Aniversarea a 80 de ani de la apariţia primului număr al revistei 'Jandarmeriei'

Duminică, 15 decembrie a.c., se împlinesc 8 decenii de la apariţia primului număr al 'Revistei Jandarmeriei' – una din cele mai reprezentative publicaţii departamentale din peisajul presei româneşti–realizată cu pasiune şi profesionalism. Reamintim că publicaţia a văzut lumina tiparului în anul 1922 – la
patru ani de la Întemeierea României Mari – apariţia acesteia fiind
întreruptă în anul 1948. Renăscută în anul 1991, revista, serie nouă, a
confirmat, într-un interval foarte scurt de timp că este o demnă
continuatoare a tradiţiilor Armei, reflectând faptele şi spiritul
jandarmilor români.

În continuare, mesajele de felicitare transmise, cu acest
prilej, „Revistei Jandarmeriei”:
Ion ILIESCU, preşedintele României:
„Împlinirea a 80 de ani de la apariţia „Revistei Jandarmeriei”, îmi
oferă plăcutul prilej să vă adresez cele mai calde felicitări pentru
felul în care reuşiţi să prezentaţi, în paginile revistei, constant şi
realist, demersurile puse în slujba legii şi a cetăţeanului, de către
toate cadrele acestei Arme cu îndelungată tradiţie în România.
Cuprinzând pe lângă articole de interes profesional, prezentarea
Jandarmeriei Române sau a instituţiilor similare din alte ţări, studii
de management militar, de cunoaştere a realităţilor din viaţa socială şi
economică a ţării, aducând continuu în memoria cititorilor tradiţiile
Armei, „Revista Jandarmeriei” a devenit un adevărat stindard al
instituţiei însăşi.
Folosesc acest moment deosebit pentru dumneavoastră, pentru a adresa
întregului colectiv redacţional, multe succese şi împliniri
profesionale, iar „Revista Jandarmeriei”, să constituie, şi în
continuare, o prezenţă vie şi atractivă în peisajul publicistic
românesc.”

Adrian NĂSTASE, prim–ministrul Guvernului României: „Oglindă de
suflet şi simţire ostăşească, „Revista Jandarmeriei”, ajunsă la
sărbătorirea a 80 de ani de la apariţie, îşi cucereşte cititorii prin
sinceritatea şi vigoarea mesajului transmis, prin spontaneitatea
stilului gazetăresc.
Scrisă cu talent şi sensibilitate, reprezentând un mijloc eficient de
informare publică şi, în egală măsură, o tribună de afirmare a
tradiţiilor militare româneşti, publicaţia jandarmilor a fost şi este o
cronică fidelă a evoluţiei unei forţe de elită a sistemului de ordine
publică din România.
La moment aniversar, adresez atât colectivului redacţional, cât şi
tuturor jandarmilor, urări de sănătate, prosperitate şi succes, în tot
ceea ce întreprindeţi, în plan profesional şi personal.
La mulţi ani !”

Ioan RUS, ministru de Interne:
„…Prin verb inspirat ca şi prin caracterul convingător al articolelor
publicate „purtătorul de cuvânt scris” al jandarmilor a avut o
contribuţie notabilă la dezvoltarea însuşirilor ostăşeşti şi civice ale
contingentelor de tineri chemaţi să-şi împlinească datoria de apărători
de ţară îmbrăcaţi în prestigioasa uniformă bleu-jandarm…Acum, când se
împlinesc opt decenii de la apariţie „Revista Jandarmeriei”, este
citită, deopotrivă de jandarmii de pe întreg teritoriul României, de cei
care îndeplinesc misiuni, sub egida O.N.U., în străinătate, şi de
colegii din cadrul F.I.E.P., bucurându-se de prestigiu şi audienţă.
Cu ocazia momentului aniversar, adresez redacţiei, colaboratorilor şi
cititorilor „Revistei Jandarmeriei”, salutul conducerii Ministerului de
Interne, dorindu-le cât mai multe succese profesionale şi o viaţă cât
mai lungă, spre folosul Jandarmeriei şi al presei din ţara noastră.
La mulţi ani !”

domeniu: 
categorie: 
Autor: