35 de ani de la înfiinţarea Biroului Naţional INTERPOL

Biroul Naţional Interpol va sărbători, joi, 10 ianuarie a.c., la sediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, 35 de ani de existenţă, timp în care poliţiştii români au contribuit la consolidarea cooperării internaţionale şi a promovării standardelor Interpol în relaţia cu celelalte state membre, ca urmare a readerării României, la cea de-a 42-a Sesiune a Adunării Generale Interpol Viena - 1973, la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – Interpol, când B.N.I. devine prima structură specializată în prevenirea şi combaterea infracţiunilor specifice criminalităţii organizate transfrontaliere.

La ceas aniversar, directorul general al C.C.P.I., chestor de poliţie Mihai Stoica, apreciază că progresele înregistrate de B.N.I., structură în cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională (C.C.P.I.), nu ar fi fost posibile fără adoptarea unor măsuri de perfecţionare a activitãţii în domeniul schimbului de informaţii operative şi de asigurare a unui timp de reacţie cât mai scurt în rezolvarea solicitărilor primite, sau fără aplicarea unor măsuri suplimentare pentru cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei infracţionalităţii transfrontaliere în care au fost implicaţi cetăţeni români şi străini.

„Totalul mesajelor operative înregistrate în baza de date a B.N.I., în cursul anului 2007, a atins un nivel fără precedent”, a precizat şeful B.N.I., comisar şef Cătălin Ionescu, cu ocazia bilanţului anual al C.C.P.I. În acest sens, în anul 2007, au fost procesate 75.037 informaţii primite de la autorităţile străine de aplicare a legii, faţă de 47.365  în anul 2006 (+58%); în aceeaşi perioadă au fost primite 13.756 cereri de asistenţă (+25%), mesajele operative expediate înregistrând o creştere de 45%, atingând un total de 55.316 mesaje transmise corespondenţilor interni şi externi. 

Ofiţerii B.N.I. au realizat extrădarea, în anul 2007, a 881 de persoane, înregistrându-se astfel o creştere cu 96% faţă de anul anterior.

Activitatea pe acest segment s-a concretizat şi în soluţionarea unor cazuri deosebite, prin arestarea în România şi predarea autorităţilor străine a unor membri marcanţi ai mafiei italiene şi a unor persoane urmărite pe plan internaţional pentru activităţi teroriste.

Biroul Naţional Interpol şi-a adaptat activitatea la noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene prin contribuţia avută la aplicarea mandatului european de arestare şi prin punerea la dispoziţia autorităţilor române a instrumentelor Interpol agreate de Uniune, cum ar fi baza de date cuprinzând documentele de călătorie furate la nivel mondial, care dispune de peste 13 milioane de înregistrări.

Rezultatele înregistrate de Biroul Naţional Interpol pe parcursul anului 2007 confirmă, încă o dată, eficienţa lucrătorilor din cadrul acestei structuri, contribuind astfel la consolidarea parteneriatului poliţienesc cu organismele internaţionale de cooperare.

„Activitatea de cooperare poliţienească internaţională a Biroului Naţional Interpol Bucureşti este una dintre cele mai bune din Europa”, a afirmat Ronald K. Noble - Secretar General al O.I.P.C. Interpol, cu prilejul Conferinţei Regionale Europene a Interpol, eveniment desfăşurat între 30 mai şi 1 iunie 2007, la Varna, Bulgaria.

Cu prilejul aniversării a 35 ani de la înfiinţarea Biroului Naţional Interpol (B.N.I.) în România, afirmaţia Secretarului General al Interpol evidenţiază activitatea B.N.I. şi traseul ascendent remarcat în special pe parcursul anului 2007, consacrat printr-un schimb eficient de informaţii şi mesaje operative.
 
Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (O.I.P.C.) este o instituţie interguvernamentală ce asigură asistenţa reciprocă între poliţiile ţărilor membre pentru prevenirea şi reprimarea criminalităţii de drept comun; nu intervine în probleme cu caracter politic, militar, religios sau rasial; respectă suveranitatea şi independenţa fiecărei ţări;asigură schimbul de informaţii cu caracter poliţienesc la nivel internaţional; identifică infractori urmăriţi internaţional cu mandate; coordonează activitatea de supraveghere şi prindere a infractorilor internaţionali; informează unităţile specializate cu privire la furturi sau pierderi de documente străine de identitate, traficul internaţional de droguri, fals de monedă, furturi auto şi artă, etc. pentru luarea măsurilor operative. La cerere, solicită informaţii necesare soluţionării unor cauze penale.

La data de 10 ianuarie 1973, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, a fost creat Biroul Naţional Interpol, unitate centrală a Poliţiei Române, a cărei atribuţiune principală constă în asigurarea schimbului de informaţii între autorităţile judiciare române şi serviciile corespondente din celelalte 186 state membre ale Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală (O.I.P.C.), dispunând în acest scop de mijloacele tehnice necesare primirii şi transmiterii, în timp scurt, a informaţiilor referitoare la criminalitatea de drept comun. După 1990, ca urmare a profundelor schimbări de ordin politic, economic şi social, survenite la nivel mondial, activitatea de cooperare a Poliţiei Române cu autorităţile similare din celelalte ţări membre ale Interpolului şi cu Secretariatul General al O.I.P.C. a cunoscut o dezvoltare continuă, concretizată printr-un număr sporit de informaţii de ordin operativ.

În prezent Biroul Naţional INTERPOL este unitatea centrală de specialitate din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, care asigură aplicarea unitară a actelor normative generale (legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării), precum şi ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise şi aprobate de Ministrul Internelor şi Reformei Administrative şi de Directorul General al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, referitoare la cooperarea poliţienească operativă cu poliţiile naţionale din statele afiliate la OIPC- INTERPOL.

Biroul Naţional INTERPOL este unitatea oficială de contact din structura Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională pentru problematica cooperării poliţieneşti internaţionale operative, schimbului de informaţii judiciare şi realizării urmăririi internaţionale a persoanelor căutate pe plan internaţional pentru extrădare în favoarea României.

domeniu: 
categorie: