Acţiune de control a transportului rutier

Avand in vedere semnalele aparute in presa in ultima perioada de timp in
legatura cu neregulile aparute in transporturile de persoane prin servicii
regulate in trafic interjudetean, din dispozitia domnului Miron Mitrea,
Ministrul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Autoritatea
Rutiera Romana intreprinde in perioada 12-26 iunie a.c. in Bucuresti o ampla
actiune de control avand ca obiectiv principal verificarea modului in care
se deruleaza acest tip de transporturi rutiere de calatori. In acest sens, sunt supuse verificarilor autogarile licentiate, precum si
cele 6 puncte de imbarcare/debarcare, care sunt urmatoarele:
1. Autogari: Obor, Militari, Filaret, Can Prod Impex SRL, Baneasa, Grivita,
Allegro Maxi Taxi SA, C&I Comserv SRL, Double T Transport SRL, Autogara
Internationala Rahova SA.
2. Puncte de imbarcare/debarcare: Pieptanari, Big Berceni, Vulcanescu
Mircea (fosta Stefan Furtuna), Depou RATB Alexandria, Militari (statie
metrou langa Autogara Militrari), Bucur Obor.
Pentru o monitorizare eficienta a modului de desfasurare a activitatii de
transport persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, actiunile
de inspectie si control vizeaza urmatoarele obiective:
I. Din punct de vedere al activitatii operatorilor de transport:
1. Existenta la bordul autovehiculelor a tuturor documentelor obligatorii:
licenta de executie pentru vehicul, licenta de executie pentru traseu,
certificat de inmatriculare si talonul anexa cu viza ITP in termen,
certificat de clasificare pe stele si categorii, contract de inchiriere a
autovehiculului daca este cazul etc.
2. Verificarea respectarii prevederilor caietelor de sarcini anexe ale
licentelor de executie pentru traseu, a graficelor de circulatie si
regularitatea curselor de catre operatorii de transport care au obtinut
licente de executie pentru traseee interjudetene.
3. Verificarea utilizarii de catre operatorii de transport a autovehiculelor
in baza carora au obtinut licentele de executie pentru traseu.
4. Calitatea serviciilor oferite publicului calator: atitudinea personalului
de bord, verificarea existentei legitimatiilor de calatorie precum si a
modului de completare si eliberare, inscriptionarea mijloacelor de
transport, gradul de incarcare al autovehiculelor, concordanta dintre
numarul efectiv de locuri si cel inscris in certificatul de clasificare pe
stele si categorii, afisarea la loc vizibil a tarifului de calatorie, numele
soferului, existenta placii de traseu.
5. Verificarea vizuala a starii generale, a starii estetice si de curatenie
a mijloacelor de transport controlate.
6. Depistarea operatorilor de transport care utilizeaza alte locuri pentru
imbarcarea/debarcarea calatorilor decat cele autorizate.
7. Depistarea celor care desfasoara activitate ilegala de transport
persoane.
8. Depistarea operatorilor de transport care executa curse regulate sub
acoperirea serviciilor ocazionale sau a serviciilor regulate speciale.

II. Din punct de vedere al activitatii desfasurate in autogari.
1. Existenta dotarilor minimale: biroul de miscare, case de bilete si
abonamente, sala de asteptare, grup sanitar, birou de informatii etc.
2. Actualizarea jurnalului de miscare cu noile proghrame de transport
persoane in trafic interjudetean.
3. Corectitudinea completarii jurnalului de miscare din autogara cu
inscrierea curselor plecate/sosite in ordine cronologica si nominalizarea
operatorilor de transport.
4. Regularitatea curselor efectuate incepand cu data de 15.05.2002 conform
consemnarilor din jurnalul de miscare.
5. Verificarea modului de vizare de catre personalul din autogara a foilor
de parcurs.
6. Calitatea serviciilor oferite publicului calator: atitudinea
personalului, ordinea si curatenia, existenta si actualizarea mijloacelor de
informare din autogara si de la peroane, programul de functionare al
autogarii si al caselor de bilete corelate cu prima si respectiv ultima
plecare/sosire, respectarea regulilor stabilite cu privire la consumul de
alcool in incinta autogarii, starea mobilierului.
7. Gradul de incarcare al autogarii calculat in functie de numarul maxim de
plecari/sosiri si numarul existent de peroane.
8. Modul de desfasurare a circulatiei mijloacelor de transport in incinta
autogarii.
9. Daca se raporteaza lunar la ARR cursele suspendate si corectitudinea
acestor raportari.
Pentru verificarea acestor obiective, fiecare echipaj va detine cate o fisa
cuprinzand orele de circulatie avizate de catre ARR pentru fiecare operator
de transport, precum si lista autovehiculelor in baza carora s-a facut
atribuirea traseelor.
Inspectorii participanti la actiune aplica in mod operativ masurile de
sanctionare contraventionala imediat ce constata abateri de la legislatia
specifica in domeniu si in special asupra urmatoarelor abateri:
- suspendarea curselor programate in caietele de sarcini ale licentelor de
executie pentru traseu;
- intarzieri repetate de la programul de circulatie (sosiri/plecari);
- utilizarea altor autovehicule in afara celor cu care s-au obtinut
licentele de executie pentru traseu;
- incalcarea obligatiilor prevazute in caietele de sarcini ale licentelor de
transport rutier public privind calitatea serviciilor oferite publicului
calator atat in autogari cat si in autovehicule.
Pentru toate p.v.c. intocmite in aceasta perioada, eventualele contestatii
se pot depune la Agentia ARR Bucuresti, str.Dorneiu nr.102, sector 1,
Bucuresti, indiferent de agentia careia apartine inspectorul constatator.
Pana la data de 20 iunie a.c. au fost incheiate un numar de 87 procese
verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor avand ca temei:
- utilizarea conducatorilor auto fara drept de munca in Romania;
- nefectuarea tuturor curselor din Programul de transport;
- nerespectarea prevederilor caietului de sarcini al licentei de transport
rutier public;
- nerespectarea prevederilor caietului de sarcini al licentei de excutie
pentru traseu;
- activitate ilegala de transport persoane(fenomenul de piraterie);
- neemiterea biletelor de calatorie pentru pasagerii transportati.

domeniu: 
categorie: 
Autor: