Acţiuni pentru păstrarea curăţeniei şi a ordinii în Timişoara

CJ Timiş a solicitat mobilizarea cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza de competenţă teritorială, pentru asigurarea şi desfăşurarea unor acţiuni de curăţenie şi întreţinere. Printr-o adresă transmisă primăriilor judeţului Timiş, preşedintele CJT, Dan Ioan Şipoş, a solicitat mobilizarea cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza de competenţă teritorială, pentru asigurarea şi desfăşurarea unor acţiuni de curăţenie şi întreţinere a localităţilor, şi anume: lucrări de săpare şi amenajare a şanţurilor, curăţarea cursurilor de ape, a lacurilor, bălţilor şi malurilor acestora, curăţenia străzilor şi pieţelor, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajare etc, precizează biroul de presă al CJT .
Aceste activităţi sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, care stabileşte obligaţiile şi responsabilităţile care revin autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi a ordinii pe teritoriul localităţilor.
Prin aceeaşi adresă, liderul CJT, Dan Ioan Şipoş a mai solicitat întocmirea şi adoptarea planurilor de măsuri la nivel de comună/oraş pentru anul 2004.

domeniu: