10 ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului pentru România

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei anunţă că în perioada 8-9 iulie 2004, la Sala Drepturilor Omului a Palatului Parlamentului se va desfăşura Conferinţa de aniversare a 10 ani de la intrarea în vigoare pentru România a Convenţiei Europene, eveniment intitulat „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în România: de la integrarea de standarde la construirea de soluţii”. La acest eveniment, organizat de Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Justiţiei şi Parlamentul României cu sprijinul
Consiliului Europei, vor participa reprezentanţi ai Guvernului României,
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei, Curţii Europene a Drepturilor Omului, Comisiei pentru
Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), Consiliului Europei,
precum şi ai statelor membre ale Consiliului Europei. Sunt invitaţi, de
asemenea, preşedintele Curţii Constituţionale, magistraţi, avocaţi,
reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile.

Conferinţa va fi un prilej pentru a trece în revistă
impactul pozitiv pe care atât Convenţia, cât şi jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului au avut-o asupra legislaţiei şi practicii
judecătoreşti române, precum şi, în general, asupra sistemului de drept
şi a societăţii româneşti. Totodată, va reprezenta o ocazie pentru
identificarea acelor aspecte care trebuie perfecţionate în continuare în
domeniul aplicării acesteia, prin măsuri de ordin legislativ,
administrativ, de administrare a justiţiei sau de promovare în cadrul
societăţii civile.

În cadrul conferinţei va fi organizată o masă rotundă cu
tema „Soluţii pentru o problemă generală europeană - durata excesivă a
procedurilor judiciare”, având în vedere ponderea crescândă a acestui
subiect în jurisprudenţa actuală a Curţii. Scopul mesei rotunde este
identificarea cauzelor care duc la prelungirea duratei procedurilor în
faţa instanţelor în diverse state europene, precum şi a soluţiilor
pentru remedierea acestei probleme. Astfel, conferinţa va avea o
dimensiune pragmatică, îndreptată spre viitor, în care factorul
preventiv se va situa în prim plan.

domeniu: 
categorie: