A apărut Marele dicţionar român-polon

„Marele dicţionar român-polon”, lucrare-testament a uneia dintre cele mai mari româniste poloneze, cuprinzând 200.000 de articole şi aproape 1.000 de pagini, a apărut la Editura Universităţii Jagellone din Cracovia, cu sprijinul Centrului Naţional al Cărţii al Institutului Cultural Român, prin Programul Publishing Romania.

„Marele dicţionar român-polon” este o operă lexicografică îndelung aşteptată. Proiectul a fost iniţiat de profesoara Halina Mirska Lasota, una dintre marile româniste poloneze ale secolului XX, pentru a acoperi o carenţă bibliografică pe care dicţionarele în uz, oricum din ce în ce mai greu de găsit, nu o puteau rezolva. De multă vreme, în cercul destul de larg al româniştilor polonezi, dar şi al cititorilor obişnuiţi, absenţa unui instrument de lucru solid şi consistent era deplânsă aproape ca o fatalitate. Dacă cei interesaţi puteau avea acces la un dicţionar polono-român bine pus la punct, apariţia unui mare dicţionar român-polon întârzia.

dictionar rom polon 

Aşa cum se întâmplă cu fiecare operă ştiinţifică remarcabilă, realizarea „Marelui dicţionar român-polon” a durat mulţi ani. Scrupulozitatea, atenţia pentru detaliu, acurateţea d-nei Mirska Lasota au garantat cele mai bune auspicii profesionale, dar au amânat intrarea sub teascuri. Iniţiativa părea sisifică, cu atât mai mult cu cât, la capătul unei lungi suferinţe, d-na Lasota s-a stins din viaţă, fără a înceta să lucreze la dicţionar până în ultimele clipe.
Marea profesoară şi traducătoare a transmis discipolei sale, Joanna Porawska, ea însăşi profesoară de limba română la Universitatea Jagellonă din Cracovia, responsabilitatea terminării dicţionarului, pe lângă tot ce reuşise să definitiveze. În ultimele luni de viaţă a d-nei Lasota, cele două autoare au lucrat împreună pentru a revedea şi structura materialul existent şi pentru a planifica fişele pe care doar una avea să le termine.

La doi ani de la moartea iniţiatoarei, prin aplecarea competentă a d-nei Porawska, cea mai importantă operă lexicografică în domeniul românisticii apărută în Polonia se află, în fine, la dispoziţia celor interesaţi. Lucrarea  cuprinde 200.000 de cuvinte, inclusiv construcţii gramaticale şi frazeologice, termeni de specialitate din domeniile istorie, religie, mitologie, termeni arhaici, regionali şi colocviali, nume proprii.

domeniu: 
categorie: