ANI a constatat diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existenţa unei diferenţe semnificative în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 83.486,93 Lei (aprox. 19.710 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Nistoran Anamaria (fostă HÃUŞ), în perioada exercitării funcţiei de Consilier parlamentar.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Nistoran Anamaria fiind informată, prin adresa nr. 19429/G/I.I./03.03.2011 (confirmare de primire din data de 14.03.2011), despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 78369/G/I.I./06.07.2011, lui Nistoran Anamaria i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
 
În urma evaluărilor demarate la data de 08.02.2011, s-au constatat următoarele:
O diferenţă semnificativă, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 83.486,93 Lei (aprox. 19.710 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Nistoran Anamaria, în perioada exercitării funcţiei de Consilier parlamentar (01.10.2009 – 31.12.2010).
La data de 01.10.2009, Nistoran Anamaria a fost numită în funcţia publică parlamentară de execuţie – consilier parlamentar – la Secretariatul pentru cabinetele membrilor Biroului permanent, pe durată determinată.
Veniturile de natură salarială, realizate de Nistoran Anamaria în perioada supusă evaluării, au fost în cuantum total de 34.755 Lei.
Averea deţinută de către Nistoran Anamaria, conform datelor înscrise în evidenţele fiscale, este de  118.241,93 Lei.
Luând în considerare cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Comisiei de Cercetare de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării de către Nistoran Anamaria a funcţiei de Consilier parlamentar (01.10.2009 – 31.12.2010).
Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferenţe semnificative, este considerată incompatibilă.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: