Astăzi se aniversează Ziua Poliţiei de Frontieră

Azi, 24 iulie a.c., se împlinesc 140 de ani de existenţă instituţională a Poliţiei de Frontieră Române. Cu prilejul Zilei Poliţiei de Frontieră Române, Marian Florian Săniuţă, ministru de stat, ministrul Administraţiei şi Internelor, a emis următorul Ordin:

La 24 iulie se împlinesc 140 de ani de la semnarea, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a Decretului nr. 893/1864, prin care cele două corpuri grănicereşti 'de dincoace şi dincolo de Milcov' s-au unificat, formând un corp profesionist destinat străjuirii frontierelor statului român modern.

Înscrisă în calendare ca Ziua Poliţiei de Frontieră Române, 24 iulie are o semnificaţie aparte, exprimând preţuirea actualei generaţii de poliţişti de frontieră faţă de tradiţiile şi exemplul înaintaşilor. Sărbătorind această zi, cinstim cum se cuvine eroismul şi jertfele prin care graniţele româneşti au fost păstrate din generaţie în generaţie ca loc sacru, aducem prinosul recunoştinţei noastre tuturor celor ce şi-au dedicat viaţa serviciului devotat în porţile şi la bornele de hotar ale ţării

Sărbătoarea Poliţiei de Frontieră Române reprezintă, totodată, expresia aprecierii pe care naţiunea o acordă străjuitorilor de astăzi ai frontierelor Patriei, abnegaţiei şi eficienţei cu care aceştia îşi fac datoria la fruntarii, ca profesionişti ai ordinii şi siguranţei publice.

Structură importantă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, Poliţia de Frontieră Română s-a remarcat, îndeosebi în ultimii ani, prin curajul, voinţa şi dinamismul cu care a aplicat măsurile de reformă în domeniul de competenţă, având o contribuţie meritorie la procesul de pregătire a României pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Totodată, prin modul eficient cum a gestionat aplicarea, la frontieră, a măsurilor rezultate în urma suspendării obligativităţii vizei pentru cetăţenii români care călătoresc în spaţiul Schengen, poliţiştii de frontieră români s-au afirmat, în egală măsură, şi ca poliţişti de frontieră europeni.

Practic, în primii ani ai acestui mileniu Poliţia de Frontieră Română a renăscut ca instituţie modernă şi performantă, compatibilă cu instituţiile similare din ţările Uniunii Europene. Implementarea cu succes a programelor de modernizare a managementului şi dotării, adoptarea unor standarde şi proceduri euroconforme în îndeplinirea misiunilor, pregătirea personalului, gestionarea resurselor şi relaţia cu cetăţenii, succesele fără precedent în prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere au avut ca rezultat progresele substanţiale în securizarea frontierei.

Adoptarea Strategiei de securizare a frontierei de stat a României pentru perioada 2004-2006 şi a Strategiei naţionale privind managementul integrat al frontierei de stat, precum şi aplicarea, pentru al doilea an consecutiv, a Programului Prioritar de Acţiune 'Frontiere sigure – frontiere europene', sunt expresia acţiunii consecvente a Poliţiei de Frontieră, a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Guvernului României pentru pregătirea tuturor condiţiilor necesare astfel încât, în perspectiva integrării europene a Românei, ţara noastră să-şi poată o­nora eficient responsabilităţile privind gestionarea cu cele mai bune rezultate a unui tronson important din viitoarea frontieră externă a Uniunii Europene.

Progresele realizate în domeniul reformei au determinat mutaţii pozitive şi în planul conştiinţei profesionale a poliţiştilor de frontieră. Rigoarea, corectitudinea şi prestanţa probate în serviciul operativ, spiritul de ordine şi de disciplină, preocuparea pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale sunt astăzi realităţi care determină afirmarea Poliţiei de Frontieră Române ca structură modernă şi performantă, cu un binemeritat prestigiu intern şi extern.

Toate aceste schimbări pozitive constituie un fundament solid pentru activitatea viitoare, când exigenţele faţă de calitatea gestionării frontierelor vor spori.

Sărbătoarea poliţiştilor de frontieră români îmi oferă prilejul de a adresa mulţumiri partenerilor din Uniunea Europeană, tuturor specialiştilor şi experţilor care, în baza programelor de înfrăţire instituţională, acordă un sprijin generos şi calificat în procesul de modernizare şi construcţie europeană a Poliţiei de Frontieră Române.

Pentru rezultatele foarte bune în îndeplinirea atribuţiilor şi a misiunilor încredinţate, pentru responsabilitatea, curajul, corectitudinea şi spiritul de iniţiativă cu care şi-au o­norat statutul de profesionişti în serviciul Patriei, al legii şi al cetăţeanului, adresez mulţumiri şi felicitări întregului efectiv al Poliţiei de Frontieră Române, cu prilejul Zilei Poliţiei de Frontieră şi al aniversării a 140 de ani de la înfiinţarea acestei structuri.

Vă doresc, dragi străjuitori din porţile şi de la bornele de hotar ale României, multă sănătate, succese profesionale şi succes deplin în activitatea importantă pe care o desfăşuraţi. La mulţi ani!

domeniu: 
categorie: