APAPS a primit două oferte pentru ARTECA S.A. Jilava

Până miercuri, 31 martie, termenul limită de depunere a ofertelor pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de stat la S.C. ARTECA S.A. Jilava, la sediul APAPS au fost primite două oferte din parte unor investitori interesaţi. Aceştia sunt: • COFERSA COMMODITIES AG Elveţia
• ANALKO E.P.E. Grecia

Reamintim că, în data de 16 martie, Autoritatea pentru Privatizare a lansat la privatizare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, un număr de 826.803 acţiuni, reprezentând 52,39563% din capitalul social al S.C. ARTECA S.A. Jilava.

ARTECA S.A. este o societate comercială mare, cu un capital social de 39.450.000 mii lei, specializată în fabricarea produselor din cauciuc. Restul de 47,60437% din capitalul social se află în posesia altor acţionari, persoane fizice şi juridice.

domeniu: 
categorie: