ANI a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Stoica Ştefan Bucur,Consilier la CJ Dolj

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Stoica Ştefan Bucur, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Stoica Ştefan Bucur fiind informat, prin adresa nr. 36267/G/I.I./21.03.2011 (confirmare de primire din data de 29.03.2011), despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 120455/G/I.I./ 11.11.2011 (confirmare de primire din data de 18.11.2011), lui Stoica Ştefan Bucur i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 29.11.2011, Stoica Ştefan Bucur însoţit de apărătorul ales, s-au prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare şi a depus un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la 07.02.2011, s-au constatat următoarele:
Stoica Ştefan Bucur se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 16.04.2009, întrucât exercită, simultan, atât funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj, cât şi funcţia de Director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 20.06.2008, a fost validat mandatul lui Stoica Ştefan Bucur de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Dolj.
Începând cu data de 16.04.2009, Stoica Ştefan Bucur exercită funcţia de Director al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (…) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ – teritorială respectivă”.
Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: