Astăzi a avut loc reuniunea pentru pregătirea Şedinţei Guvernului României

Miercuri, 31 martie, la sediul Guvernului, a avut loc reuniunea pentru pregătirea Şedinţei Guvernului României, prezidată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Eugen Bejinariu. La întâlnire au participat reprezentanţii împuterniciţi, la nivel de secretar de stat, ai tuturor ministerelor şi ai autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritate, care au calitatea de iniţiator sau avizator ale proiectelor de acte normative ce vor fi supuse spre dezbatere şi adoptare Guvernului, în şedinţa de joi, 1 aprilie 2004.

Scopul reuniunii a fost acela de armonizare a punctelor de vedere ale ministerelor, pentru facilitarea luării unor decizii prompte, de către Guvern, asupra actelor agreate de toate instituţiile implicate, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.555/2001.

În urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunii de astăzi, proiectele urmează să fie înscrise în agenda de lucru a Guvernului de joi, 1 aprilie, sau au fost amânate pentru înscrierea în agenda de lucru a următoarelor şedinţe ale Executivului.

domeniu: