Agenda de lucru a Şedinţei de Guvern din 29 iulie 3003

Proiecte de lege
Proiecte de hotărâre PROIECTE DE LEGE

1. Codul Civil (prima lectura)
2. Proiect de Lege privind organizarea judiciara
3. Proiect de Lege privind Statutul Magistratilor
4. Proiect de Lege privind fabricarea, depozitarea si comercializarea produselor din tutun

PROIECTE DE HOTARÂRE

1. Proiect de Hotarâre privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament

2. Proiect de Hotarâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta

3. Proiect de Hotarâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

4. Proiect de Hotarâre privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model a aparatelor de control în transporturile rutiere, omologarea de tip a limitelor de viteza, precum si conditiile de montare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza.

domeniu: 
categorie: