24 Februarie - Ziua Naţională a Estoniei

Estonia  este o ţară baltică în Europa de Nord cu capitala la Tallinn (Reval). Graniţa de vest a ţării o constituie Marea Baltică. În sud se învecinează un alt stat baltic, Letonia, la est cu Rusia şi la nord cu Finlanda, prin intermediul Golfului Finic. Estonia este o ţară maritimă: linia ţărmului măsuară 3.794 km, incluzând peste 1.500 de insule şi insuliţe, majoritatea nepopulate. Estonia a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai, 2004.

Pe teritoriul de astăzi al Estoniei încă din preistorie locuiau proto-europeni, care au fost asimiliaţi de către fino-ugrici. Ţara a trecut printr-un vast proces de creştinizare, iniţiat de germani şi danezi prin câteva războaie în 1208, urmând ca aceasta să fie cucerită în 1227. Din Evul Mediu şi până în Epoca Modernă, Estonia a fost controlată de diverse puteri nord-europene, precum Danemarca, Suedia, Polonia şi în final Rusia.

 

Estonia şi-a declarat independenţa după invazia germană, care a urmat retragerii bolşevicilor din ţară. Estonia a devenit independentă după ocupaţia germană, în Războiul Libertăţii (24 februarie 1918). Dar a fost ocupată de Uniunea Sovietică în iunie 1940 şi incorporată cu forţa în august 1940. În final, a devenit independentă doar după dezintegrarea acestei uniuni (sfârşitul lui 1990), la data de 20 august 1991. De aceea, 20 august este o sărbătoare de stat în Estonia.

În anii 1990, Estonia s-a apropiat de Europa Occidentală, fiind legată cultural şi istoric cu aceasta. A devenit membră a NATO pe 29 martie 2004 şi a Uniunii Europene pe 1 mai 2004.

Estonia este o democraţie constituţională, cu un preşedinte ales de parlamentul unicameral o dată la patru ani. Guvernul, sau puterea executivă, e format din primul ministru, numit de preşedinte, şi un cabinet de 14 miniştri. Guvernul este numit de preşedinte după aprobare din partea parlamentului.

Puterea legislativă aparţine parlamentului unicameral, numit Riigikogu, care are 101 locuri. Membrii sunt aleşi prin vot universal, pentru mandate de patru ani. Curtea supremă de justiţie este Curtea Naţională, sau Riigikohus, cu 19 judecători, al căror şef este numit pe viaţă de parlament la nominalizarea preşedintelui.

Votul prin internet a fost deja utilizat în cadrul alegerilor locale în Estonia, iar legislatorii au autorizat de asemenea utilizarea votului prin internet în cadrul alegerilor parlamentare.

Relaţii bilaterale

Relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Estonia, stabilite în anul 1924 prin acreditarea ministrului României, Alexandru Florescu, de la Varşovia şi la Tallinn şi întrerupte în 1940, au fost restabilite la 13 septembrie 1991, când România a recunoscut noul stat suveran.

Reprezentarea diplomatică

Ambasade:

Ambasada României în Estonia: http://helsinki.mae.ro/
Ambasada Estoniei în România: http://www.estemb.pl/embassy
Cooperarea economică şi în domeniul dezvoltării:

La 30 septembrie 2009 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Estonia a fost de 22,21 milioane Euro cu o pondere în total schimburi ale României de 0,05%, din care 13,93 milioane Euro exportul, cu o pondere de 0,07% si 8,28 milioane Euro importul, cu o pondere de 0,03%, soldul fiind de 5,65 milioane Euro.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, a fost înregistrată următoarea dinamică: -6,19% pe total schimburi din care 7,61% la export şi -22,83% la import.

La 31 octombrie 2009, erau înregistrate în România 42 societăţi româno-estoniene cu un capital investit de 0,937 milioane USD (locul 86).

Investiţii estoniene în România, evidenţiate sub forma contribuţiilor la capitalul social al noilor firme create de către investitorii estonieni, s-au realizat, în special, în domeniul imobiliar, prestări de servicii şi IT.

Cooperarea sectorială

De la 1 ianuarie 2007, cooperarea judiciară cu statele membre ale Uniunii Europene se desfăşoară în baza instrumentelor juridice ale Uniunii Europene, precum şi a convenţiilor multilaterale adoptate sub egida Consiliului Europei, a Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi a ONU, în măsura în care nu există instrumente comunitare care prevalează asupra acestora.

România aplică în relaţia cu Republica Estonia instrumentele Uniunii Europene de cooperare judiciară, în conformitate cu Tratatul de aderare, dintre care menţionăm Decizia – cadru nr. 584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre din Uniunea Europeană, Convenţia Uniunii Europene din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară în materie penală şi Protocolul din 2001, precum şi toate regulamentele comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă în vigoare la această dată.

Cooperarea militară bilaterală se desfăşoară pe baza Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Estonia privind cooperarea în domeniul militar, aprobat prin HG 2094/24.11.2004.

Activităţile de promovare a României se desfăşoară prin Biroul de promovare turistică al României la Stocholm (Suedia), care gestionează întreaga piaţă turistică din Peninsula Scandinavă, precum şi Ţările Baltice. De asemenea, în activităţi de promovare a României ca destinaţie turistică, este implicat şi Biroul de promovare turistică al României de la Moscova.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Estonia

Guvernului eston a decis accesul nerestricţionat al cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Estonia. Începând cu 1 ianuarie 2007, România beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca toate celelalte state membre UE, în privinţa accesului pe piaţa estonă a muncii.

domeniu: 
categorie: