Andreieş susţine necesitatea accesului la justiţie

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreieş a declarat astăzi, în cadrul lucărilor celei de a VII-a ediţii a Adunării Generale a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, că accesul la justiţie poate fi catalogat drept una dintre clauzele importante ale contractului social dintre stat şi cetăţean. "Eforturile noastre trebuie să se canalizeze spre aplicarea concretă a acestor principii consacrate de documente interne şi internaţionale şi spre a veni, în limita competenţelor care ne sunt încredinţate, în întâmpinarea aşteptărilor legitime ale justiţiabililor, care doresc să fie judecaţi corect şi într-un termen rezonabil, de către judecători obiectivi şi imparţiali", a spus el.

Andreieş a arătat că pentru a facilita accesul la informaţie şi o mai bună înţelegere a rolului şi a mecanismelor de funcţionare a justiţiei au fost create ghiduri conţinând informaţii practice pentru activitatea jurnaliştilor acreditaţi în acest domeniu.

"Nu în ultimul rând, am căutat să înlesnim publicului larg înţelegerea unor noţiuni de bază despre sistemul judiciar, precum competenţa instanţelor, circuitul cererii de chemare în judecată, reguli de conduită în instanţă, dar şi o scurtă introducere în cele mai importante noţiuni juridice. Toate aceste informaţii au fost structurate în cuprinsul a 5 ghiduri de orientare pentru justiţiabili, care au fost distribuite şi publicate pe internet, pentru o cât mai largă consultare", a mai spus preşedintele CSM.

Conform lui Andreieş, în planul pregătirii profesionale a magistraţilor şi personalului auxiliar au fost derulate activităţi specifice de formare, care au pus accentul pe conceptul de transparenţă şi dreptul de a avea acces la informaţii, seminariile axându-se pe aspecte teoretice şi practice menite să îmbunătăţească abilităţile generale de comunicare, să ajute la crearea şi înţelegerea unei culturi organizaţionale şi să introducă participanţilor noţiuni de bază în domeniul relaţiilor publice.

"Sunt convins că prin dezvoltarea activităţilor Reţelei, toate sistemele judiciare pe care le reprezentăm vor avea de câştigat, prin valorizarea experienţei specifice a fiecărei ţări şi prin contragerea celor mai bune modele şi practici în cadrul grupurilor de lucru putându-ne îmbunătăţi fiecare dintre noi propria performanţă profesională, contribuind în acelaşi timp la progresul celorlalţi", a susţinut Andreieş.

La rândul său, preşedintele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), John Thomas, a afirmat că statele trebuie să colaboreze mai mult în domeniul penal pentru combaterea terorismului. El a menţionat că, în acest moment, există în lucru un document în ceea ce priveşte poziţia procurorilor în sistemul judiciar. John Thomas a susţinut că independenţa judecătorilor nu este un privilegiu, ci o necesitate absolută.

domeniu: 
categorie: