Acte necesare obţinerii unui nou paşaport

Pentru a obţine un nou paşaport trebuie să depuneţi la Serviciul Paşapoarte următoarele acte: - actul de identitate în original şi copie xerox;
- paşaportul vechi (dacă l-aţi avut);
- certificatul de naştere original şi copie xerox;
- cerere tip;
- chitanţe CEC 315.000 şi 547.000 lei;
- fişă anexă;
- fotografii care se realizează prin scanare la ghişeu.

Actele se depun personal şi se ridică numai de titular, care va semna de primire.
În cazul schimbării numelui prin căsătorie sau divorţ este necesară prezentarea certificatului de căsătorie sau a hotărârii judecătoreşti - ambele în original şi copie xerox.
Schimbarea paşaportului vechi se face în maxim şase luni de la expirare.
Termenul de eliberare a paşaportului este de 20 de zile. Pentru situaţii deosebite, cum ar fi tratament medical de urgenţă, decesul unei rude în străinătate sau alte cazuri de urgenţă, paşaportul poate fi eliberat la urgenţă în trei zile.

domeniu: 
categorie: