APAPS a instituit administrarea specială la HIDROSIB Sibiu

Autoritatea pentru Privatizare a instituit procedura de administrare specială la societatea comercială HIDROSIB S.A., prin Ordinul preşedintelui APAPS nr. 31/24 martie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 29 martie 2004. Prin mandatul acordat de preşedintele APAPS, administratorul special va avea atribuţii în ceea ce priveşte măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii; notificarea creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silit a societăţii, solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale celorlalte ministere şi instituţii de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea 137/2002; solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reeşalonare a datoriilor restante, respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente; respectarea disciplinei economico-financiare şi luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Reamintim că după rezilierea contractului de privatizare precedent, la data de 7 ianuarie 2004, Colegiul de Conducere al APAPS a luat decizia relansării la privatizare a HIDROSIB, în vederea menţinerii societăţii în circuitul economic naţional şi pentru consolidarea unui număr semnificativ de locuri de muncă.

Astfel, în data de 16 martie APAPS a lansat la privatizare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile un număr de 1.073.141 acţiuni, reprezentând 94,61% din capitalul social al S.C. HIDROSIB S.A. până la data limită de depunere a ofertelor, 29 martie, s-a înregistrat o singură ofertă din partea societăţii Advanced Handling Ltd., Anglia.

Obiectul principal de activitate al societăţii este execuţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procese industriale. HIDROSIB este o societate mijlocie, cu un capital social de 28,35 miliarde lei.

domeniu: 
categorie: