Acte necesare pentru obţinerea paşaportului pentru românii din străinătate

Acte necesare pentru obţinerea unui paşaport pe bază de procură, de către cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate: - procura specială cu fotografie aplicată şi certificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- cererea tip paşaport, cu fotografie aplicată, certificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- actul de identitate al solicitantului în original şi copie xerox sau copie cerificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- certificatul de naştere al solicitantului în original şi copie xerox sau copie certificată de misiunea diplomatică cau oficiul consular al României în străinătate;
- paşaportul anterior al solicitantului;
- copie xerox a dreptului de şedere în străinătate, certificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- taxe paşaport (547.000 lei + 315.000 lei) plătite la CEC sau trezorerii;
- actul de identitate al împuternicitului + copie xerox;
În cazul în care solicitantul aflat în străinătate nu deţine act de identitate valabil, poate împuternici o persoană din srăinătate pentru a-i obţine actul de identitate.

În cazul minorilor sub 14 ani aflaţi în străinătate mai sunt necesare:
- actele de identitate ale părinţilor şi copii xerox sau copii xerox ale acestora, certificate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- certificatul de căsătorie al părinţilor în original şi copie xerox sau copie xerox certificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- copii xerox ale paşapoartelor părinţilor, certificate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate;
- acordul părinţilor pentru obţinerea unui paşaport pentru minor, certificat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate.

domeniu: 
categorie: