16 mii de acte administrative verificate în Tulcea

Prefectura judetului Tulcea prin Directa verificarea legalitatii actelor si contencios administrativ a verificat in trimestru III al anului 2003, un numar de 15.007 dispozitii ale primarilor si 1.662 hotarari ale consiliilor locale, in total- 16.669 de acte administrative verificate. Din acest numar, pentru aproximativ 45 de acte administrative s-a solicitat revocarea acestora.

In prezent, pe rolul instantei de contencios administrativ, ca urmare a actiunilor inaintate de Prefectura judetului Tulcea, au fost atacate 12 acte administrative.
Motivul pentru care institutia Prefecturii a atacat respectivele acte consta in faptul ca, acestea au fost emise sau adoptate cu incalcarea Legii 215/2001 privind administratia publica locala.

domeniu: