100 de ani de la înfiinţarea primei Societăţi a Scriitorilor Români

După mai multe iniţiative de întemeiere a unei asociaţii de breaslă, menţionate în presa anilor 1903–1904, în ziua de 28 aprilie 1908 a avut loc adunarea de constituire a Societăţii Scriitorilor Români.

Data nu era aleasă, probabil, întâmplător: în urmă cu exact 70 de ani, în 28 aprilie 1838 se întemeiase Societatea Oamenilor de Litere (Société des Gens de Lettres) din Paris.

Procesul-verbal care consemnează evenimentul menţionează că au fost prezenţi 20 de scriitori, dar în document nu există decât 8 semnături. Comitetul era alcătuit din: preşedinte – Cincinat Pavelescu, vicepreşedinţi – G. Ranetti şi D. Anghel, cenzori – C. Sandu-Aldea şi Mihail Sadoveanu, chestori – Ioan Adam şi G. Murnu, secretari – Emil Gârleanu şi Ludovic Dauş, bibliotecar – Şt. O. Iosif, casier – Virgil Caraivan.

„Statutul aprobat în adunare nu s-a păstrat dar, după mărturii târzii, a fost inspirat de acela al societăţii franceze. Participarea redusă se explică în parte prin lipsa de interes a scriitorilor vârstnici, prin opoziţia câtorva «directori de conştiinţă» faţă de scopul strict profesional al societăţii, precum şi prin neadmiterea criticilor literari, clauză împotriva căreia a protestat vehement, încă în faza preparativelor, Ilarie Chendi. În acest context adunarea aproape a trecut neobservată în ziarele şi revistele vremii. «Şubrezenia» construcţiei nu putea să ducă decât la o «moarte timpurie» (Ion Scurtu). Faptul devine evident la mijlocul anului următor când, climatul literar înrăutăţindu-se mult, reluarea eforturilor se impune cu stringenţă. Trăgând învăţămintele eşecului, D. Anghel şi Şt. O. Iosif lansează, în iulie 1909, un apel pentru organizarea unui congres al scriitorilor, idee la care se asociază şi Chendi. Imposibilitatea concretizării ei imediate a dus la întemeierea unei noi societăţi scriitoriceşti, un comitet format din şaisprezece membri, întrunit la 21 august, sub preşedinţia lui D. Anghel, fixând data adunării de constituire pe 2 septembrie.” (Victor Durnea, „Dicţionarul general al literaturii române”, S/T, 2007).

După aproape patru decenii, la Conferinţa Scriitorilor din 25–27 martie 1947, s-a decis transformarea Societăţii Scriitorilor în Uniunea Scriitorilor din RPR, schimbându-se, conform cerinţelor vremii, statutul şi înfiinţându-se Fondul Literar.

Joi 24 aprilie a.c. a avut loc, la sediul Uniunii Scriitorilor din România,  aniversarea centenarului înfiinţării primei Societăţi a Scriitorilor Români.

domeniu: 
categorie: