APAPS lansează la privatizare S.C. I.C.M.R.S. S.A. Galaţi

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participaţiilor Statului lansează la privatizare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, 42.569.251 acţiuni, reprezentând 82,746% din capitalul social al societăţii comerciale I.C.M.R.S. S.A. Galaţi. La negociere vor putea participa numai ofertanţii care vor face dovada îndeplinirii următoarelor criterii de precalificare:

• Experienţa de minim 5 ani în activitatea principală a societăţii comerciale;
• Cifra de afaceri de minim 2 milioane Euro în anul 2003.

Potenţialii cumpărători vor depune Ofertele Finale până la data limită
de 16.04.2004, ora 11:00.

I.C.M.R.S. S.A. este o societate comercială mare, cu un capital social de 51.445.387 mii lei, al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă lucrările de construcţii industriale şi civile, infrastructura; lucrările de montaj şi instalaţii tehnologice; lucrările de instalaţii şi montaj electric etc.

domeniu: 
categorie: