Alocuţiunea lui Adrian Năstase la întâlnirea de la MApN

'Domnule Preşedinte, Domnilor miniştri, Domnilor secretari de stat, Domnule şef al Statului Major General, Domnilor generali şi amirali, Doamnelor şi domnilor ofiţeri, subofiţeri şi militari angajaţi pe bază de contract, Stimaţi colegi parlamentari, Doamnelor şi domnilor, mulţumesc pentru început ministrului apărării naţionale pentru iniţiativa de a organiza această întâlnire, fiind prima activitate de acest gen cu o structură din compunerea Guvernului după primirea invitaţiei de aderare la Alianţă şi îi mulţumesc şi pentru invitaţia de a fi azi aici împreună cu dumneavoastră'. 'Am înţeles şi de la Şeful Statului Major General că în zilele următoare astfel de întâlniri vor fi organizate şi în garnizoanele Timişoara, Cluj, Iaşi, Constanţa, Craiova şi Bucureşti, cu participarea domnului ministru, a secretarilor de stat şi a şefului Statului Major General.
Este foarte bine că se procedează în acest fel, pentru că munca, eforturile, sacrificiile, întregul travaliu depus pentru atingerea obiectivelor pe care le-aţi avut, precum şi succesele realizate în procesul de restructurare şi modernizare a organismului militar, aparţin oamenilor din această instituţie, potrivit cu funcţiile pe care le-au îndeplinit. Pe o bună parte din cei prezenţi în această sală i-am întâlnit de-a lungul timpului fie în organele centrale ale ministerului, fie în diferite garnizoane pe care le-am vizitat şi am constatat că timpul a fost neînduplecat cu noi toţi. De fapt, imediat vor fi 13 ani de când suntem angajaţi în acest proces de înnoire şi de prefaceri profunde. Nimic nu a fost uşor şi cred că dificultăţi vor continua să existe.
Mi-a aduceam aminte de prima vizită al lui Manfred Werner, secretar general al NATO la începutul anilor '90, de discuţiile din acea perioadă, de felul în care apăreau lucrurile, de modul în care s-au discutat evoluţiile europene şi globale după căderea comunismului. Poate cu alte prilejuri, atunci când vom avea timp mai mult, ne vom reaminti acele momente, le vom pune în ecuaţia generală a eforturilor pe care a trebuit să le facem în aceşti ani.
A existat o structură a acestei ţări care, în ciuda tuturor greutăţilor cu care s-a confruntat, a avut, cu mici excepţii, o cadenţă proprie, un mod de a se exprima aparte, caracterizat de echilibru, de stabilitate, de deviza lucrului bine făcut, dar şi de înţelepciunea de a vedea că lucrurile se schimbă alert şi ca atare trebuie să se reformeze cât mai rapid.
Această instituţie a fost şi este Armata.
Tocmai de aceea v-aţi bucurat şi vă bucuraţi de consideraţia conducerii politice şi de aprecierea oamenilor acestei ţări care, pe toată această perioadă parcursă, v-au acordat în sondaje încrederea lor în procente de 75-80%.
Pentru tot ceea ce aţi înfăptuit până acuma este plăcut pentru mine să vă mulţumesc, atât în nume personal, cât şi al colegilor de cabinet.
Prin prisma responsabilităţilor îndeplinite în aceşti ani, cunosc în mare parte realizările pe care le aveţi, greutăţile cu care v-aţi confruntat, precum şi ceea ce aveţi de înfăptuit în perioada care urmează.
Scopul întâlnirii de azi nu este de a face un bilanţ, nici măcar de a căuta toate soluţiile pentru viitor. De altfel, Şeful Statului Major General a prezentat cu foarte mare claritate poziţia pe care Guvernul o are în ceea ce priveşte costurile integrării. Ne este evident tuturor că problema care se va pune va fi aceea de a folosi cât mai bine banii pe care i-am alocat pentru anii următori cheltuielilor armatei, 2,38% din PIB, dar, bineînţeles, de aici rezultă o concluzie evidentă - aceea că dacă PIB va fi tot mai mare datorită creşterii economice, atunci această felie de 2,38% poate să fie şi ea mai mare în cifră absolută.
Evidenţierea succintă a unor măsuri propuse de dumneavoastră Guvernului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentului care, odată aprobate, s-au transformat pentru Ministerul Apărării Naţionale în obiective de îndeplinit şi apoi în realizări, merită a fi totuşi prezentate.
Subliniez în primul rând concepţia dumneavoastră care a stat la declanşarea şi apoi la derularea restructurării şi organizării armatei, bazată pe două principii fundamentale, pe care aş vrea să le reamintesc pentru că mi se par extrem de înţelepte şi deosebit de potrivite pentru momentul actual şi anume:
1. PUTEREA MILITARĂ NU MAI ESTE O CHESTIUNE DE DIMENSIUNE CI O PROBLEMĂ DE VITEZĂ ŞI MOBILITATE;
2. ASTĂZI, DIN CE ÎN CE MAI MULT, SECURITATEA ŞI APĂRAREA SE ASIGURĂ LA GRANIŢELE INTERESELOR ŞI ÎNTR-UN CADRU COLECTIV.
Din aceste motive, în mod firesc, abordările noastre vor trebui să fie modificate. Nu va mai trebui să privim circular în jurul frontierelor toate posibilele acţiuni îndreptate împotriva suveranităţii şi împotriva teritoriului român, ci trebuie să înţelegem că va exista o diviziune a muncii în cadrul Alianţei din care facem parte, astfel încât şi banii pe care îi vom avea la dispoziţie vor putea să găsească o utilizare mai bună, însă nu dând câte puţin, nu dând cu pipeta sume de bani pentru toate proiectele posibile, ci urmărind cu atenţie priorităţile pe care ni le vom asuma în cadrul Alinaţei.
Lucrând pe această bază putem afirma cu convingere că la ora actuală, aşa cum a subliniat în mai multe rânduri conducerea ministerului, avem o armată redusă numeric, cu structuri flexibile, adaptată principiilor amintite mai sus.
Cred că este nimerit să amintim câteva din realizările pe care le aveţi astfel:
Ø Au fost reduse efectivele armatei de la 308.000 în 1990 la 120.000 în prezent şi, aşa cum spunea şeful Statului Major General, vor ajunge la 90.000 oameni până în 2007;
Ø S-au redus principalele categorii de armamente (tancuri, maşini de luptă blindate, piese de artilerie) de la circa 9900 în 1990 la cca 4500 în prezent;
Ø S-a renunţat la structurile greoaie, specifice Tratatului de la Varşovia de tipul Regiment, Divizie, Armată şi în locul lor au fost constituite Batalionul, Brigada şi Corpul de Armată;
Ø S-a renunţat la structura organizării pe comandamente de genuri de armă, mari consumatoare de resurse, constituindu-se statele majore ale categoriilor de forţe armate şi, în aceeaşi idee, instituţiile de învăţământ specifice genurilor de armă au fost organizate în trei academii ale categoriilor de forţe armate, schimbându-se fundamental conţinutul procesului de învăţământ şi al instruirii, ceea ce permite un înalt grad de interoperabilitate conceptuală şi operaţională cu armatele ţărilor Alianţei;
Ø S-a adoptat un ansamblu legislativ nou în Parlamentul României şi un cadru normativ intern în Ministerul Apărării Naţionale care să poată facilita reforma organismului militar, conlucrarea mai intensă cu NATO şi, un lucru foarte important, să se realizeze un control democratic civil real asupra forţelor armate;
Ø A crescut treptat gradul de profesionalizare a armatei plecând de la 30% în 1990, ajungându-se în prezent la 53% şi sunt create condiţii ca în 2007 să ajungă la 85%
Ø Măsurile adoptate cu precădere în ultimii doi ani şi ritmul în care ele au fost transpuse în practică au permis ca, sub actuala conducere a Ministerului Apărării Naţionale, să se realizeze un salt calitativ evident în procesul de modernizare al armatei.
Ca un corolar a celor subliniate, a fost posibilă participarea Armatei cu formaţiuni şi unităţi, de la Spitalul de Campanie din Golf, trecând prin misiuni îndeplinite în Angola, Somalia, Albania, Bosnia-Herţegovina, până la participarea în Afganistan, în cadrul misiunilor ISAF şi ENDURING FREEDOM.
Este neîndoielnic faptul că, dacă azi România a fost invitată să adere la NATO, un merit deosebit îl are Armata şi, pentru aceasta, doresc încă o dată să vă mulţumesc.
Îmi sunt cunoscute obiectivele pe care le aveţi din PLANUL NAŢIONAL DE ADERARE. Principalele au fost reamintite aici de domnul ministru, de şeful Statului Major General, şi nu am nici o rezervă privind îndeplinirea lor la termen şi în condiţiile pe care ni le asumăm.
Guvernul va sprijini în continuare procesul de reformă din armată, alocând şi în următorii ani un procent de 2,38% din PIB.
Am să fac un apel, în continuare, la ceilalţi membri ai cabinetului, de a vă sprijini în realizarea unor alte obiective pe care am să le reamintesc de îndată. Dar vreau să le mulţumesc membrilor Guvernului pentru faptul că au acceptat, în aceşti doi ani, ca problematica integrării României în NATO să figureze ca o prioritate şi din punctul de vedere al cheltuielilor dar şi din punctul de vedere al stabilirii priorităţilor interne ale Guvernului. Au fost sute de întâlniri pe care le-am organizat la Guvern, la nivelul miniştrilor, la nivelul secretarilor de stat, la întâlniri cu ambasadori străini şi întâlniri ale ambasadorilor noştri în străinătate, au fost nenumărate întâlniri cu reprezentanţi ai ţărilor membre NATO.
Mi-aduc aminte cu multă plăcere discuţiile pe care le-am avut cu ambasadorul Burns, chiar o discuţie în cadrul Cabinetului, în care au fost examinate unele dintre problemele de pe agenda de reformă. Toate aceste lucruri mă fac să cred că, în continuare, Guvernul va răspunde într-un mod adecvat aşteptărilor armatei şi aşteptărilor societăţii româneşti în legătură cu finalizarea procesului de aderare la NATO.
Ø Transferul unor utilităţi din administrarea ministerului, care au devenit excedentare, către organele administraţiei locale;
Ø În ceea ce priveşte modernizarea şi folosirea în comun a unor facilităţi aeroportuare şi navale;
Ø Punerea în aplicare a unor programe care să permită recuperarea fizică, medicală şi psihică şi îmbunătăţirea legislaţiei privind remunerarea personalului care îndeplineşte misiuni cu grad ridicat de risc şi dificultate.
În atingerea obiectivelor pe care le-aţi avut sunt convins că aţi fost şi am fost ajutaţi de consilierii militari străini care au lucrat alături de dumneavoastră (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia) cărora doresc de asemenea să le mulţumesc în mod de osebit.
De asemenea, mulţumesc reprezentanţilor mass-media pentru promovarea imaginii şi realizărilor Armatei, a măsurilor guvernamentale luate în domeniul apărării şi pentru poziţiile pe care le-au luat în raport cu evenimentele circumscrise acestui domeniu.
Vă doresc în continuare mult succes în ceea ce aveţi de realizat în viitor!'

domeniu: 
categorie: