2 Septembrie - Ziua Naţională a Vietnamului

Republica Socialistă Vietnam este un stat în Asia de sud-est. Economia sa are unul dintre cele mai mari ritmuri de creştere din această regiune a continentului. Vietnamul şi-a propus să devină o naţiune dezvoltată până în 2020.

Războiul din Vietnam a produs mari pierderi de vieţi omeneşti de ambele părţi, cruzime împotriva populaţiei, distrugerea şi contaminarea nediscriminată a unei mari părţi din peisaj. Vizita în Vietnam a preşedintelui SUA Bill Clinton, în noiembrie 2000, a adus normalizarea relaţiilor cu fostul inamic.

 

Vietnam a luptat să-şi revină după unificare şi a încercat de la începutul acestei perioade să-şi organizeze economia bazată pe agricultură conform principiilor colectiviste. Elementele forţelor de piaţă şi întreprinderile private au fost introduse la sfârşitul anilor 1980 şi o bursă a fost deschisă în 2000. Investiţiile străine au crescut, iar SUA este principalul partener comercial al Vietnamului, care încearcă să devină membru în World Trade Organisation.

S-a micşorat decalajul nivelului de trai dintre oraşe şi sate. Liderii Partidului Comunist îşi fac griji că prea multa liberalizare economică va slăbi puterea lor şi va introduce ideile decadente în societatea vietnameză.

Vietnamul a fost acuzat de reprimarea dezacordurilor politice şi a libertăţii religioase.

A devenit o ţară unificată în 1976 după ce forţele armate ale părţii comuniste de nord au ocupat sudul ţării cu un an în urmă. În anii '50, comuniştii au luptat împotriva puterii coloniale a Franţei, apoi împotriva Vietnamului de Sud sprijinit de SUA. În ultimele sale stadii conflictul vietnamez a atras atenţia întregii lumi.

Parlamentul l-a confirmat pe Nguyen Minh Triet, liderul Partidului Comunist in Ho Chi Minh City drept preşedinte în iunie 2006. Are o buna reputaţie în lupta împotriva corupţiei şi este văzut ca un reformator economic. Primul şef al statului, Tran Duc Luong, şi-a semnat demisia împreuna cu primul ministru şi cu preşedintele National Assembly. Schimbarea puterii era aşteptată.

Partidul Comunist deţine puterea reală în Vietnam. În aprilie 2006 l-au reintegrat pe Nong Duc Manh în postul de secretar general. Manh, care este văzut drept un modernizator, a îndemnat Vietnamul să accelereze reformele economice şi să atace birocraţia şi corupţia înrădăcinată. Spune ca vrea să ridice lumea din sărăcie şi foame şi să schimbe Vietnamul într-o ţară dezvoltata şi industrializată. Conducerea Partidului Comunist recomandă candidaţi pentru postul de preşedinte şi prim-ministru.

Relaţii bilaterale România - Vietnam
România şi R.S. Vietnam au stabilit relaţii diplomatice la 3 februarie 1950. Reprezentanţele diplomatice ale României la Hanoi şi Vietnamului la Bucureşti au fost înfiinţate în anul 1955. Domnul Dumitru Olaru, ambasadorul României la Hanoi, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la data de 29 mai 2007. Ambasadorul R.S. Vietnam la Bucureşti, domnul Nguyen Quang Chien, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 18 februarie 2009.

II. Reprezentarea diplomatică

Ambasada României la Hanoi

Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la  Bucureşti

III. Cooperarea bilaterală

Dialog politic

Preşedintele României a paricipat la Conferinţa la nivel înalt a Francofoniei, de la Hanoi (14-16 noiembrie 1997), prilej cu care s-a întâlnit cu şeful statului vietnamez.

În octombrie 2002, preşedinţii român şi vietnamez s-au întâlnit la Beirut, cu ocazia Sommet-ului Francofoniei.

În februarie 2002, preşedintele României a efectuat o vizită de stat în R.S. Vietnam.

În octombrie 2003, preşedintele R.S. Vietnam a efectuat o vizită oficială în ţara noastră.

Primul Ministru al României a efectuat o vizită oficială în  Vietnam, în iulie 1995.

Alte contacte

vizita efectuată, în 1994, în ţara noastră, de viceprim-ministrul Guvernului R.S. Vietnam;
întâlnirile de la Hanoi, la nivelul miniştrilor Comerţului, prilejuite de participarea la sommet-ul Francofoniei (1997), şi de vizita oficială a primului ministru român(1995);
vizita la Bucureşti a adjunctului ministrului vietnamez al industriei, 27 februarie-2 martie 2005;
vizita la Bucureşti a adjunctului ministrului vietnamez al planificării şi investiţiilor, 13-17 iunie 2005;
vizita la Bucureşti a adjunctului ministrului vietnamez al culturii, 12-16 august 2005.
Contacte pe linia MAE

Participarea ministrului de externe la Conferinţa Ministerială a Francofoniei, de la Hanoi(1997) ;

Întâlnirea ministrului afacerilor externe al României cu prim-adjunctul ministrului de externe vietnamez, în marja Sommet-ul Francofoniei din Quebec (2008) ;

Consultări politice la Bucureşti, în mai 1993, septembrie 1994, septembrie 1997 si iulie 2001, la nivel de secretar de stat/adjunct de ministru coordonator; la Hanoi, în noiembrie 1993 şi în mai 1999, la nivel de secretar de stat/adjunct de ministru coordonator; în aprilie 2006, la nivelul  secretarului de stat în MAE pentru Francofonie; în iulie 1995 (cu prilejul vizitei premierului român) la nivel de director general, şi în decembrie 2002, la nivel de director politic in MAE.

Contacte parlamentare 

Există un dialog activ între forurile legislative  ale celor două ţări, precum şi între delegaţiile lor la Uniunea Parlamentară.

delegaţii ale Adunării Naţionale a R.S. Vietnam, la nivel de preşedinte, în iunie 2008, şi vice-preşedinte, în 1991 şi 1995, au efectuat vizite oficiale în România;
preşedintele Comisiei de politică externă a Adunării Naţionale a R.S. Vietnam a vizitat România, în iulie 2001 şi iunie 2004;
preşedintele Comisiei de politică externă din cadrul Senatului României a efectuat o vizită oficială de răspuns  la Hanoi, în octombrie 2002;
preşedintele Comisiei pentru petiţii din cadrul Adunării Naţionale a R.S. Vietnam a vizitat ţara noastră, în septembrie 2005;
vicepreşedintelui Comisiei de politică externă din cadrul Adunării Naţionale a R.S.Vietnam s-a  aflat la Bucureşti în iulie 2006.
În cadrul Adunării Naţionale a R.S. Vietnam şi al Parlamentului României au fost înfiinţate Grupuri parlamentare de prietenie.

 

Relaţii economice

Acordul comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul R.S.Vietnam, semnat la 4 decembrie 1991, pe baza căruia s-au desfăşurat schimburile economico-comerciale până la aderarea României la UE, urmează a fi înlocuit de un Acord de cooperare economică, în stadiu de negociere.
Volumul schimburilor comerciale româno-vietnameze era, la 31 decembrie 2008, de 78,87 milioane dolari SUA, faţă de 43,86 milioane USD în 2007.
Exporturile însumau 12,77 milioane dolari SUA: maşini, aparate şi echipamente electrice (28,51%), materiale textile (24,66%), lemn şi cărbune de lemn (12,10%), produse ale industriei chimice (11,28%), materiale plastice (8,10%), metale comune (5,56%), produse ale regnului animal/carne (2,25%) etc., înregistrând o creştere de 114,23 la sută comparativ cu 2007.
Importurile erau de 66,10 milioane dolari SUA : produse ale regnului vegetal (cafea, ceai, condimente): 24%, materiale plastice şi cauciuc:16,72%, produse marine (peşte şi crustacee):11,21%, produse alimentare: 8,63%, mobilier:7,45%, maşini şi aparate electrice:5,89%, încălţăminte:4,47%, piei brute etc.,  în creştere cu 74,88 la sută faţă de 2007.

Cadru juridic

Acordul comercial şi de plăţi între Guvernul României şi Guvernul R.S.Vietnam (semnat la 4.12.1991), denunţat în contextul aderării României la UE, urmează a fi înlocuit de un Acord de cooperare economică, aflat în stadiu final de negociere;
Acordul între Guvernul României şi Guvernul R.S.Vietnam privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (semnat la 1.11.1994 şi intrat în vigoare în 1995) în curs de amendare, în conformitate cu exigenţele UE;
Acordul pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (8.07.1995), în curs de amendare, în conformitate cu exigenţele UE;
Acordul între Guvernul României şi Guvernul R.S.Vietnam privind transporturile maritime (semnat la 1. 11.1994);
Acordul de cooperare financiară între EXIMBANK şi VIETCOMBANK;
Convenţia interguvernamentală privind colaborarea în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fito-sanitare;
Convenţia interguvernamentală privind colaborarea în domeniul sanitar- veterinar.
Relaţii culturale

În octombrie 1991, a fost creată Asociaţia de prietenie româno-vietnameză, la nivel central, cu numeroase filiale la nivel local, regrupând, în principal, reprezentanţii celor peste 3000 de absolvenţi vietnamezi ai învăţământului din România şi personalităţi ale vieţii politice, diplomatice, culturale, academice, ştiinţiifice, mass-media, ai cercurilor economico- financiare etc.
Acordul de colaborare culturală (1995) ; 
Programul de aplicare a Acordului de colaborare culturală pe anii 2009-2012, în stadiu de negociere ;
Acord de colaborare între Ministerele Educaţiei din România şi R.S. Vietnam (10.09.1998);
Acord interguvernamental de cooperare în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi mediului (semnat la Bucureşti în 1999) ;
Convenţia de colaborare în domeniul învăţământului, între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării Profesionale din R.S. Vietnam (semnată la Bucureşti în octombrie 2003);
Program de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetărtii şi Tineretului din România şi Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din RS Vietnam.
VI. Relaţii consulare

În anul 1956, Guvernul României şi Guvernul R.D.Vietnam au stabilit, prin decizii unilaterale, scutirea de la obligativitatea vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu.  
În anul 1972, a fost încheiat, prin schimb de note verbale, un acord între Guvernul R.S. România şi Guvernul Provizoriu al Vietnamului de Sud, prin care se prevedea scutirea de la obligativitatea vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu. În anul 1976, Republica Socialistă Vietnam a comunicat oficial decizia de a prelua drepturile şi obligaţiile internaţionale ale Republicii Vietnamului de Sud faţă de România iar partea română a confirmat primirea acestei comunicări. Acest schimb de note verbale constituie baza legală existentă în prezent pentru scutirea de la obligativitatea vizei pentru posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu din cele două ţări.
În 1995, a fost semnată Convenţia Consulară între România şi R.S.Vietnam.
Cetăţenii români şi vietnamezi posesori de paşapoarte obişnuite au nevoie de viză pentru a călători în R.S.Vietnam şi, respectiv, România.

Ambasadorul României în Vietnam este Dumitru Olaru.


Ambasadorul Vietnamului în România este Nguyen Quang Chien.

domeniu: 
categorie: