34 de ani de la inaugurarea Sistemului hidroenergetic Porţile de Fier I

Pe 1 ianuarie 1964 a fost înfiinţată Întreprinderea Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier, având ca obiect de activitate supravegherea lucrărilor de investiţii pentru realizarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I. Inaugurarea începerii execuţiei lucrărilor la Sistem a avut loc la 7 septembrie 1964, iar cea a terminării lucrărilor, la 16 mai 1972. Documentul care a stat la baza realizării acestui proiect de anvergură a fost “Acordul între Republica Populară Română şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia”, privind realizarea şi exploatarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad pe 30 noiembrie 1963, de conducătorii celor două state. Sistemul a fost proiectat de către Institutul de proiectări şi Studii Hidroenergetice Bucureşti şi Energoproiect Belgrad, în calitate de proiectanţi generali.

Lucrările pentru realizarea obiectivului principal s-au desfăşurat în perioada 1965-1971, în conformitate cu prevederile Acordului şi Convenţiilor dintre cele două state. Lucrările au fost executate de către întreprinderile de specialitate din cele două ţări, fiecare pe teritoriul său. În data de 14 august 1970 a început punerea în funcţiune a primelor hidroagregate, acţiune ce s-a finalizat un an mai târziu, pe 28 noiembrie 1971.

De la punerea în funcţiune, la Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier I s-au produs peste 193 de miliarde de kwh. Până la finele acestui an, se preconizează că producţia va depăşi cifra de 195 de miliarde de kwh.

Volumul lacului de acumulare este variabil, în funcţie de cota de retenţie la baraj, şi este cuprins între 1.700 şi 2.800 milioane de metri cubi. Debitul mediu multianual pe perioada 1840-1962 a fost de 5.420 mc/s, iar pentru perioada caracterictică energetic, a fost de 5.520 mc/s. Debitul mediu pentru un an ploios este de 7.930 mc/s, iar pentru unul secetos, de 3.720 mc/s. Debitul maxim înregistrat a atins valoarea de 15.900 mc/s, iar cel minim s-a situat la 1.450 mc/s.

Puterea totală instalată pe partea românească este de 1.050 Mw, producţia de proiect a centralei pentru un an mediu hidrologic fiind de 5.120 Gwh/an. Fiecare centrală electrică din cadrul Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I este echipată cu câte şase turbine Kaplan verticale, cu dublu reglaj. Prin realizarea Sistemului, diferenţa între nivelul biefului amonte şi aval de baraj este de 20-35 metri, în funcţie de debitele Dunării.

Pentru a realiza circulaţia navelor prin această secţiune, s-a executat lângă fiecare mal câte o ecluză cu avanporturi aval şi amonte, prevăzută cu instalaţii pentru umplerea şi golirea sasurilor, porţi la capul amonte, intermediar şi aval, şi turn pentru dirijarea ecluzării şi reglementarea navigaţiei prin ecluză. Prin dimensiunile sasurilor şi de cădere, ecluzele de la Porţile de Fier I se înscriu printre cele mai mari construcţii de acest gen realizate.

Capacitatea de trafic anual pentru ambele ecluze este cuprinsă între 37,2 milioane de tone şi 52,4 milioane de tone. Lungimea totală a barajului este de 1.278 de metri, dintre care barajul deversor are 441 de metri, căderea nominală a apei fiind de 27,17 metri.

domeniu: 
categorie: