Alocuţiunea lui Ion Iliescu la ceremonia de decorare a maestrului Marcel Guguianu

''Ne-am obişnuit, de-a lungul deceniilor, să admirăm, fie în expoziţii personale, fie în spaţii deschise sau în muzee şi colecţii particulare, lucrările maestrului Marcel Guguianu, de multă vreme un sculptor de reputaţie internaţională.''

Ion Iliescu '' Stimate maestre Marcel Guguianu,

Onorată asistenţă,

Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la acest eveniment cu o semnificaţie deosebită pentru noi toţi: donarea de către maestrul Marcel Guguianu a unei importante părţi a creaţiei sale Muzeului „Vasile Pârvan” din oraşul său natal, Bârlad.

Ne-am obişnuit, de-a lungul deceniilor, să admirăm, fie în expoziţii personale, fie în spaţii deschise sau în muzee şi colecţii particulare, lucrările maestrului Marcel Guguianu, de multă vreme un sculptor de reputaţie internaţională. După terminarea studiilor academice, desfăşurate sub îndrumarea lui Corneliu Medrea, Marcel Guguianu a fost atras cu predilecţie de arta monumentală. A realizat în ţară şi în străinătate ansambluri statuare, busturi în marmură şi bronz, reprezentând mari personalităţii ale culturii şi ştiinţei.

Peste 20 de expoziţii personale şi participarea la numeroase manifestări internaţionale i-au adus aprecierea şi recunoaşterea unanimă. Aceasta s-a concretizat atât prin achiziţionarea lucrărilor sale în colecţii publice sau particulare din ţară, dar şi din Europa, Canada, Japonia, SUA, America de Sud, cât şi prin conferirea unor prestigioase premii şi distincţii naţionale şi internaţionale.

Personalităţi marcante din ţară, precum Marin Sorescu, Ionel Jianu, Fănuş Neagu, Ion Irimescu, Sabin Bălaşa, dar şi comentatori din străinătate, i-au consacrat articole, portrete literare, cronici elogioase, reliefând atât personalitatea sa riguroasă, tenacitatea, puterea de muncă inepuizabilă, cât şi creaţia de anvergură care constituie un semn al împlinirii sale artistice. Bilanţul impresionant al celor peste şase decenii de trudă şi izbândă în faţa blocului de marmură sau a durităţii bronzului reprezintă un prilej de reflecţie şi de fixare a unor noi repere, care vor defini, cu siguranţă, viitoarele sale realizări.

Constituirea Pavilionului „Marcel Guguianu” reprezintă un moment de referinţă pentru Muzeul „Vasile Pârvan”, pentru bogata tradiţie culturală a oraşului Bârlad, oraşul care i-a dăruit culturii române pe Alexandru Vlahuţă, pe Nicolae Tonitza, pe Victor Ion Popa sau George Ivaşcu. Înfiinţat în urmă cu 90 de ani de elita intelectualilor bârlădeni, Muzeul s-a dovedit în permanenţă un factor de educaţie şi cultură pentru locuitorii acestor meleaguri. Colecţiilor cu caracter permanent care sunt găzduite în incinta Muzeului – „Alexandru Ioan Cuza şi epoca sa”; „Cabinetul numismatic”; „Bârladul cultural la sfârşitul mileniului II”; „Flora şi fauna judeţului Vaslui” – li se adaugă acum creaţia de excepţie a maestrului Marcel Guguianu. Totodată, ceremonia de astăzi este şi un prilej potrivit pentru a evidenţia meritele conducerii Muzeului, ale autorităţilor locale şi judeţene, în conservarea şi extinderea patrimoniului muzeal al Bârladului.

Felicitându-vă pentru distincţia primită astăzi şi mulţumindu-vă şi eu pentru generozitatea de care aţi dat dovadă, vă urez, stimate maestre şi prietene, multă sănătate şi putere de muncă!

domeniu: 
categorie: