaintat către Senat în data de 23 aprilie. Mâine, 5 mai, proiectul de lege urmează a fi dezbătut în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Senatului României.

ANOSR a militat de-a lungul timpului pentru dreptul studenţilor de a se dezvolta profesional şi personal într-un mediu universitar curat şi în acord cu sistemul de valori al societăţii noastre. Acţiunile ANOSR în acest sens includ demersurile pentru combaterea plagiatului în universităţi şi demersurile privind susţinerea reintroducerii incompatibilităţii dintre o funcţie de demnitate publică, conducere în statul român, administraţia locală sau într-un partid politic şi o funcţie de conducere din universitate.

Iniţiativa legislativă L244/2020 contribuie la conceptul de universităţi curate, în care integritatea academică reprezintă o realitate şi o normalitate, şi nu doar un deziderat. Profesia de cadru didactic implică o responsabilitate imensă faţă de elevi şi studenţi, faţă de viitorul societăţii româneşti, iar şcolile şi universităţile reprezintă instituţiile fundamentale pentru dezvoltarea unui cetăţean activ, autonom şi responsabil. În cadrul acestor instituţii, cadrele didactice nu reprezintă doar un reper în studiul diverselor discipline, dar şi un reper de prestigiu profesional şi autoritate morală. Funcţia de cadru didactic nu este mai puţin importantă pentru viitorul acestui stat decât funcţiile publice sau funcţiile ce implică autoritatea de stat şi în egală măsură, persoanele ce ocupă aceste funcţii ar trebui să onoreze valorile societăţii.

Deşi ne aflăm într-o perioadă dificilă din mai multe puncte de vedere, este în acelaşi timp important să luăm decizii de impact pentru viitorul nostru şi al societăţii. Astfel, susţinem iniţiativa legislativă L244/2020 ce propune instituirea incompatibilităţii dintre persoanele condamnate penal şi funcţia de cadru didactic în învăţământul universitar şi preuniversitar şi facem apel către decidenţii instituţionali din cadrul Parlamentului României să susţină această iniţiativă legislativă.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 20 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 29 de universităţi, atingând un număr de 106 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti.

La nivel naţional, ANOSR este parte a Alianţei pentru o Românie Curată şi membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.