Amintirile Bucurescilor: Hanul lui Manuc (II)

În anul 1804 fostul protector al lui Manuc, paşa de Rusciuc, Tersenec Oglu, a fost asasinat şi la conducerea provinciei a urmat Mustafa Bairactar-paşa.

Datorită bogăţiei sale, precum şi a faptului că vorbea perfect 12 limbi, Manuc a ajuns şi la acesta în cea mai mare cinste, Mustafa-paşa obţinând chiar de la sultan acordarea demnităţilor de bei şi dragoman pentru protejatul său. În firmanul de numire ca dragoman se menţionează că „Boierul Manuc (fie-se toate treburile lui în fericire!) pentru sârguinţa şi dreptatea arătate în funcţia de intendent, încredinţată lui pe lângă actualul comandant suprem al liniei dunărene, sfetnicul în organizarea afacerilor păcii, celui mai vestit ilustru paşă de Silistra, Mustafa (prelungească-i marele Alah slava sa!), căruia el a adus pentru armată proviant şi vite, pentru participarea lui în treburile militare şi altele, în care după datoria stăruinţei şi supunerii, îndeplinind cele mai trebuincioase îndatoriri ale slujbei, pentru prezentarea de către el a condiţiilor drepte, satisfăcătoare în comun cu deplină cinste, sinceritate şi, în sfârşit, pentru grija şi strădania lui, prin cuvinte inexprimabile însemnându-se înaintea celor egali şi de aceeaşi vârstă prin serviciuri demne, distinse şi înfăptuiri lăudabile strălucite, pentru toate asemenea prin experienţă, certificate, dovezi, stăruinţei şi credinţei, astăzi anului 1222, lunii Şaban, ziua 21, în exprimarea dărniciilor împărăteşti, după înalta poruncă, ridicăm în demnitatea de dragoman pe lângă înaltul meu Divan”.


manuc bei


Manuc bei


Aceeaşi influenţă deosebită o avea Manuc la Bucureşti, la curtea voievodului Constantin Ipsilanti, unde, după cum scria consulul rus la Bucureşti, într-o scrisoare din 20 aprilie 1807, Manuc paharnicul era un colaborator apropiat al  domnitorului, vodă folosindu-l „cu izbândă în toate prilejurile critice ale Ţării Româneşti, ca mijlocitor devotat intereselor acestui principat.”


constantin ipsilanti


Constantin Ipsilanti


Din acelaşi document aflăm că Manuc era „confident tainic al consulatului împărătesc.” De altminteri, chiar vodă Ipsilanti, la 20 martie 1806, înainte de izbucnirea războiului ruso-turc, îl recomandase pe Manuc consulului general al Rusiei la Iaşi, Bolconov, spunând despre bogatul neguţător armean că era prietenul, confidentul şi depozitarul bogăţiilor lui Tersenec Oglu. „Este un personaj foarte important pentru interesele mele, acelea ale principatului meu şi chiar pentru acelea ale majestăţii sale imperiale, care poate fi util în foarte multe ocazii.”       Cu toate că nu mai avea relaţii strânse cu noua conducere a Imperiului Otoman, Manuc a rămas o persoană importantă în angrenajul diplomatic al acestei zone. La 18 decembrie 1808, feldmareşalul rus Prozorovski confirma faptul că „boierul Ţării Româneşti, Manuc-bei, a dat tot concursul trupelor sale încă de la începutul campaniei”, drept care era recomandat autorităţilor ruse pentru a fi scutit de rechiziţie şi încartiruiri la casele din Bucureşti. În privinţa caselor lui Manuc din Bucureşti, se cuvine să amintim faptul că deţinea importante proprietăţi atât în jurul Hanului cât şi pe podul Târgului de Afară (Calea Moşilor colţ cu strada Paleologu). În afară de acestea, mai deţinea numeroase moşii în judeţele Ilfov şi Prahova, precum şi exploatarea ocnelor de sare ale ţării, o afacere foarte mănoasă pentru acea vreme.


conacul manuc


Conacul Manuc din Hânceşti


Pentru sprijinirea materială acordată administraţiei oraşului Bucureşti în mai multe rânduri, Sfatul ţării îi mulţumeşte în mod solemn lui Manuc, menţionând că: „A arătat în mai multe prilejuri, pe vremuri furtunoase, fără cel mai mic interes şi chiar cu primejdia vieţii sale, sentimentele sale binevoitoare, făcând mult bine ţării noastre şi neamului său. A dăruit 60.000 de galbeni într-o clipă când visteria ţării nu avea fonduri şi nu mai era în stare să plătească, iar într-o clipă mai grea a împrumutat 100.000 de galbeni refuzând dobânda de 6000 de galbeni, demonstrând că este un adevărat patriot.”

domeniu: 
categorie: