ANI o anchetează pe Ghiveciu Camelia, consilier judetean la Calarasi

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii referitoare la posibila săvârşire de către Ghiveciu Camelia, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

(conform dispoziţiilor art. 2531 din Codul Penal al României, ”conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea persoanelor evaluate, Ghiveciu Camelia fiind informată, prin adresa 73081/G/I.I./23.06.2011, despre declanşarea activităţii de evaluare.

Prin intermediul adreselor nr. 82829/G/I.I./22.07.2011 şi nr. 115311/G/I.I./24.10.2011 (confirmare de primire din data de 03.11.2011), lui Ghiveciu Camelia i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 24.11.2011, Ghiveciu Camelia a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 09.05.2011, s-au constatat următoarele:
Ghiveciu Camelia, în calitatea sa de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, a participat şi a votat în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Călăraşi din data de 10.02.2011, bugetul Judeţului Călăraşi pentru anul 2011, prin care a fost alocată suma de 420.000 Lei Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA S.A. Călăraşi, în cadrul căreia Ghiveciu Camelia deţine funcţia de referent economic.
La data de 26.06.2008, Ghiveciu Camelia a fost validată în funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Începând cu data de 01.06.2009 şi până în prezent, Ghiveciu Camelia deţine funcţia de referent economic în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Beneficiul patrimonial realizat până în prezent de către Ghiveciu Camelia, în calitate de referent economic în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA S.A. Călăraşi, a fost de 97.500 Lei. 

Ghiveciu Camelia, deşi avea un interes personal, de ordin patrimonial, care putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în calitate de Consilier judeţean, nu a anunţat, la începutul şedinţei din data de 10.02.2011, a Consiliului judeţean Călăraşi, acest fapt, participând la procedura de vot pentru adoptarea Hotărârii nr. 21 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2011.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese, deoarece, conform dispoziţiilor art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, “nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

 Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la săvârşirea de către Ghiveciu Camelia a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: