26 Octombrie - Ziua Austriei

Austria este o ţară fără ieşire la mare cu aproximativ 8.3 milioane de locuitori. Teritoriul Austriei are 83,872 kilometri pătraţi (32,383 sq mi), şi este influenţată de o climă temperat-alpină. Terenul din Austria este muntos din cauza Alpilor; numai 32% din teritoriul ţării este sub 500 de metri (1640 m), iar cel mai înalt punct este de 3797 metri (12,457 ft). Majoritatea populaţiei vorbeşte limba germană, care de asemenea este limba oficială a ţării.

Alte limbi oficiale sunt croată, maghiară şi slovenă. Originile Austriei dateaza din timpul Imperiului Roman când un regat celtic a fost cucerit de romani în sec.15 î.Hr., iar mai târziu Noricum a devenit, o provincie romană, la mijlocul secolului I.

 

În 788 AD, regele francilor, Charlemagne, a cucerit zona, si a introdus crestinismul. Sub dinastia nativ Habsburgic, Austria a devenit una din marile puteri ale Europei. În 1867, Imperiul Austriac a fost regrupat în Austro-Ungaria. Imperiului austro-ungar s-a prăbuşit, în 1918, cu sfârşitul primului război mondial. Dupa stabilirea Primei Republici în 1919, Austria a fost anexată în Germania Mare de regimul nazist, în Anschluss aşa-numita în 1938. Acest lucru a durat până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în 1945, după care Austria a fost ocupata de către aliaţi. În 1955, Tratatul austriac restabileste Austria ca stat suveran. În acelaşi an, Parlamentul austriac a creat Declaraţia de neutralitate, care a declarat că ţara ar deveni permanent neutru. Astăzi, Austria este o democraţie parlamentară reprezentativă cuprinzând nouă state federale. Viena cu o populaţie de peste 1.6 milioane este cel mai mare oras din Austria fiind totodata capitala acesteia. Austria este una dintre cele mai bogate tari din lume, cu un PIB nominal pe cap de locuitor de 43.570 dolari. Ţara are un standard de trai foarte dezvoltat , iar în 2008 a fost clasata pe locul 14 în lume pentru Indicele Dezvoltării Umane. Austria este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1955. A aderat la Uniunea Europeană în 1995. A semnat Acordul Schengen în 1995 şi a adoptat moneda europeană, euro, în anul 1999.

România a stabilit relaţii diplomatice la nivel de legaţie cu Imperiul Austro-Ungar, la 11/23 septembrie 1879. La 14/27 august 1916, relaţiile diplomatice au fost întrerupte.

În urma dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, s-au stabilit relaţii diplomatice cu Republica Austria la 27 august 1920, la nivel de legaţie. Relaţiile au fost întrerupte în urma ocupării Austriei de către Germania nazistă în 1938. După al doilea război mondial, au fost restabilite relaţii oficiale, la 8 octombrie 1947, sub forma unor reprezentanţe politice. În urma semnării Tratatului de Stat cu Austria, România a recunoscut Republica Austria suverană şi, la 1 august 1959, reprezentanţele politice au fost transformate în legaţii. La 26 septembrie 1963, reprezentarea diplomatică a fost ridicată la rang de ambasadă.

Cel mai important proiect politic bilateral actual este cel al Procesului de Cooperare Dunăreană, lansat ca iniţiativă comună la 27 mai 2002 şi bucurându-se de susţinerea activă a Comisiei Europene şi a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Procesul de Cooperare Dunăreană este primul proces politic de cooperare din regiunea Dunării, fiind structurat pe şase dimensiuni sectoriale, care pot oferi un cadru de coordonare şi realizare a unor proiecte concrete de cooperare între statele dunărene. La acest proces participă cele 13 state din bazinul hidrografic al Dunării (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Iugoslavia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Cehia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina).

Reprezentare diplomatică:

Ambasade:

Ambasada României în Austria

Consulate onorifice:

Consulate onorifice ale României în Austria:
Eisenstadt.
Linz .
Salzburg
Viena.
Consulate onorifice ale Austriei în România:
Timişoara
Misiuni Permanente:

Misiuni permanente ale României în Austria:
Viena/OSCE,
Institute culturale:

Institute culturale ale României în Austria: Viena
Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării: Austria este unul dintre principalii parteneri economici ai României, fiind pe locul II în topul investitorilor străini în România, după capitalul investit.

La 31 iulie 2009, exportul românesc spre Austria se ridica la 413,58 milioane Euro (reprezentând 2,52% în totalul exportului românesc) şi fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, şi situând Austria pe locul 10 în topul exporturilor româneşti.

Exporturile sunt constituite în principal din: maşini, aparate, echipamente electrice; metale comune şi articole metalice; materiale textile şi articole din acestea; produse minerale; lemn, cărbune lemn, împletituri.

Importurile sunt reprezentate în principal din: maşini, aparate, echipamente electrice; produse ale industriei chimice; metale comune şi articole metalice; vehicule şi echipament de transport; produse alimentare, băuturi, tutun.

Importul din Austria se ridica, la 31 iulie 2009, la 1.050, 88 milioane Euro (reprezentând 4,90% în totalul importului românesc), situând Austria pe locul 5 în topul importurilor româneşti.

La data de 30 decembrie 2009 erau înregistrate în România 5602 societăţi mixte româno-austriece, cu un capital social subscris de 3035,37 milioane Euro, având o pondere de 3,36% în rândul investiţiilor străine din România.

Ilustrative pentru amploarea investiţiilor austriece în România sunt:

- preluarea în 2005, a pachetului majoritar de acţiuni al SN PETROM de către concernul austriac OMV;

- câştigarea, la data de 20 decembrie 2005, de către grupul austriac Erste Bank, a licitaţiei pentru privatizarea BCR (61,88% din acţiunile BCR, pentru o sumă totală de 3,75 miliarde euro.

Cooperarea cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

La Viena funcţionează Institutul Cultural Român, iar în cadrul universităţilor din Bucureşti şi Timişoara câte o bibliotecă austriacă.

La Universitatea din Viena, în cadrul Institutului de Romanistică, îşi desfăşoară activitatea un lectorat de limbă şi literatură română.

În Austria activează o serie de institute şi asociaţii de prietenie România – Austria (în 2006 a avut loc aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea Societăţii româno-austriece), precum şi asociaţii înfiinţate de români care trăiesc în Austria.

Alte domenii de cooperare sectorială:

Colaborarea în domeniul justiţie şi afaceri interne. În perioada de pre-aderare, cooperarea bilaterală în acest domeniu s-a desfăşurat pe baza unor Planuri de Acţiune bi-anuale (2001-2002; 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007), convenite la nivel de miniştri şi evaluate, în mod periodic, la nivel de înalţi funcţionari din ministerele de resort. Principalele obiective ale cooperării bilaterale se referă la colaborarea poliţienească, controlul graniţelor, cooperarea judiciară internaţională. După aderarea României la Uniunea Europeană, s-a urmărit intensificarea cooperării pe linie bilaterală, la care se adaugă şi cooperările specifice determinate de agenda comunitară în materie.

Începând din luna iunie 2003, în cadrul Ambasadei de la Viena, funcţionează Biroul Ataşatului de Interne. MAI a detaşat, în Austria, doi ofiţeri care cooperează cu autorităţile austriece pentru combaterea criminalităţii şi migraţiei ilegale.

Înfrăţiri instituţionale. În vederea consolidării colaborării româno-austriece, începând cu anul 1999, Austria a iniţiat/a participat, în calitate de lead sau junior partner, la 32 de proiecte twinning classic şi twinning light în România, acoperind următoarele domenii: justiţie-afaceri interne, vamă, mediu, prevenirea şi combaterea spălării banilor, cadastru, siguranţa la locurile de muncă din cadrul IMM-urilor.

Cooperarea între capitalele Viena şi Bucureşti (eventual dezvoltată printr-un link, dacă se consideră necesar). Între cele două capitale, există un bogat spectru de relaţii de cooperare, atât la nivel politic, cât şi în domenii de cooperare sectoriale. Exemple: schimburile de vizite la nivelul celor doi primari; organizarea „Zilelor Bucureştiului la Viena” în luna mai 2007; schimburi de experienţă referitoare la o serie de domenii concrete de interes pentru administraţia locală; aderarea Bucureştiului la declaraţia de intenţie despre cooperarea în cadrul proiectului european DONAUHANSE (noiembrie 2007, Viena) etc.

Comunitatea românească

În Austria, se află aproximativ 50.000 de persoane originare din România.

Organizaţiile şi/sau asociaţiile culturale româneşti:

·Asociaţia „Unirea - Prietenii României în Austria” (Viena, 1977)

·Asociaţia „Vorba noastră” (Viena, 1996)

·Asociaţia Culturală „AUT PRO ROM” (Graz, 2000)

·Asociaţia „ AFIRO” (Linz,  2003)

·Asociaţia UNIREA  (Wiener Neustadt, 2004)

·Asociaţia cultural-ştiinţifică şi sportivă ASTRA a românilor stabiliţi în Austria (Viena, 2004)

·Asociaţia cultural-sportivă SPERANŢA (Knittefeld/Steiermark, 2004)

·„GEISD” – Wien, Societatea pentru dezvoltarea structurilor interculturale în spaţiul dunărean (2004)

·„Romania Verien Sport-Spass-Sozial”, Graz

·Asociaţia „Ars Romaniae” (Viena, 2005)

·„LAAR”, Liga asociaţiilor austro-române (Viena, 2005)

·„Hora” (Viena, 2006)

·Asociaţia România-Austria (Rumänisch-Österreichische Gesellschaft) – Bucureşti, 14 mai 2009

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă: Austria nu a liberalizat piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii români dar, începând cu data de 1 ianuarie 2008, au existat măsuri de liberalizare pentru 50 de grupe de meserii, respectiv pentru încă altele 15 începând cu 1 iulie 2008. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din România are în evidenţa sa nomenclatorul acestor meserii şi poate pune la dispoziţia publicul interesat aceste informaţii.

Ambasadorul României în Austria este Silvia Davidoiu.

Ambasadorul Austriei în România este Karin Cervenka.

domeniu: 
categorie: