Astăzi se împlinesc 2 ani de la crearea PSD

Ziua de 16 iunie are o importanţă specială pentru pesedişti: în urmă cu doi ani a avut loc fuziunea Partidului Democraţiei Sociale din România cu Partidul Social Democrat Român, fuziune care a dat naştere Partidului Social Democrat. Acest eveniment a avut o dublă semnificaţie. Crearea PSD a reprezentat, în primul rând. un moment important pentru unificarea social-democraţiei din România, un semnal în direcţia maturizării vieţii politice din ţara noastră. Pe de altă parte, crearea PSD a dat un impuls semnificativ procesului de clarificare şi reorganizare a sistemului de partide din România.

Partidul Social Democrat a reuşit în aceşti doi ani să-şi consolideze raporturile cu celelalte formaţiuni social-democrate din Europa, cu Internaţionala Socialistă şi Partidul Socialiştilor Europeni. PSD beneficiază astăzi de recunoaştere şi sprijin din partea acestora, fiind principalul interlocutor din România al social democraţiei europene şi internaţionale.

Statutul de membru activ al comunităţii social democrate ne obligă să participăm la marile dezbateri care se referă la viitorul Europei. Configuraţia Europei viitoare va influenţa decisiv destinul ţării noastre. Social-democraţii români trebuie să contribuie în continuare la construcţia perspectivei social-democrate europene asupra viitorului continentului nostru.

Partidul Social Democrat, ca partid aflat la guvernare, şi-a propus un proiect politic de anvergură, proiect ale cărui axe principale de acţiune sunt guvernarea eficientă, dezvoltarea, coeziunea socială şi integrarea europeană.

Guvernarea eficientă este principalul instrument de modernizare a societăţii, principalul instrument de asigurare a echilibrelor economice si sociale, de transformare în realitate a obiectivelor noastre social democrate. Acţionăm pentru modernizarea si dezvoltarea României, în strânsa legatura cu nevoile societăţii şi cu imperativul integrării în marea familie a democraţiilor europene dezvoltate.

Opţiunea de viitor a guvernării social-democrate vizează soluţii durabile, care sa rezolve problemele pe termen lung. Vom continua eforturile, începute deja, în direcţia unor politici sociale moderne, flexibile şi eficiente, care să stimuleze interesul pentru muncă şi care să ofere o protecţie corectă categoriilor defavorizate.

Miza acţiunii noastre guvernamentale în perioada următoare este succesul procesului de integrare europeană, concomitent cu construcţia unui stat social activ, în acord cu filosofia noastră social democrată.

Ne revine responsabilitatea realizării programului nostru de guvernare şi angajamentelor cu care ne-am prezentat în faţa alegătorilor.

În acelaşi timp, la nivel politic, procesul de unificare social democrată trebuie să intre într-o nouă etapă, prin integrarea în PSD a tuturor forţelor politice, personalităţilor şi grupurilor de stânga şi centru-stânga.

De asemenea, va trebui să continuăm acţiunea de modernizare internă a partidului, de adaptare a structurilor şi mecanismelor sale funcţionale la modelele europene consacrate.

Urmărind aceste direcţii de acţiune, vom consolida rolul Partidului Social Democrat în viaţa publică din România, în procesul de modernizare a ţării.

domeniu: 
categorie: