Apararea mediului in cazul unui accident nuclear

In perioada 1-4 octombrie Romania gazduieste o importanta reuniune avand ca tema 'Cooperarea regionala in domeniul protectiei mediului intre fortele armate ale tarilor din sud-estul Europei'. Reuniunea este organizata de Ministerul Apararii Nationale cu o larga
participare din partea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, la
intalnire participand si dl. Bill Nicholls, Director adj. Secretar de
Stat al Apararii din SUA.
Domnul Ioan Jelev, Secretar de Stat pentru Protectia Mediului a
prezentat, in deschidere, mesajul Ministrului Apelor si Protectiei
Mediului, dl. Petru LIFICU.
Au fost aduse la cunostinta participantiilor prioritatile M.A.P.M. in
domeniul protectiei mediului, in special pe linia armonizarii
legislatiei de mediu cu cea a U.E.
In domeniul protectiei mediului exista o stransa colaborare si
coordonare intre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul
Apararii Nationale. Baza este oferita de legea protectiei mediului unde
se stipuleaza clar atributiile celor doua ministere. In baza acestora,
in cadrul M.A.N. s-a infiintat un compartiment special destinat
aplicarii politicilor de mediu ale Romaniei in activitatile militare.
De asemenea, in cadrul intalnirii au fost subliniate activitatile de
studii si cercetari in domeniul protectiei mediului (in special pentru
zona Marii Negre), derulate in cadrul programelor speciale NATO pentru
cercetare, colaborarea in activitatile de aparare in cazul inundatiilor
si fenomenelor meteorologice periculoase precum si in cazul accidentelor
nucleare, evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a activitatilor
nucleare.
In cadrul reuniunii au fost prezentate comunicari privind:
- Studiul procesului de armonizare a legislatiei nationale de
mediu cu cea a UE;
- Strategia de protectiea mediului in Romania;
- Proiecte si programe de mediu in tara noastra;
- Beneficii ale Sistemelor de Management de Mediu in Sectorul
Militar evidentiate prin studiile NATO/CCMS.

domeniu: 
categorie: