Agenţia Naţională de presă ROMPRES sărbătoreşte 115 ani de la înfiinţare

Azi, 30 martie a.c., Agenţia de Presă Naţională Rompres sărbătoreşte 115 ani de la
înfiinţare. Cu acest prilej, Ioan Rus ministru de stat, ministrul Administraţiei şi Internelor a adresat personalului redacţional şi tehnic al ROMPRES, următorul mesaj: „ La 30 martie se împlinesc 115 ani de când ,,Roumagence”, prima agenţie de presă din România, a telegrafiat beneficiarilor cea dintâi ştire. De atunci şi până în prezent, redactorii Agenţiei Naţionale de Presă, indiferent de denumirea sub care aceasta a funcţionat, au fost prezenţi la toate evenimentele din viaţa societăţii româneşti sau la manifestările şi faptele importante din arena internaţională, pentru a-i informa prompt, corect şi obiectiv pe abonaţi şi, prin aceştia, opinia
publică.

Prin precizia de metronom cu care a gestionat activitatea specifică, Agenţia Naţională de Presă a fost, totodată, canalul de importanţă vitală care a menţinut opinia publică din România racordată la cea internaţională şi a asigurat integrarea comunicaţională a ţării noastre pe plan mondial.

Continuând tradiţiile înaintaşilor, personalul ,,Rompres” de astăzi sporeşte, prin activitate exemplară, prestigiul Agenţiei, bucurându-se de credibilitate şi de o largă audienţă, iar, prin ştirile şi informaţiile pe care le transmite despre domeniile de competenţă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, contribuie la creşterea
încrederii populaţiei în instituţia noastră, la asigurarea climatului de transparenţă şi deschidere pe care îl promovăm.

Aniversarea a 115 ani de existenţă a Agenţiei Naţionale de Presă îmi oferă plăcutul prilej de a adresa, întregului personal al ,,Rompres”, în numele meu personal şi al conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor, cordiale felicitări, împreună cu urarea tradiţională La mulţi ani!”.

domeniu: 
categorie: